Đăng nhập | Đăng ký

Danh sách thành viên | Cá nhân | Nhà đất, bất động sản

Diễn đàn    Phân tích thiết kế hệ thống

Chủ đềTrả lờiXem-
()  Quản lý danh sách đối tượng trong lập trình webdotnetvndotnetvn43270
Học lớp chỉ huy nổ mìn, thợ mìn giám đốc điều hành mỏ/ lh 0989168759mshue01mshue01470
khóa huấn luyện Sơ cấp căn bản tại hà nội, hồ chí minh/ lh 0989168759mshue01mshue01350
chứng chỉ năng lực hoạt động xd của công ty trên toàn quốc / lh 0989168759mshue01mshue01460
học quản lý dự án xd tại hà nội, hồ chí minh mới nhất 2019/ lh 0989168759mshue01mshue01410
Khóa học sơ cấp cứu căn bản tại hà nội, hồ chí minh mới nhất 2019mshue01mshue012150
Lớp học sơ cấp cứu căn bản tại hà nội, hồ chí minh mới nhất 2019mshue01mshue011390
Dịch vụ làm chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng 1, hạng 2mshue01mshue011850
học lớp quản lý vận hành nhà chung cư, giám đốc quản lý tòa nhà tại hà nội, hcmmshue01mshue011790
khóa huấn luyện an toàn lao động theo NĐ 140 mới nhất 2019mshue01mshue011630
Dịch vụ xin cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xd của tổ chức trên toàn quốcmshue01mshue011850
Đào tạo chứng chỉ sơ cấp cứu miễn phí năm 2019/ lh 0989168759mshue01mshue011740
Dịch vụ quan trắc môi trường trên toàn quốcmshue01mshue012080
Dịch vụ quan trắc môi trường lao động tại hà nội, hcm/ lh 0989168759mshue01mshue011950
Lớp huấn luyện Sơ cấp cứu trên toàn quốc / lh 0989168759mshue01mshue011950
Đào tạo chứng chỉ Sơ cấp cứu căn bản tại hà nội, hcm/ lh 0989168759mshue01mshue011450
khóa học chỉ huy trưởng công trình xd tại hà nội, hồ chí minh/ cấp nhanh chứng chỉ chỉ huy trưởngmshue01mshue011640
lớp huấn luyện sơ cấp cứu căn bản tại hà nội, hồ chí minh/ lh 0989168759mshue01mshue011430
khóa học đấu thầu tại hà nội, hồ chí minh/ lh 0989168759mshue01mshue011390
khóa học Sơ cấp cứu căn bản tại hà nội, hồ chí minh/ lh 0989168759mshue01mshue011990

 
Tên file Người đăng Ngày Lượt
gmap.zip
google map + marker
aspnet 7/17/2019 2:25:05 PM 1
vinsmarthomeservice.zip
java post json to api, use AsyncTask, event listener
aspnet 7/9/2019 5:00:10 PM 1
fblogin.zip
Login facebook bang javascript SDK
aspnet 7/9/2019 9:16:37 AM 0
autocomplete-location.zip
autocomplete location geo from google place, html + js
aspnet 7/4/2019 4:37:55 PM 1
WebAPI.zip
api for android access db (v1.0.0)
aspnet 7/4/2019 9:14:17 AM 6
KydientuPdf.zip
Ky dien tu file PDF su dung itextsharp
aspnet 4/9/2019 3:30:37 PM 6
GooglePlusLogin.zip
Login Google Plus account, C#, web asp.net ver2.0. Simple connect google APIs. Send key, get token, get full account info
aspnet 6/1/2018 10:41:12 AM 9
WebApplication1.rar
Sample su dung thuat toan ma hoa tripDES, co khoa bi mat (privateKey)
aspnet 3/30/2018 10:06:35 PM 5
NETMdbToolsTestApp.rar
dotNet MdbTools for Access 2003/2007/2016 without Microsoft Jet Engine, source C#, https://www.codeproject.com/Articles/283626/MsAccess-MdbTools-with-MFC-and-NET
aspnet 3/26/2018 11:43:16 PM 1
Cryptography_MD5_TriDES_src.zip
Thuật toán mã hóa 2 chiều TriDES, gồm Encrypt và Decrypt, aspnet 2.0
aspnet 3/22/2018 11:20:44 AM 3
mvc.rar
sample project MVC on C#
aspnet 3/20/2018 9:25:36 AM 8
EduPortal.rar
Edu portal frame work for VB.NET
aspnet 3/14/2018 12:00:41 AM 8
AutoEntity.rar
Gencode vb.net visual studio 2015. dotnet v2.0
aspnet 3/13/2018 11:59:16 PM 2
GenCode.rar
Gencode XML, XSLT, Info, DAL .. engine enterprise for quick app database
aspnet 2/5/2018 9:37:28 AM 9
DataXml.rar
Read DB from SQL to XML file, Convert string TCVN to Unicode
aspnet 1/29/2018 2:15:45 PM 3
DesktopModules.rar
Module quản lý tin tức, CMS, quản lý nhóm tin trên dotnetnuke 6.x
aspnet 3/7/2013 4:47:49 PM 1697
News Ticker Demo.rar
jQuery Carousellite cho cuộn các khối tin nhẹ nhàng mượt mà, sử dụng cho module Tin tức (CMS) hoặc giới thiệu sản phẩm
aspnet 5/7/2011 8:59:52 AM 1112
cms_source_dll_sql_2010.rar
source C# + SQL Script + Dll module CMS trên DNN 5x, (bản chạy ổn định không lỗi)
aspnet 9/5/2010 6:05:54 PM 2890
killforever.rar
Script diệt virus forever.exe (lây nhiễm qua USB) mà không cần cài lại window
aspnet 7/28/2010 6:51:30 AM 410
CSharp Coding Standards.pdf
C# Coding standard, for all user, quy tắc viết mã lập trình c# dotnet.
aspnet 6/1/2010 8:27:39 AM 1879
CODERVN.NET
Công ty cổ phần công nghệ và dịch vụ AWAS
Công ty cổ phần công nghệ và dịch vụ AWAS, cổng thông tin, chính phủ điện tử, phần mềm quản lý điểm, quản lý sinh viên, http://awas.vn, http://awas.com.vn, phần mềm ứng dụng, dịch vụ công trực tuyến, thiết kế website, thiet ke web, thiết kế web, điện lực, phần mềm quản lý đào tạo, cao đẳng, đại học,cổng thông tin tích hợp, cổng thông tin điện tử, webportal, thư viện điện tử, electric library, library online, email, web, quản lý quan hệ khách hàng, CRM, dịch vụ công trực tuyến, phần mềm hành chính một cửa,