A connection was successfully established with the server, but then an error occurred during the pre-login handshake. (provider: SSL Provider, error: 0 - The wait operation timed out.)A connection was successfully established with the server, but then an error occurred during the pre-login handshake. (provider: SSL Provider, error: 0 - The wait operation timed out.) Cộng đồng lập trình viên, C#, VB.NET, Visual Studio, SQL Server, ORACLE, OR Mapping, n-hybernate, XML, Html Parser ...
Đăng nhập | Đăng ký

Danh sách thành viên | Cá nhân | Nhà đất, bất động sản

 
CODERVN.NET
Công ty cổ phần công nghệ và dịch vụ AWAS
Công ty cổ phần công nghệ và dịch vụ AWAS, cổng thông tin, chính phủ điện tử, phần mềm quản lý điểm, quản lý sinh viên, http://awas.vn, http://awas.com.vn, phần mềm ứng dụng, dịch vụ công trực tuyến, thiết kế website, thiet ke web, thiết kế web, điện lực, phần mềm quản lý đào tạo, cao đẳng, đại học,cổng thông tin tích hợp, cổng thông tin điện tử, webportal, thư viện điện tử, electric library, library online, email, web, quản lý quan hệ khách hàng, CRM, dịch vụ công trực tuyến, phần mềm hành chính một cửa,