Đăng nhập | Đăng ký

Danh sách thành viên | Cá nhân | Nhà đất, bất động sản

Diễn đàn    Thông báo, góp ý

Chủ đềTrả lờiXem-
Chứng chỉ sơ cấp nghề, nghề kế toán, điện, xây dựng/0936129983khoadaotaokhoadaotao6600
Cấp nhanh chứng chỉ cửa hàng trưởng xăng dầu/0936129983khoadaotaokhoadaotao7580
Lớp an toàn lao động theo nghị định 44khoadaotaokhoadaotao7170
Lớp an toàn lao động theo nghị định 44khoadaotaokhoadaotao6840
Chứng chỉ chỉ huy trưởng/0936129983khoadaotaokhoadaotao8590
Lớp đấu thầu/đấu thầu cơ bản/0936129983khoadaotaokhoadaotao8080
Khóa học sơ cấp cứu/0936129983khoadaotaokhoadaotao7650
Chứng chỉ nâng bậc thợ/0936129983khoadaotaokhoadaotao7170
Chứng chỉ nâng bậc thợ/0936129983khoadaotaokhoadaotao7460
Lớp cửa hàng trưởng kinh doanh xăng dầu/0936129983khoadaotaokhoadaotao6362
Sơ cấp nghề thợ hàn,thợ điện,thợ nề/0936129983khoadaotaokhoadaotao9492
Sơ cấp nghề thợ hàn,thợ điện,thợ nề/0936129983khoadaotaokhoadaotao7400
Đào tạo nghiệp vụ quản trị nhà hàng tại Nha Trangtuyethttuyetht6210
Đào tạo nghiệp vụ văn thư lưu trữ tại Nha Trang, Đà Lạttuyethttuyetht6700
Bồi dưỡng kế toán trưởng tại Đà Lạt, Nha Trangtuyethttuyetht7060
Học nghiệp vụ hướng dẫn du lịch tại Nha Trangtuyethttuyetht6890
Đào tạo nghiệp vụ sư phạm tại Nha Trang, Đà Lạttuyethttuyetht6380
khóa học kinh doanh xăng dầu trên toàn quốc 0936480689vienxaydungvienxaydung9960
khóa học đấu thầu cơ bản trên toàn quốc 0936480689vienxaydungvienxaydung9810
khóa học sơ cấp cứu căn bản 0936480689vienxaydungvienxaydung9170

 
Tên file Người đăng Ngày Lượt
pdfjs.rar
pdfjs 2017 : hiển thị tốt trên iphone 11, 12, 13 không lỗi, bản 2012 sẽ lỗi trên iphone
aspnet 6/21/2022 11:52:48 AM 2
pdfjs2.rar
Xem file pdf bằng viewer.hml cua pdfjs (thư viện chuẩn mozilla) 2012. https://mozilla.github.io/pdf.js/getting_started/#download có thể download bản prebuild tại đây
aspnet 6/21/2022 11:52:04 AM 2
runner.zip
using three.js, orbitcontrol to view an object move random on map. Di chuyển 1 đồ vật ngẫu nhiên trên bản đồ, sử dụng với demo nhân viên di chuyển trong văn phòng. Toàn js download về là chạy
aspnet 12/5/2019 5:55:14 PM 0
gmap.zip
google map + marker
aspnet 7/17/2019 2:25:05 PM 1
vinsmarthomeservice.zip
java post json to api, use AsyncTask, event listener
aspnet 7/9/2019 5:00:10 PM 1
fblogin.zip
Login facebook bang javascript SDK
aspnet 7/9/2019 9:16:37 AM 0
autocomplete-location.zip
autocomplete location geo from google place, html + js
aspnet 7/4/2019 4:37:55 PM 2
WebAPI.zip
api for android access db (v1.0.0)
aspnet 7/4/2019 9:14:17 AM 8
KydientuPdf.zip
Ky dien tu file PDF su dung itextsharp
aspnet 4/9/2019 3:30:37 PM 9
GooglePlusLogin.zip
Login Google Plus account, C#, web asp.net ver2.0. Simple connect google APIs. Send key, get token, get full account info
aspnet 6/1/2018 10:41:12 AM 11
WebApplication1.rar
Sample su dung thuat toan ma hoa tripDES, co khoa bi mat (privateKey)
aspnet 3/30/2018 10:06:35 PM 8
NETMdbToolsTestApp.rar
dotNet MdbTools for Access 2003/2007/2016 without Microsoft Jet Engine, source C#, https://www.codeproject.com/Articles/283626/MsAccess-MdbTools-with-MFC-and-NET
aspnet 3/26/2018 11:43:16 PM 1
Cryptography_MD5_TriDES_src.zip
Thuật toán mã hóa 2 chiều TriDES, gồm Encrypt và Decrypt, aspnet 2.0
aspnet 3/22/2018 11:20:44 AM 3
mvc.rar
sample project MVC on C#
aspnet 3/20/2018 9:25:36 AM 9
EduPortal.rar
Edu portal frame work for VB.NET
aspnet 3/14/2018 12:00:41 AM 13
AutoEntity.rar
Gencode vb.net visual studio 2015. dotnet v2.0
aspnet 3/13/2018 11:59:16 PM 2
GenCode.rar
Gencode XML, XSLT, Info, DAL .. engine enterprise for quick app database
aspnet 2/5/2018 9:37:28 AM 9
DataXml.rar
Read DB from SQL to XML file, Convert string TCVN to Unicode
aspnet 1/29/2018 2:15:45 PM 4
DesktopModules.rar
Module quản lý tin tức, CMS, quản lý nhóm tin trên dotnetnuke 6.x
aspnet 3/7/2013 4:47:49 PM 1708
News Ticker Demo.rar
jQuery Carousellite cho cuộn các khối tin nhẹ nhàng mượt mà, sử dụng cho module Tin tức (CMS) hoặc giới thiệu sản phẩm
aspnet 5/7/2011 8:59:52 AM 1115
CODERVN.NET
Công ty cổ phần công nghệ và dịch vụ AWAS
Công ty cổ phần công nghệ và dịch vụ AWAS, cổng thông tin, chính phủ điện tử, phần mềm quản lý điểm, quản lý sinh viên, http://awas.vn, http://awas.com.vn, phần mềm ứng dụng, dịch vụ công trực tuyến, thiết kế website, thiet ke web, thiết kế web, điện lực, phần mềm quản lý đào tạo, cao đẳng, đại học,cổng thông tin tích hợp, cổng thông tin điện tử, webportal, thư viện điện tử, electric library, library online, email, web, quản lý quan hệ khách hàng, CRM, dịch vụ công trực tuyến, phần mềm hành chính một cửa,