Đăng nhập | Đăng ký

Danh sách thành viên | Cá nhân | Nhà đất, bất động sản

Diễn đàn    Tuyển dụng cơ hội nghề nghiệp

Chủ đềTrả lờiXem-
khóa học sơ cấp cứu căn bản tại hà nội, hồ chí minh/ lhmshue01mshue0140
lớp huấn luyện an toàn lao động tại hà nội, hcm mới nhất 2021mshue01mshue01180
Dịch vụ Quan trắc môi trường lao động mới nhất 2021mshue01mshue01140
lớp giám đốc điều hành mỏ, chỉ huy nổ mìn, sơ cấp nghề thợ mìn/ lh 0989168759mshue01mshue01100
khóa học đấu thầu tại hà nội, hồ chí minh mới nhất 2021mshue01mshue01100
khóa học đấu thầu cơ bản tại hà nội, hồ chí minh mới nhất 2021mshue01mshue01130
Lớp chỉ huy nổ mìn, sơ cấp nghề thợ mìn/ lh 0989168759mshue01mshue01440
khóa huấn luyện an toàn hóa chất, an toàn điện, an toàn xây dựngmshue01mshue01540
khóa học đấu thầu cơ bản, đấu thầu cơ bản / lh0989168759mshue01mshue01340
lớp học quản lý dự án xd tại hà nội, hồ chí minh mới nhất 2020mshue01mshue01410
khóa học quản lý dự án xd tại hà nội, hồ chí minh mới nhất 2020mshue01mshue01410
chứng chỉ sơ cấp nghề thợ mìn, giám đốc điều hành mỏ/ lh 0989168759mshue01mshue01510
khóa học quản lý dự án tại hà nội, hồ chí minh mới nhất 2020mshue01mshue01440
lớp đấu thầu tại hà nội, hồ chí minh mới nhất 2020mshue01mshue01570
Khóa học sơ cấp nghề thợ mìn, chỉ huy nổ mìn/ lh 0989168759mshue01mshue01670
khóa học quản lý dự án tại hà nội, hồ chí minh mới nhất 2020mshue01mshue01650
Tư vấn làm chứng chỉ năng lực xd công ty, cá nhân.lh 0989168759mshue01mshue01670
Dịch vụ quan trắc môi trường lao động trên toàn quốc/ lh 0989168759mshue01mshue01580
Khai giảng lớp sơ cấp nghề thợ mìn, chỉ huy nổ mìn/lh0989168759mshue01mshue01660
CẤP TỘC - Học lớp sơ cấp thợ mìn mới nhấtmshue01mshue01760

 
Tên file Người đăng Ngày Lượt
runner.zip
using three.js, orbitcontrol to view an object move random on map. Di chuyển 1 đồ vật ngẫu nhiên trên bản đồ, sử dụng với demo nhân viên di chuyển trong văn phòng. Toàn js download về là chạy
aspnet 12/5/2019 5:55:14 PM 2
gmap.zip
google map + marker
aspnet 7/17/2019 2:25:05 PM 1
vinsmarthomeservice.zip
java post json to api, use AsyncTask, event listener
aspnet 7/9/2019 5:00:10 PM 1
fblogin.zip
Login facebook bang javascript SDK
aspnet 7/9/2019 9:16:37 AM 0
autocomplete-location.zip
autocomplete location geo from google place, html + js
aspnet 7/4/2019 4:37:55 PM 2
WebAPI.zip
api for android access db (v1.0.0)
aspnet 7/4/2019 9:14:17 AM 8
KydientuPdf.zip
Ky dien tu file PDF su dung itextsharp
aspnet 4/9/2019 3:30:37 PM 10
GooglePlusLogin.zip
Login Google Plus account, C#, web asp.net ver2.0. Simple connect google APIs. Send key, get token, get full account info
aspnet 6/1/2018 10:41:12 AM 11
WebApplication1.rar
Sample su dung thuat toan ma hoa tripDES, co khoa bi mat (privateKey)
aspnet 3/30/2018 10:06:35 PM 8
NETMdbToolsTestApp.rar
dotNet MdbTools for Access 2003/2007/2016 without Microsoft Jet Engine, source C#, https://www.codeproject.com/Articles/283626/MsAccess-MdbTools-with-MFC-and-NET
aspnet 3/26/2018 11:43:16 PM 2
Cryptography_MD5_TriDES_src.zip
Thuật toán mã hóa 2 chiều TriDES, gồm Encrypt và Decrypt, aspnet 2.0
aspnet 3/22/2018 11:20:44 AM 3
mvc.rar
sample project MVC on C#
aspnet 3/20/2018 9:25:36 AM 11
EduPortal.rar
Edu portal frame work for VB.NET
aspnet 3/14/2018 12:00:41 AM 14
AutoEntity.rar
Gencode vb.net visual studio 2015. dotnet v2.0
aspnet 3/13/2018 11:59:16 PM 2
GenCode.rar
Gencode XML, XSLT, Info, DAL .. engine enterprise for quick app database
aspnet 2/5/2018 9:37:28 AM 9
DataXml.rar
Read DB from SQL to XML file, Convert string TCVN to Unicode
aspnet 1/29/2018 2:15:45 PM 4
DesktopModules.rar
Module quản lý tin tức, CMS, quản lý nhóm tin trên dotnetnuke 6.x
aspnet 3/7/2013 4:47:49 PM 1708
News Ticker Demo.rar
jQuery Carousellite cho cuộn các khối tin nhẹ nhàng mượt mà, sử dụng cho module Tin tức (CMS) hoặc giới thiệu sản phẩm
aspnet 5/7/2011 8:59:52 AM 1113
cms_source_dll_sql_2010.rar
source C# + SQL Script + Dll module CMS trên DNN 5x, (bản chạy ổn định không lỗi)
aspnet 9/5/2010 6:05:54 PM 2893
killforever.rar
Script diệt virus forever.exe (lây nhiễm qua USB) mà không cần cài lại window
aspnet 7/28/2010 6:51:30 AM 412
CODERVN.NET
Công ty cổ phần công nghệ và dịch vụ AWAS
Công ty cổ phần công nghệ và dịch vụ AWAS, cổng thông tin, chính phủ điện tử, phần mềm quản lý điểm, quản lý sinh viên, http://awas.vn, http://awas.com.vn, phần mềm ứng dụng, dịch vụ công trực tuyến, thiết kế website, thiet ke web, thiết kế web, điện lực, phần mềm quản lý đào tạo, cao đẳng, đại học,cổng thông tin tích hợp, cổng thông tin điện tử, webportal, thư viện điện tử, electric library, library online, email, web, quản lý quan hệ khách hàng, CRM, dịch vụ công trực tuyến, phần mềm hành chính một cửa,