Đăng nhập | Đăng ký

Danh sách thành viên | Cá nhân | Nhà đất, bất động sản

Diễn đàn    Tuyển dụng cơ hội nghề nghiệp

Chủ đềTrả lờiXem-
khóa huấn luyện an toàn hóa chất, an toàn điện, an toàn xây dựng/ lh 0989168759mshue01mshue0170
khóa học sơ cấp cứu căn bản tại hà nội, hồ chí minh/ lh 0989168759mshue01mshue0160
học lớp chỉ huy nổ mìn, thợ mìn, giám đốc điều hành mỏ / lh 0989168759mshue01mshue01130
Học lớp đấu thầu cơ bản, đấu thầu nâng cao tại hà nội, hồ chí minh mới nhất 2019mshue01mshue01140
học lớp chỉ huy nổ mìn, thợ mìn, giám đôc điều hành mỏ/ lh 0989168759mshue01mshue01140
khóa học phòng cháy chữa cháy tại hà nội, hcmmshue01mshue01180
lớp sơ cấp cứu tại hà nội, hồ chí minh mới nhất 2019mshue01mshue01160
Huấn luyện sơ cấp cứu tại hà nội, hcm mới nhất 2019mshue01mshue01170
học lớp đấu thầu cơ bản, đấu thầu nâng cao, đấu thầu qua mang tại hà nội, hcmmshue01mshue01150
Khóa học sơ cấp cứu căn bản tại hà nội, hồ chí minh/ cấp nhanh chứng chỉ sơ cấp cứumshue01mshue01210
lớp đấu thầu tại hà nội, hồ chí minh mới nhất 2019/ lh 0989168759mshue01mshue01200
học lớp sơ cấp cứu căn bản tại hà nội, hồ chí minh mới nhất 2019/ lh 0989168759mshue01mshue01170
khóa học đấu thầu tại hà nội, hcm / lh 0989168759mshue01mshue01140
Học lớp chỉ huy trưởng công trình xd/ lh 0989168759mshue01mshue01230
khóa học đấu thầu cơ bản, đấu thầu nâng cao, đấu qua mạng tại hà nội, hồ chí minh/ lh 0989168759mshue01mshue01230
khóa học sơ cấp cứu căn bản tại hà nội, hồ chí minh/ cấp nhanh chứng chỉ sơ cấp cứumshue01mshue01320
khóa học đấu thầu cơ bản, đấu thầu nâng cao , đấu thầu qua mạng tại hà nội, hcmmshue01mshue01270
Khóa học sơ cấp cứu tại hà nội, hồ chí minh mới nhất 2019/ lh 0989168759mshue01mshue01390
Lớp học chỉ huy trưởng công trình xd/ cấp nhanh chứng chỉ chỉ huy trưởngmshue01mshue01310
Khóa học Giám sát an toàn lao động tại hà nội, hồ chí minh/ lh 0989168759mshue01mshue01330

 
Tên file Người đăng Ngày Lượt
gmap.zip
google map + marker
aspnet 7/17/2019 2:25:05 PM 1
vinsmarthomeservice.zip
java post json to api, use AsyncTask, event listener
aspnet 7/9/2019 5:00:10 PM 1
fblogin.zip
Login facebook bang javascript SDK
aspnet 7/9/2019 9:16:37 AM 0
autocomplete-location.zip
autocomplete location geo from google place, html + js
aspnet 7/4/2019 4:37:55 PM 1
WebAPI.zip
api for android access db (v1.0.0)
aspnet 7/4/2019 9:14:17 AM 6
KydientuPdf.zip
Ky dien tu file PDF su dung itextsharp
aspnet 4/9/2019 3:30:37 PM 6
GooglePlusLogin.zip
Login Google Plus account, C#, web asp.net ver2.0. Simple connect google APIs. Send key, get token, get full account info
aspnet 6/1/2018 10:41:12 AM 9
WebApplication1.rar
Sample su dung thuat toan ma hoa tripDES, co khoa bi mat (privateKey)
aspnet 3/30/2018 10:06:35 PM 5
NETMdbToolsTestApp.rar
dotNet MdbTools for Access 2003/2007/2016 without Microsoft Jet Engine, source C#, https://www.codeproject.com/Articles/283626/MsAccess-MdbTools-with-MFC-and-NET
aspnet 3/26/2018 11:43:16 PM 1
Cryptography_MD5_TriDES_src.zip
Thuật toán mã hóa 2 chiều TriDES, gồm Encrypt và Decrypt, aspnet 2.0
aspnet 3/22/2018 11:20:44 AM 3
mvc.rar
sample project MVC on C#
aspnet 3/20/2018 9:25:36 AM 8
EduPortal.rar
Edu portal frame work for VB.NET
aspnet 3/14/2018 12:00:41 AM 8
AutoEntity.rar
Gencode vb.net visual studio 2015. dotnet v2.0
aspnet 3/13/2018 11:59:16 PM 2
GenCode.rar
Gencode XML, XSLT, Info, DAL .. engine enterprise for quick app database
aspnet 2/5/2018 9:37:28 AM 9
DataXml.rar
Read DB from SQL to XML file, Convert string TCVN to Unicode
aspnet 1/29/2018 2:15:45 PM 3
DesktopModules.rar
Module quản lý tin tức, CMS, quản lý nhóm tin trên dotnetnuke 6.x
aspnet 3/7/2013 4:47:49 PM 1697
News Ticker Demo.rar
jQuery Carousellite cho cuộn các khối tin nhẹ nhàng mượt mà, sử dụng cho module Tin tức (CMS) hoặc giới thiệu sản phẩm
aspnet 5/7/2011 8:59:52 AM 1112
cms_source_dll_sql_2010.rar
source C# + SQL Script + Dll module CMS trên DNN 5x, (bản chạy ổn định không lỗi)
aspnet 9/5/2010 6:05:54 PM 2890
killforever.rar
Script diệt virus forever.exe (lây nhiễm qua USB) mà không cần cài lại window
aspnet 7/28/2010 6:51:30 AM 410
CSharp Coding Standards.pdf
C# Coding standard, for all user, quy tắc viết mã lập trình c# dotnet.
aspnet 6/1/2010 8:27:39 AM 1879
CODERVN.NET
Công ty cổ phần công nghệ và dịch vụ AWAS
Công ty cổ phần công nghệ và dịch vụ AWAS, cổng thông tin, chính phủ điện tử, phần mềm quản lý điểm, quản lý sinh viên, http://awas.vn, http://awas.com.vn, phần mềm ứng dụng, dịch vụ công trực tuyến, thiết kế website, thiet ke web, thiết kế web, điện lực, phần mềm quản lý đào tạo, cao đẳng, đại học,cổng thông tin tích hợp, cổng thông tin điện tử, webportal, thư viện điện tử, electric library, library online, email, web, quản lý quan hệ khách hàng, CRM, dịch vụ công trực tuyến, phần mềm hành chính một cửa,