Đăng nhập | Đăng ký

Danh sách thành viên | Cá nhân | Nhà đất, bất động sản

Diễn đàn    Thương mại điện tử    Xem tuổi xông đất 2018 tuổi nam nam Đinh Mùi 1967 - nam Mậu Thân 1968

Thành viênNội dung
dangph


1  bài
02-02-2018 11:51:55
Xem [url=http://lichvansu.wap.vn/xem-tuoi-xong-dat-nam-2018.html] tuoi xong dat 2018 [/url] tuổi nam Đinh Mùi 1967 - nam Mậu Thân 1968
Danh sách các tuổi đẹp, hợp với gia chủ nam Đinh Mùi để tiến hành mời đến xông nhà xông đất đầu năm 2018 Mậu Tuất được sắp xếp theo [url=http://lichvansu.wap.vn/tu-vi-2018.html] tử vi 2018 [/url] từ trên xuống dưới.

Người tuổi Bính Ngọ 1966 mệnh Thiên Hà Thủy
Ngũ hành người xông nhà Thiên Hà Thủy không sinh, không khắc với Thiên Hà Thủy của gia chủ, chấp nhận được
Ngũ hành người xông nhà Thiên Hà Thủy Tương sinh với Bình Địa Mộc của năm xông nhà Mậu Tuất, rất tốt
Thiên can của người xông nhà Đinh không sinh, không khắc với Bính của gia chủ, chấp nhận được
Thiên can của người xông nhà Bính không sinh, không khắc với Mậu của năm xông nhà, chấp nhận được
Địa chi của người xông nhà Mùi Lục hợp với Ngọ của gia chủ, rất tốt
Địa chi người xông nhà Ngọ Tam hợp với Tuất của năm xông nhà, rất tốt
=> Tổng điểm : 7/12 Tốt

Người tuổi Ất Mão 1975 mệnh Đại Khê Thủy
Ngũ hành người xông nhà Thiên Hà Thủy không sinh, không khắc với Đại Khê Thủy của gia chủ, chấp nhận được
Ngũ hành người xông nhà Đại Khê Thủy Tương sinh với Bình Địa Mộc của năm xông nhà Mậu Tuất, rất tốt
Thiên can của người xông nhà Đinh không sinh, không khắc với Ất của gia chủ, chấp nhận được
Thiên can của người xông nhà Ất không sinh, không khắc với Mậu của năm xông nhà, chấp nhận được
Địa chi của người xông nhà Mùi Tam hợp với Mão của gia chủ, rất tốt
Địa chi người xông nhà Mão Lục hợp với Tuất của năm xông nhà, rất tốt
=> Tổng điểm : 7/12 Tốt

Danh sách các tuổi đẹp, [url=http://lichvansu.wap.vn/xem-van-han-2018.html] xem van han [/url] hợp với gia chủ nam Mậu Thân để tiến hành mời đến xông nhà xông đất đầu năm 2018 Mậu Tuất được sắp xếp từ trên xuống dưới.


Người tuổi Quý Mão 1963 mệnh Kim Bạch Kim
Ngũ hành người xông nhà Đại Dịch Thổ Tương sinh với Kim Bạch Kim của gia chủ, rất tốt
Ngũ hành người xông nhà Kim Bạch Kim Tương khắc với Bình Địa Mộc của năm xông nhà Mậu Tuất, không tốt
Thiên can của người xông nhà Mậu Tương sinh với Quý của gia chủ, rất tốt
Thiên can của người xông nhà Quý Tương sinh với Mậu của năm xông nhà, rất tốt
Địa chi của người xông nhà Thân không sinh, không khắc với Mão của gia chủ, chấp nhận được
Địa chi người xông nhà Mão Lục hợp với Tuất của năm xông nhà, rất tốt
=> Tổng điểm : 9/12 Tốt

Người tuổi Ất Tỵ 1965 mệnh Phú Đăng Hỏa
Ngũ hành người xông nhà Đại Dịch Thổ Tương sinh với Phú Đăng Hỏa của gia chủ, rất tốt
Ngũ hành người xông nhà Phú Đăng Hỏa Tương sinh với Bình Địa Mộc của năm xông nhà Mậu Tuất, rất tốt
Thiên can của người xông nhà Mậu không sinh, không khắc với Ất của gia chủ, chấp nhận được
Thiên can của người xông nhà Ất không sinh, không khắc với Mậu của năm xông nhà, chấp nhận được
Địa chi của người xông nhà Thân Lục hợp với Tỵ của gia chủ, rất tốt
Địa chi người xông nhà Tỵ không sinh, không khắc với Tuất của năm xông nhà, chấp nhận được
=> Tổng điểm : 9/12 Tốt

Người tuổi Mậu Ngọ 1978 mệnh Thiện Thượng Hỏa
Ngũ hành người xông nhà Đại Dịch Thổ Tương sinh với Thiện Thượng Hỏa của gia chủ, rất tốt
Ngũ hành người xông nhà Thiện Thượng Hỏa Tương sinh với Bình Địa Mộc của năm xông nhà Mậu Tuất, rất tốt
Thiên can của người xông nhà Mậu không sinh, không khắc với Mậu của gia chủ, chấp nhận được
Thiên can của người xông nhà Mậu không sinh, không khắc với Mậu của năm xông nhà, chấp nhận được
Địa chi của người xông nhà Thân không sinh, không khắc với Ngọ của gia chủ, chấp nhận được
Địa chi người xông nhà Ngọ Tam hợp với Tuất của năm xông nhà, rất tốt
=> Tổng điểm : 9/12 Tốt

Người tuổi Đinh Mão 1987 mệnh Lộ Trung Hỏa
Ngũ hành người xông nhà Đại Dịch Thổ Tương sinh với Lộ Trung Hỏa của gia chủ, rất tốt
Ngũ hành người xông nhà Lộ Trung Hỏa Tương sinh với Bình Địa Mộc của năm xông nhà Mậu Tuất, rất tốt
Thiên can của người xông nhà Mậu không sinh, không khắc với Đinh của gia chủ, chấp nhận được
Thiên can của người xông nhà Đinh không sinh, không khắc với Mậu của năm xông nhà, chấp nhận được
Địa chi của người xông nhà Thân không sinh, không khắc với Mão của gia chủ, chấp nhận được
Địa chi người xông nhà Mão Lục hợp với Tuất của năm xông nhà, rất tốt
=> Tổng điểm : 9/12 Tốt
Nguồn: lichvansu
 

Chủ đề gần đây :

Cùng loại :

 
Tên file Người đăng Ngày Lượt
pdfjs.rar
pdfjs 2017 : hiển thị tốt trên iphone 11, 12, 13 không lỗi, bản 2012 sẽ lỗi trên iphone
aspnet 6/21/2022 11:52:48 AM 2
pdfjs2.rar
Xem file pdf bằng viewer.hml cua pdfjs (thư viện chuẩn mozilla) 2012. https://mozilla.github.io/pdf.js/getting_started/#download có thể download bản prebuild tại đây
aspnet 6/21/2022 11:52:04 AM 1
runner.zip
using three.js, orbitcontrol to view an object move random on map. Di chuyển 1 đồ vật ngẫu nhiên trên bản đồ, sử dụng với demo nhân viên di chuyển trong văn phòng. Toàn js download về là chạy
aspnet 12/5/2019 5:55:14 PM 0
gmap.zip
google map + marker
aspnet 7/17/2019 2:25:05 PM 1
vinsmarthomeservice.zip
java post json to api, use AsyncTask, event listener
aspnet 7/9/2019 5:00:10 PM 1
fblogin.zip
Login facebook bang javascript SDK
aspnet 7/9/2019 9:16:37 AM 0
autocomplete-location.zip
autocomplete location geo from google place, html + js
aspnet 7/4/2019 4:37:55 PM 2
WebAPI.zip
api for android access db (v1.0.0)
aspnet 7/4/2019 9:14:17 AM 8
KydientuPdf.zip
Ky dien tu file PDF su dung itextsharp
aspnet 4/9/2019 3:30:37 PM 9
GooglePlusLogin.zip
Login Google Plus account, C#, web asp.net ver2.0. Simple connect google APIs. Send key, get token, get full account info
aspnet 6/1/2018 10:41:12 AM 11
WebApplication1.rar
Sample su dung thuat toan ma hoa tripDES, co khoa bi mat (privateKey)
aspnet 3/30/2018 10:06:35 PM 8
NETMdbToolsTestApp.rar
dotNet MdbTools for Access 2003/2007/2016 without Microsoft Jet Engine, source C#, https://www.codeproject.com/Articles/283626/MsAccess-MdbTools-with-MFC-and-NET
aspnet 3/26/2018 11:43:16 PM 1
Cryptography_MD5_TriDES_src.zip
Thuật toán mã hóa 2 chiều TriDES, gồm Encrypt và Decrypt, aspnet 2.0
aspnet 3/22/2018 11:20:44 AM 3
mvc.rar
sample project MVC on C#
aspnet 3/20/2018 9:25:36 AM 9
EduPortal.rar
Edu portal frame work for VB.NET
aspnet 3/14/2018 12:00:41 AM 13
AutoEntity.rar
Gencode vb.net visual studio 2015. dotnet v2.0
aspnet 3/13/2018 11:59:16 PM 2
GenCode.rar
Gencode XML, XSLT, Info, DAL .. engine enterprise for quick app database
aspnet 2/5/2018 9:37:28 AM 9
DataXml.rar
Read DB from SQL to XML file, Convert string TCVN to Unicode
aspnet 1/29/2018 2:15:45 PM 4
DesktopModules.rar
Module quản lý tin tức, CMS, quản lý nhóm tin trên dotnetnuke 6.x
aspnet 3/7/2013 4:47:49 PM 1708
News Ticker Demo.rar
jQuery Carousellite cho cuộn các khối tin nhẹ nhàng mượt mà, sử dụng cho module Tin tức (CMS) hoặc giới thiệu sản phẩm
aspnet 5/7/2011 8:59:52 AM 1114
CODERVN.NET
Công ty cổ phần công nghệ và dịch vụ AWAS
Công ty cổ phần công nghệ và dịch vụ AWAS, cổng thông tin, chính phủ điện tử, phần mềm quản lý điểm, quản lý sinh viên, http://awas.vn, http://awas.com.vn, phần mềm ứng dụng, dịch vụ công trực tuyến, thiết kế website, thiet ke web, thiết kế web, điện lực, phần mềm quản lý đào tạo, cao đẳng, đại học,cổng thông tin tích hợp, cổng thông tin điện tử, webportal, thư viện điện tử, electric library, library online, email, web, quản lý quan hệ khách hàng, CRM, dịch vụ công trực tuyến, phần mềm hành chính một cửa,