Đăng nhập | Đăng ký

Danh sách thành viên | Cá nhân | Nhà đất, bất động sản

Diễn đàn    ASP.NET & Sharepoint MOSS, WSS 2007    Cài đặt sharepoint foundation 2013 SP1 trên Win server 2012 R2 Standard

Thành viênNội dung
aspnet

Lập trình không biên giới
569  bài
21-03-2017 09:20:28
1. Cài Win server 2012 Standard bình thường.

2. Cài Web IIS và Application Role như hình3. Khởi động lại máy (restart)

4. Cài .NET Fx3.5 phần này quan trọng nếu khong làm sẽ bị lỗi .Nhét đĩa Dvd Win 2012 vào ổ, mở CMD với quyền Administrator. Rồi chạy lệnh

Dism /online /enable-feature /featurename:NetFX3 /All /Source:D:\sources\SxS /LimitAccess

Chờ đợi 1 lúc là xong.
Lại khởi động lại tiếp.


5. Download bản cài Sharepoint 2013 Foundation With SP 1
https://www.microsoft.com/en-us/download/confirmation.aspx?id=42039


Chạy với quyền Administrator


6. Cài pre-requisites trước nhé. Trong phần này nó sẽ khởi động lại vài lần (3-4 hoặc nhiều hơn). AppFabric sẽ được cài đặt đúng.

7. Cài sharepoint foundation thôi.8. Chọn mode stand-alone cho nhàn nhéChọn mode server farm lại dính đến Active Directory và Domain khá lằng nhằng. Còn phải cài SQL server 2012 nữa. SQL 2008 R2 dễ sảy ra lỗi.

Lại khởi động lại lần nữa

9. Mở Windows services (lệnh services.msc) đảm bảo rằng các servives

SQL Server instance
AppFabric service

trạng thái Automatic và Start.

10. Cài Sharepoint Services Pack 1
https://www.microsoft.com/en-us/download/confirmation.aspx?id=42548Cài xong thì chạy Sharepoint Config, nếu chạy Sharepoint Config trước sẽ bị lỗi.

11. Chạy Sharepoint Config toolsThành công rồicopy lại từ nguồn https://community.spiceworks.com/how_to/124196-install-sharepoint-foundation-2013-on-windows-server-2012-standard
---
Cây sẽ cho lộc và cây sẽ cho hoa ...
 
aspnet

Lập trình không biên giới
569  bài
21-03-2017 09:24:36
Nói chung để cài sharepoint foundation 2013 chúng ta cần.

- Web IIS + Application Role
- dotnet Fx3.5 (cài cho IIS)
- Cài AppFabric đúng kiểu (chạy qua PrerequisitesInstaller.exe)
- Cài services pack 1

Đủ các tiêu chí này là cài sharepoint thành công. Với phiên bản sharepoint 2010, Moss 2007 thì không cần AppFabric, cũng không cần services pack đơn giản hơn nhiều.
---
Cây sẽ cho lộc và cây sẽ cho hoa ...
 
aspnet

Lập trình không biên giới
569  bài
19-05-2017 03:02:40
Cài đặt bằng ta AppFabric thì làm như link sau

https://blogs.technet.microsoft.com/meamcs/2012/12/26/install-and-download-sharepoint-2013-prerequisites-offline-manually/

Windows Server AppFabric


http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=235496

(Note: don’t install WindowsServerAppFabricSetup_x64_6.1 this is not the correct version that

SharePoint installer seeks)Download it but don’t install it by yourself since it needs configuration, hence install all other

prerequisites in this article (except this one) then let the prerequisite installer to install AppFabric

and configure it manually for you by running the following command from command prompt:

prerequisiteInstaller.exe /appfabric: [Full AppFabric Installer path]---
Cây sẽ cho lộc và cây sẽ cho hoa ...
 
aspnet

Lập trình không biên giới
569  bài
19-05-2017 04:54:50
Sau khi cài manual toàn bộ prerequiste bị dính lỗi : "SharePoint 2013 or Project Server 2013 Setup error if the .NET Framework 4.6 is installed".

sharepoint.exe /extract:C:\SharePointInstaller

copy bản pack về : https://download.microsoft.com/download/3/6/2/362c4a9c-4afe-425e-825f-369d34d64f4e/wsssetup_15-0-4709-1000_x64.zip (SharePoint Foundation 2013 with Service Pack 1 fix)

Copy file "wsssetup.dll" vào

C:\SharePointInstaller\updates\wsssetup.dll

Rồi chạy là được.

chi tiết xem : https://support.microsoft.com/en-us/help/3087184/sharepoint-2013-or-project-server-2013-setup-error-if-the-.net-framework-4.6-is-installed
---
Cây sẽ cho lộc và cây sẽ cho hoa ...
 
aspnet

Lập trình không biên giới
569  bài
19-05-2017 06:27:25
Lỗi : "The SDDL string contains an invalid sid or a sid that cannot be translated SharePoint 2013" trong step 8 create sample data.

Làm như sau :

1/ vào folder "C:\Program Files\Windows SharePoint Services\15.0\Data"
tìm Folder : "Analytics_c99f5fe1-0ef7-45c0-aafe-5696ef49b35a"

2/ Sharing -> Advanced Sharing thêm WSS_ADMIN_WPG với Full control.
---
Cây sẽ cho lộc và cây sẽ cho hoa ...
 
aspnet

Lập trình không biên giới
569  bài
25-05-2017 02:49:07
Tham khảo thêm link này nữa

https://technet.microsoft.com/en-us/library/mt715807(v=office.16).aspx#BKMK_2013

đó là : "Latest Updates for SharePoint 2013"

nó sẽ ra cái này, thay vi service pack 1.

https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=55188
---
Cây sẽ cho lộc và cây sẽ cho hoa ...
 

Chủ đề gần đây :

Cùng loại :

 
Tên file Người đăng Ngày Lượt
runner.zip
using three.js, orbitcontrol to view an object move random on map. Di chuyển 1 đồ vật ngẫu nhiên trên bản đồ, sử dụng với demo nhân viên di chuyển trong văn phòng. Toàn js download về là chạy
aspnet 12/5/2019 5:55:14 PM 4
gmap.zip
google map + marker
aspnet 7/17/2019 2:25:05 PM 2
vinsmarthomeservice.zip
java post json to api, use AsyncTask, event listener
aspnet 7/9/2019 5:00:10 PM 4
fblogin.zip
Login facebook bang javascript SDK
aspnet 7/9/2019 9:16:37 AM 2
autocomplete-location.zip
autocomplete location geo from google place, html + js
aspnet 7/4/2019 4:37:55 PM 3
WebAPI.zip
api for android access db (v1.0.0)
aspnet 7/4/2019 9:14:17 AM 12
KydientuPdf.zip
Ky dien tu file PDF su dung itextsharp
aspnet 4/9/2019 3:30:37 PM 28
GooglePlusLogin.zip
Login Google Plus account, C#, web asp.net ver2.0. Simple connect google APIs. Send key, get token, get full account info
aspnet 6/1/2018 10:41:12 AM 14
WebApplication1.rar
Sample su dung thuat toan ma hoa tripDES, co khoa bi mat (privateKey)
aspnet 3/30/2018 10:06:35 PM 10
NETMdbToolsTestApp.rar
dotNet MdbTools for Access 2003/2007/2016 without Microsoft Jet Engine, source C#, https://www.codeproject.com/Articles/283626/MsAccess-MdbTools-with-MFC-and-NET
aspnet 3/26/2018 11:43:16 PM 3
Cryptography_MD5_TriDES_src.zip
Thuật toán mã hóa 2 chiều TriDES, gồm Encrypt và Decrypt, aspnet 2.0
aspnet 3/22/2018 11:20:44 AM 3
mvc.rar
sample project MVC on C#
aspnet 3/20/2018 9:25:36 AM 12
EduPortal.rar
Edu portal frame work for VB.NET
aspnet 3/14/2018 12:00:41 AM 16
AutoEntity.rar
Gencode vb.net visual studio 2015. dotnet v2.0
aspnet 3/13/2018 11:59:16 PM 2
GenCode.rar
Gencode XML, XSLT, Info, DAL .. engine enterprise for quick app database
aspnet 2/5/2018 9:37:28 AM 9
DataXml.rar
Read DB from SQL to XML file, Convert string TCVN to Unicode
aspnet 1/29/2018 2:15:45 PM 4
DesktopModules.rar
Module quản lý tin tức, CMS, quản lý nhóm tin trên dotnetnuke 6.x
aspnet 3/7/2013 4:47:49 PM 1709
News Ticker Demo.rar
jQuery Carousellite cho cuộn các khối tin nhẹ nhàng mượt mà, sử dụng cho module Tin tức (CMS) hoặc giới thiệu sản phẩm
aspnet 5/7/2011 8:59:52 AM 1113
cms_source_dll_sql_2010.rar
source C# + SQL Script + Dll module CMS trên DNN 5x, (bản chạy ổn định không lỗi)
aspnet 9/5/2010 6:05:54 PM 2894
killforever.rar
Script diệt virus forever.exe (lây nhiễm qua USB) mà không cần cài lại window
aspnet 7/28/2010 6:51:30 AM 413
CODERVN.NET
Công ty cổ phần công nghệ và dịch vụ AWAS
Công ty cổ phần công nghệ và dịch vụ AWAS, cổng thông tin, chính phủ điện tử, phần mềm quản lý điểm, quản lý sinh viên, http://awas.vn, http://awas.com.vn, phần mềm ứng dụng, dịch vụ công trực tuyến, thiết kế website, thiet ke web, thiết kế web, điện lực, phần mềm quản lý đào tạo, cao đẳng, đại học,cổng thông tin tích hợp, cổng thông tin điện tử, webportal, thư viện điện tử, electric library, library online, email, web, quản lý quan hệ khách hàng, CRM, dịch vụ công trực tuyến, phần mềm hành chính một cửa,