Đăng nhập | Đăng ký

Danh sách thành viên | Cá nhân | Nhà đất, bất động sản

Diễn đàn    ASP.NET & Sharepoint MOSS, WSS 2007    Một số lỗi thường gặp trong lập trình với Sharepoint 2010

Thành viênNội dung
admin

Thích gái đẹp ...
54  bài
27-02-2017 11:09:29
Sandboxed Solution giới hạn quyền truy cập của toàn bộ solution, lập trình trong solution dạng sandboxed sẽ không đọc được file ở dạng vật lý, mà phải đọc file trong các folder ảo của sharepoint ( gọi là các virtual folder ).

Tùy vào nhu cầu mà người code sẽ chọn Sanboxed Solution hay Farm Solution, với Farm solution thì đó là giải pháp của hệ thống cũ (chạy trên MOSS hoặc WSS 2007) truy cập file vật lý thoải mái.

Chi tiết xem tại đây
https://msdn.microsoft.com/en-us/library/ff872402(v=office.14).aspx
---
http://coder.awas.vn
http://awas.vn
 
aspnet

Lập trình không biên giới
503  bài
01-03-2017 01:04:44
Lỗi tiếp theo :
value does not fall within the expected range.
Khi gọi hàm :
SPListItem.Update();


Nguyên nhân là do
query.ViewFieldsOnly = true;

Đầy đủ code :

SPQuery query = new SPQuery();

query.Query = "<Where><Eq><FieldRef Name='boxId'/>" +
"<Value Type='Text'>" + box_id + "</Value></Eq></Where>";
query.ViewFields = string.Concat(
"<FieldRef Name='boxId' />",
"<FieldRef Name='configXml' />");
query.ViewFieldsOnly = true;
SPListItemCollection collListItems = list.GetItems(query);

Rồi gọi collListItems [0] .Update();

là lỗi lòi
---
Cây sẽ cho lộc và cây sẽ cho hoa ...
 
aspnet

Lập trình không biên giới
503  bài
17-03-2017 10:49:45
Hướng dẫn cài Sharepoint 2013 trên Windows server 2012 R2 DataCenter.

1. Cài Windows server 2012 R2 Data Center (cái này thì dễ rồi)
2. Cài sharepoint Pre-requisite

thường thì chỉ cần cài prerequisiteinstaller.exe là xong. Nhưng một số trường hợp phát sinh lỗi.Ta phải làm bằng tay thôi.

https://gallery.technet.microsoft.com/office/DownloadInstall-SharePoint-e6df9eb8

Link này cho ta 3 file powershell giúp ta tự cài bằng tay :

1. Install-SP2013RolesFeatures.ps1
2. Download-SP2013PreReqFiles.ps1
3. Install-SP2013PreReqFiles.ps1

Nhớ cài two đúng tuần tự. Cái thứ 3 "Install-SP2013PreReqFiles.ps1" có thể sinh ra lỗi sau :
Nhiều người điên đầu với ông AppFabric này. Để giải quyết thì ta không nên bấm Instal cái file

WindowsServerAppFabricSetup_x64.exe trong pre-requisites
mà nên dùng câu lệnh sau trong CMD (nhớ run as administrator)

WindowsServerAppFabricSetup_x64.exe /i CacheClient,CachingService,CacheAdmin /gac

Xem tại đây :
https://social.technet.microsoft.com/Forums/office/en-US/d29e3a79-182d-4de7-8201-e459a2aba6f5/prerequisite-installation-problem-with-appfabric?forum=sharepointadmin

Xong, giờ ta có thể cài Sharepoint 2013 bình thường.
---
Cây sẽ cho lộc và cây sẽ cho hoa ...
 
aspnet

Lập trình không biên giới
503  bài
19-03-2017 04:24:51
Cài Web Server IIS và Application server thì nhớ các hình này.


Chi tiet day
http://sharepoint-tutorial.net/post/2012/07/16/install-sharepoint-2013-windows-server.aspx
 

Chủ đề gần đây :

Cùng loại :

 
Tên file Người đăng Ngày Lượt
WebApplication1.rar
Sample su dung thuat toan ma hoa tripDES, co khoa bi mat (privateKey)
aspnet 3/30/2018 10:06:35 PM 2
NETMdbToolsTestApp.rar
dotNet MdbTools for Access 2003/2007/2016 without Microsoft Jet Engine, source C#, https://www.codeproject.com/Articles/283626/MsAccess-MdbTools-with-MFC-and-NET
aspnet 3/26/2018 11:43:16 PM 0
Cryptography_MD5_TriDES_src.zip
Thuật toán mã hóa 2 chiều TriDES, gồm Encrypt và Decrypt, aspnet 2.0
aspnet 3/22/2018 11:20:44 AM 0
mvc.rar
sample project MVC on C#
aspnet 3/20/2018 9:25:36 AM 0
EduPortal.rar
Edu portal frame work for VB.NET
aspnet 3/14/2018 12:00:41 AM 5
AutoEntity.rar
Gencode vb.net visual studio 2015. dotnet v2.0
aspnet 3/13/2018 11:59:16 PM 1
GenCode.rar
Gencode XML, XSLT, Info, DAL .. engine enterprise for quick app database
aspnet 2/5/2018 9:37:28 AM 7
DataXml.rar
Read DB from SQL to XML file, Convert string TCVN to Unicode
aspnet 1/29/2018 2:15:45 PM 3
DesktopModules.rar
Module quản lý tin tức, CMS, quản lý nhóm tin trên dotnetnuke 6.x
aspnet 3/7/2013 4:47:49 PM 1692
News Ticker Demo.rar
jQuery Carousellite cho cuộn các khối tin nhẹ nhàng mượt mà, sử dụng cho module Tin tức (CMS) hoặc giới thiệu sản phẩm
aspnet 5/7/2011 8:59:52 AM 1111
cms_source_dll_sql_2010.rar
source C# + SQL Script + Dll module CMS trên DNN 5x, (bản chạy ổn định không lỗi)
aspnet 9/5/2010 6:05:54 PM 2881
killforever.rar
Script diệt virus forever.exe (lây nhiễm qua USB) mà không cần cài lại window
aspnet 7/28/2010 6:51:30 AM 410
CSharp Coding Standards.pdf
C# Coding standard, for all user, quy tắc viết mã lập trình c# dotnet.
aspnet 6/1/2010 8:27:39 AM 1875
weather_forex_gold.rar
module DNN : "vàng + thời tiết + tỷ giá ngoại tệ" của seekill
coder 3/11/2010 3:50:09 AM 1669
Training DotNetNuke.zip
Tài liệu hướng dẫn cài đặt DNN, tạo module DNN đơn giản, nâng cao
quanlv 9/30/2009 9:11:36 AM 4457
Viet va them 1 module don gian vao website.doc
Hướng dẫn viết module đơn giản trên DNN (word) có hình, gửi bởi vinahana
aspnet 9/18/2009 6:15:24 PM 2097
Moduel NEWs Demo.zip
Một số module bao gồm: News, WorkScheduler, QA, Comment, Menu, ...
quanlv 8/22/2009 10:44:15 AM 3796
MenuDNN5.rar
Menu DNN 51 Page.aspx
aspnet 7/21/2009 12:22:38 PM 2610
diendan.zip
Cài đặt diễn đàn (VSP) chỉ với 4 bước.
aspnet 6/15/2009 2:18:13 AM 2005
roll_updown.zip
Roll up, roll down news list using javascript, simple, easy to use.
radiogaga 6/1/2009 11:29:51 AM 585
CODERVN.NET
Công ty cổ phần công nghệ và dịch vụ AWAS
Công ty cổ phần công nghệ và dịch vụ AWAS, cổng thông tin, chính phủ điện tử, phần mềm quản lý điểm, quản lý sinh viên, http://awas.vn, http://awas.com.vn, phần mềm ứng dụng, dịch vụ công trực tuyến, thiết kế website, thiet ke web, thiết kế web, điện lực, phần mềm quản lý đào tạo, cao đẳng, đại học,cổng thông tin tích hợp, cổng thông tin điện tử, webportal, thư viện điện tử, electric library, library online, email, web, quản lý quan hệ khách hàng, CRM, dịch vụ công trực tuyến, phần mềm hành chính một cửa,