Đăng nhập | Đăng ký

Danh sách thành viên | Cá nhân | Nhà đất, bất động sản

Diễn đàn    ASP.NET & Sharepoint MOSS, WSS 2007    Lợi ích của .NET Framework

Thành viênNội dung
haibanh


15  bài
05-05-2008 09:48:03
Mọi chuyện ... 'trên trời dưới đất' mà ta muốn thực hiện trên nền Windows, tỷ như data access, windowing, nối mạng hay ngay cả mọi công dụng đa dạng của Win32 API (Application Programming Interface) đều có thể vận dụng dễ dàng qua kiểu mẫu đối tượng (objects) rất đơn giản (simple object model).

Ngôn ngữ lập trình VB.NET đã được hiện đại hóa, bao gồm nhiều classes và mọi đặc trưng (features) của 1 ngôn ngữ lập trình kiểu OOP, không thua kém gì C++, J++ hay C#, ...

Việc quản lý memory được nâng cấp và tinh vi hơn nhằm bảo đảm các ứng dụng bị té hay cư xử tệ bạt (badly behaved component or application) không ảnh hưỡng gì đến các ứng dụng khác.

ASP.NET được dùng để thay thế ASP, đồng thời cung cấp các trang Web được biên dịch giúp tiến trình xử lý các yêu cầu từ Client browser hiệu quả hơn. Hơn nữa, còn bao gồm nhiều thành phần soạn sẵn (pre-written components) gọi là Server Control dùng trong các HTML Form và giao diện (user interface) làm việc phát triển mạng thêm dễ dàng và đầy hứng thú.

Các ngôn ngữ lập trình được phác thảo để làm việc gần nhau hơn, do đó nguồn mã của VB.NET, C++, C#, ... có thể sử dụng trộn lẫn với nhau rất thoải mái, tỷ như ta có thể viết mã cho 1 class với VB.NET rồi kế thừa 1 class khác mà mã là C# hay C++, ... sau đó vẫn 'debug' ngon lành giữa các ngôn ngữ lập trình khác nhau đó.

Thành phần (components) được gói kỹ trong 1 đơn vị gọi là assembly có thể tự xác minh lý lịch và công dụng làm việc bố trí hay triển khai rất dễ dàng.
 
haibanh


15  bài
05-05-2008 09:48:23
Phương pháp làm việc của .NET Framework

Ðiều kỳ thú nhất trong cấu trúc .NET Framework là các nguồn mã của VB.NET hay C# không biên dịch thành mã thi hành gốc (native executable code) mà lại qua trung gian một ngôn ngữ khác gọi là IL (Intermediate Language) trước khi chạy thật sự. Nguồn mã có thể biên dịch thành IL đó còn được gọi là managed code, điều này khiến cho các ngôn ngữ lập trình của .NET hoạt động (hay tác động) qua lại (hổ tương - interoperation) với nhau, cho phép ta vận dụng mọi đặc trưng của .NET mà không cần phải viết lại các nguồn mã dùng ngôn ngữ lập trình khác.

Nguyên tắc của IL cũng tương tự như Java, nhưng khác ở chổ Java là cross-platform independence còn .NET là cross-language independence. Cũng cần phải nhắc ở đây, Microsoft vẫn mở rộng vòng tay cho việc phát triển .NET trên các nền (platform) khác trong tương lai.
 
haibanh


15  bài
05-05-2008 09:48:33
VB.NET là một trong 25 ngôn ngữ lập trình của .NET được yểm trợ bởi .NET Framework và CLR. VB.NET khác hẳn VB6 và thật sự chuyển mình thành 1 ngôn ngữ lập trình OOL chính yếu không khác gì với mọi ngôn ngữ lập trình khác tỷ như C#, C++, J++, ... trong môi trường xây dựng đủ mọi ứng dụng cho nền Windows và quan trọng hơn cả là việc học VB.NET dễ dàng hơn nhiều (its learning curve is not very steep). Do đó, VB.NET được chọn là ngôn ngữ lập trình cho các trang ASP.NET của khóa tự học này. Nếu bạn thích, bạn có thể dùng C# hay C++ thay vì VB.NET cho mọi bài tập trong khóa, chuyện đổi qua đổi lại giữa các ngôn ngữ lập trình chỉ là chuyện ... nhỏ, vì sự khác biệt phần lớn là về cú pháp (syntax) chứ nguyên tắc và cấu trúc lập trình thì giống y chang. Nhớ là dù ta dùng bất cứ ngôn ngữ lập trình nào, khi biên dịch vẫn phải qua ngôn ngữ trung gian Intermediate Language (IL) và quản lý bởi CLR.
 
admin

Thích gái đẹp ...
54  bài
05-05-2008 10:49:49
quá lợi nhỉ hêh [6] [6] [6] [6]
 

Chủ đề gần đây :

Cùng loại :

 
Tên file Người đăng Ngày Lượt
vspforum.zip
Ma nguon vspforum ngay xua
aspnet 4/18/2023 6:38:37 AM 6
pdfjs.rar
pdfjs 2017 : hiển thị tốt trên iphone 11, 12, 13 không lỗi, bản 2012 sẽ lỗi trên iphone
aspnet 6/21/2022 11:52:48 AM 2
pdfjs2.rar
Xem file pdf bằng viewer.hml cua pdfjs (thư viện chuẩn mozilla) 2012. https://mozilla.github.io/pdf.js/getting_started/#download có thể download bản prebuild tại đây
aspnet 6/21/2022 11:52:04 AM 2
runner.zip
using three.js, orbitcontrol to view an object move random on map. Di chuyển 1 đồ vật ngẫu nhiên trên bản đồ, sử dụng với demo nhân viên di chuyển trong văn phòng. Toàn js download về là chạy
aspnet 12/5/2019 5:55:14 PM 0
gmap.zip
google map + marker
aspnet 7/17/2019 2:25:05 PM 1
vinsmarthomeservice.zip
java post json to api, use AsyncTask, event listener
aspnet 7/9/2019 5:00:10 PM 1
fblogin.zip
Login facebook bang javascript SDK
aspnet 7/9/2019 9:16:37 AM 0
autocomplete-location.zip
autocomplete location geo from google place, html + js
aspnet 7/4/2019 4:37:55 PM 2
WebAPI.zip
api for android access db (v1.0.0)
aspnet 7/4/2019 9:14:17 AM 8
KydientuPdf.zip
Ky dien tu file PDF su dung itextsharp
aspnet 4/9/2019 3:30:37 PM 9
GooglePlusLogin.zip
Login Google Plus account, C#, web asp.net ver2.0. Simple connect google APIs. Send key, get token, get full account info
aspnet 6/1/2018 10:41:12 AM 11
WebApplication1.rar
Sample su dung thuat toan ma hoa tripDES, co khoa bi mat (privateKey)
aspnet 3/30/2018 10:06:35 PM 8
NETMdbToolsTestApp.rar
dotNet MdbTools for Access 2003/2007/2016 without Microsoft Jet Engine, source C#, https://www.codeproject.com/Articles/283626/MsAccess-MdbTools-with-MFC-and-NET
aspnet 3/26/2018 11:43:16 PM 1
Cryptography_MD5_TriDES_src.zip
Thuật toán mã hóa 2 chiều TriDES, gồm Encrypt và Decrypt, aspnet 2.0
aspnet 3/22/2018 11:20:44 AM 3
mvc.rar
sample project MVC on C#
aspnet 3/20/2018 9:25:36 AM 9
EduPortal.rar
Edu portal frame work for VB.NET
aspnet 3/14/2018 12:00:41 AM 13
AutoEntity.rar
Gencode vb.net visual studio 2015. dotnet v2.0
aspnet 3/13/2018 11:59:16 PM 2
GenCode.rar
Gencode XML, XSLT, Info, DAL .. engine enterprise for quick app database
aspnet 2/5/2018 9:37:28 AM 9
DataXml.rar
Read DB from SQL to XML file, Convert string TCVN to Unicode
aspnet 1/29/2018 2:15:45 PM 4
DesktopModules.rar
Module quản lý tin tức, CMS, quản lý nhóm tin trên dotnetnuke 6.x
aspnet 3/7/2013 4:47:49 PM 1714
CODERVN.NET
Công ty cổ phần công nghệ và dịch vụ AWAS
Công ty cổ phần công nghệ và dịch vụ AWAS, cổng thông tin, chính phủ điện tử, phần mềm quản lý điểm, quản lý sinh viên, http://awas.vn, http://awas.com.vn, phần mềm ứng dụng, dịch vụ công trực tuyến, thiết kế website, thiet ke web, thiết kế web, điện lực, phần mềm quản lý đào tạo, cao đẳng, đại học,cổng thông tin tích hợp, cổng thông tin điện tử, webportal, thư viện điện tử, electric library, library online, email, web, quản lý quan hệ khách hàng, CRM, dịch vụ công trực tuyến, phần mềm hành chính một cửa,