Đăng nhập | Đăng ký

Danh sách thành viên | Cá nhân | Nhà đất, bất động sản

Diễn đàn    Window Form programming    Tài liệu cơ bản cho người mới bắt đầu học lập trình C#

Thành viênNội dung
anhpham1896


24  bài
13-04-2018 10:13:10
Học lập trình C# bạn có thể tạo ra các ứng dụng phần mềm ứng dụng căn bản như là game caro,máy tính cầm tay, phần mềm quản lý kho, quản lý nhân viên đơn giản.

Lập trình 1 ngành khô khan với những mã lệnh nhưng tại Stanford – dạy kinh nghiệm lập trình luôn mang đến cho học viên sự thu hút sự đổi mới và hấp dẫn rất riêng. Học lập trình C# ở Stanford bạn sẽ được học kiến thức mang tính ứng dụng cao, giảng viên, chuyên gia giỏi, giàu kinh nghiệm, kiến thức thực tiễn, tạo không khí rất thoải mái. Kết cấu bài giảng bài bản, chi tiết giúp học viên học đến đâu hiểu ngay đến đó.

1. C# là ngôn ngữ đơn giản

Ngôn ngữ C# đơn giản vì nó dựa trên nền tảng C/C++. C# khá giống với C, C++ về diện mạo, cú pháp, biểu thức, toán tử và những chức năng khác, nhưng nó đã được cải tiến để làm cho ngôn ngữ đơn giản hơn.

Khóa học lập trình C# cơ bản cho người mới

Một trong những sự cải tiến đó là thêm vào những cú pháp thay đổi hoặc loại bỏ các dư thừa. Ví dụ như, Có ba toán tử trong C++ làm việc với các thành viên. Để biết khi nào dùng ba toán tử này cũng dễ nhầm lẫn và phức tạp. Trong C#, những toán tử đó được thay thế với một toán tử duy nhất gọi là . (dot). Đối với người mới học lập trình C# cơ bản thì điều này và những việc cải tiến khác làm bớt nhầm lẫn và đơn giản hơn.

2. Lớp trong C#

Trọng tâm của ngôn ngữ hướng đối tượng là lớp. C# có những từ khoá dành cho việc khai báo lớp, phương thức (Method), thuộc tính (property) mới. Lớp trong C# cho phép mở rộng ngôn ngữ theo hướng cần giải quyết. C# được hỗ trợ khái niệm trong lập trình hướng đối tượng một cách đầy đủ: đóng gói, thừa kế, đa hình...

Định nghĩa lớp trong C# không đòi hỏi tách rời tập tin cài đặt với tập tin tiêu đề như C++. Hơn thế, C# cho phép sưu liệu trực tiếp trong tập tin mã nguồn. nó sẽ tạo tập tin sưu liệu theo định dạng XML đến khi biên dịch

Tương tự Java, C# hỗ trợ khái niệm giao diện, interfaces. Một lớp kế thừa duy nhất một lớp cha nhưng có thế cài đặt nhiều giao diện.

Hướng dẫn học lập trình C# cơ bản

3. C# có kiểu cấu trúc, struct

Cấu trúc bị giới hạn là kiểu hạng nhẹ và. Cấu trúc không thể được kế thừa hay thừa kế lớp nhưng có thể cài đặt giao diện.

4. C# cung cấp đặc trưng lập trình hướng thành phần

C# cung cấp những đặc trưng lập trình hướng thành phần như property, sự kiện và dẫn hướng khai báo (được gọi là attribute). Lập trình hướng component được hỗ trợ bởi CLR thông qua siêu dữ liệu (metadata). Siêu dữ liệu mô tả các lớp bao gồm các phương thức và thuộc tính, các thông tin bảo mật...

5. C# hỗ trợ tối đa mọi ứng dụng

C# sẽ hỗ trợ nhiều thứ khi đi kèm với framewwork.NET: tạo ứng dụng Window với WinForm, WPF; tạo website bằng WebForm, MVC.NET. C# không phụ thuộc vào các ngôn ngữ khác Có thể viết được ứng dụng trên các nền tảng khác nhau 1 cách độc lập.

Stanford cung cấp tài liệu là bộ video học lập trình với C# cho người mới bắt đầu, đây là kiến thức căn bản đầy đủ giúp các bạn hiểu rõ mọi vấn đề liên quan tới ngôn ngữ C# , Với lập trình C# thì bạn dễ dàng lập trình ra những phần mềm ứng dụng căn bản như là máy tính cầm tay, game caro, đặc biệt là, tất cả các ứng dụng quản lý như: ứng dụng quản lý nhà hàng, quản lý quán cà phê, quản lý khách sạn, ứng dụng quản lý nhân sự…đều được viết bằng ngôn ngữ C#.

Xem thêm link khóa học tại Stanford: https://stanford.com.vn/dao-tao/khoa-hoc/id/1/khoa-lap-trinh-c-for-base
Link trọn bộ video: goo.gl/SwDswG

------

STANFORD – ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ

Hotline: 0936 172 315 - 024. 6275 2212
 

Chủ đề gần đây :

Cùng loại :

 
Tên file Người đăng Ngày Lượt
pdfjs.rar
pdfjs 2017 : hiển thị tốt trên iphone 11, 12, 13 không lỗi, bản 2012 sẽ lỗi trên iphone
aspnet 6/21/2022 11:52:48 AM 2
pdfjs2.rar
Xem file pdf bằng viewer.hml cua pdfjs (thư viện chuẩn mozilla) 2012. https://mozilla.github.io/pdf.js/getting_started/#download có thể download bản prebuild tại đây
aspnet 6/21/2022 11:52:04 AM 2
runner.zip
using three.js, orbitcontrol to view an object move random on map. Di chuyển 1 đồ vật ngẫu nhiên trên bản đồ, sử dụng với demo nhân viên di chuyển trong văn phòng. Toàn js download về là chạy
aspnet 12/5/2019 5:55:14 PM 0
gmap.zip
google map + marker
aspnet 7/17/2019 2:25:05 PM 1
vinsmarthomeservice.zip
java post json to api, use AsyncTask, event listener
aspnet 7/9/2019 5:00:10 PM 1
fblogin.zip
Login facebook bang javascript SDK
aspnet 7/9/2019 9:16:37 AM 0
autocomplete-location.zip
autocomplete location geo from google place, html + js
aspnet 7/4/2019 4:37:55 PM 2
WebAPI.zip
api for android access db (v1.0.0)
aspnet 7/4/2019 9:14:17 AM 8
KydientuPdf.zip
Ky dien tu file PDF su dung itextsharp
aspnet 4/9/2019 3:30:37 PM 9
GooglePlusLogin.zip
Login Google Plus account, C#, web asp.net ver2.0. Simple connect google APIs. Send key, get token, get full account info
aspnet 6/1/2018 10:41:12 AM 11
WebApplication1.rar
Sample su dung thuat toan ma hoa tripDES, co khoa bi mat (privateKey)
aspnet 3/30/2018 10:06:35 PM 8
NETMdbToolsTestApp.rar
dotNet MdbTools for Access 2003/2007/2016 without Microsoft Jet Engine, source C#, https://www.codeproject.com/Articles/283626/MsAccess-MdbTools-with-MFC-and-NET
aspnet 3/26/2018 11:43:16 PM 1
Cryptography_MD5_TriDES_src.zip
Thuật toán mã hóa 2 chiều TriDES, gồm Encrypt và Decrypt, aspnet 2.0
aspnet 3/22/2018 11:20:44 AM 3
mvc.rar
sample project MVC on C#
aspnet 3/20/2018 9:25:36 AM 9
EduPortal.rar
Edu portal frame work for VB.NET
aspnet 3/14/2018 12:00:41 AM 13
AutoEntity.rar
Gencode vb.net visual studio 2015. dotnet v2.0
aspnet 3/13/2018 11:59:16 PM 2
GenCode.rar
Gencode XML, XSLT, Info, DAL .. engine enterprise for quick app database
aspnet 2/5/2018 9:37:28 AM 9
DataXml.rar
Read DB from SQL to XML file, Convert string TCVN to Unicode
aspnet 1/29/2018 2:15:45 PM 4
DesktopModules.rar
Module quản lý tin tức, CMS, quản lý nhóm tin trên dotnetnuke 6.x
aspnet 3/7/2013 4:47:49 PM 1708
News Ticker Demo.rar
jQuery Carousellite cho cuộn các khối tin nhẹ nhàng mượt mà, sử dụng cho module Tin tức (CMS) hoặc giới thiệu sản phẩm
aspnet 5/7/2011 8:59:52 AM 1115
CODERVN.NET
Công ty cổ phần công nghệ và dịch vụ AWAS
Công ty cổ phần công nghệ và dịch vụ AWAS, cổng thông tin, chính phủ điện tử, phần mềm quản lý điểm, quản lý sinh viên, http://awas.vn, http://awas.com.vn, phần mềm ứng dụng, dịch vụ công trực tuyến, thiết kế website, thiet ke web, thiết kế web, điện lực, phần mềm quản lý đào tạo, cao đẳng, đại học,cổng thông tin tích hợp, cổng thông tin điện tử, webportal, thư viện điện tử, electric library, library online, email, web, quản lý quan hệ khách hàng, CRM, dịch vụ công trực tuyến, phần mềm hành chính một cửa,