Đăng nhập | Đăng ký

Danh sách thành viên | Cá nhân | Nhà đất, bất động sản

Diễn đàn    ASP.NET & Sharepoint MOSS, WSS 2007    Phát triển cổng thông tin sharepoint (MOSS, WSS)

Thành viênNội dung
coder

lap trinh khong bien gioi
142  bài
13-12-2008 02:02:28


Viết module Hello World thật là đơn giản!
 
coder

lap trinh khong bien gioi
142  bài
13-12-2008 03:59:33
Cho phép người dùng có thể xem mà không cần đăng nhập

Mmgr : Application Management -> Authentication Providers -> Default -> Enable anonymous access (OK)'
Site : Site Settings -> Advanced permissions -> Settings -> Anonymous access -> Entire Web site (OK)
---
http://coder.awas.vn
http://mobile.awas.vn
http://vtv.awas.vn
http://baihatviet.awas.vn
 
coder

lap trinh khong bien gioi
142  bài
13-12-2008 05:20:53
Để reference assembly trong c:\windows\assembly

Mở thêm command line rồi dùng lệnh này

C:\>cd WINDOWS\assembly\GAC_MSIL\SampleWebParts\1.0.0.0__992b220d2c0fa2a6rồi copy đầy đủ đường dẫn
C:\WINDOWS\assembly\GAC_MSIL\SampleWebParts\1.0.0.0__992b220d2c0fa2a6\SampleWebParts.dll

mà phang vào File Name của Add Reference dialog box.
---
http://coder.awas.vn
http://mobile.awas.vn
http://vtv.awas.vn
http://baihatviet.awas.vn
 
coder

lap trinh khong bien gioi
142  bài
14-12-2008 01:51:15
Địa chỉ của các file template nằm ở đây:

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Web Server Extensions\60\TEMPLATE\1033\STS\DOCTEMP\SMARTPGS\

nó là các file
spstd1.aspx
spstd2.aspx
spstd3.aspx
...
spstd8.aspx

(spstd = sharepoint standard) chắc vậy

Muốn làm một cái của mình cứ phang thêm 1 cái số 9...99 vào. Thoải mái.
Còn file ảnh minh họa thì tại địa chỉ
Local_drive:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Web Server Extensions\60\TEMPLATE\LAYOUTS\1033\IMAGES

là file
custom1.gif
custom2.gif
...

Đây là địa chỉ chính thức
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms916835.aspx#sharepoint_creatingcustomwpptemplates_topic3
---
http://coder.awas.vn
http://mobile.awas.vn
http://vtv.awas.vn
http://baihatviet.awas.vn
 
coder

lap trinh khong bien gioi
142  bài
18-12-2008 11:45:38
Các link quan trọng nên đọc

tăng trustlevel :

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms916855.aspx#sharepoint_wsscodeaccesssecurity_topic1
http://www.microsoft.com/technet/prodtechnol/WindowsServer2003/Library/IIS/a55fb31b-5b42-476d-9cae-050ab3fae307.mspx?mfr=true


tạo file master bằng teamsite

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms467402.aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/bb687712.aspx
---
http://coder.awas.vn
http://mobile.awas.vn
http://vtv.awas.vn
http://baihatviet.awas.vn
 
coder

lap trinh khong bien gioi
142  bài
20-12-2008 02:35:48
check windows admin

using System.Security.Principal;
...
bool IsAnAdministrator ()
{
WindowsIdentity identity =
WindowsIdentity.GetCurrent();
WindowsPrincipal principal =
new WindowsPrincipal (identity);
return principal.IsInRole
(WindowsBuiltInRole.Administrator);
}
---
http://coder.awas.vn
http://mobile.awas.vn
http://vtv.awas.vn
http://baihatviet.awas.vn
 
coder

lap trinh khong bien gioi
142  bài
22-12-2008 11:14:02
để có thể code đọc ghi file 1 cách bình thường trong khi viết webpart dùng cái này để làm. Sử dụng hữu dụng nhất là khi upload. Đoạn code này khá độc và khó kiếm trên internet cũng như google.

string [] sourceFiles;
string sourcePath = "\\\\fileserver\\directory1\\directory2\\";

SPSecurity.RunWithElevatedPrivileges(delegate()
{
sourceFiles = System.IO.Directory.GetFiles(sourcePath);
});
---
http://coder.awas.vn
http://mobile.awas.vn
http://vtv.awas.vn
http://baihatviet.awas.vn
 
coder

lap trinh khong bien gioi
142  bài
22-12-2008 11:15:55
Hoặc dùng đoạn code sau do MS cung cấp

protected void Button1_Click(object sender, EventArgs e)
{
SPSecurity.CodeToRunElevated elevatedGetSitesAndGroups = new SPSecurity.CodeToRunElevated(GetSitesAndGroups);
SPSecurity.RunWithElevatedPrivileges(elevatedGetSitesAndGroups);
}
---
http://coder.awas.vn
http://mobile.awas.vn
http://vtv.awas.vn
http://baihatviet.awas.vn
 
linux

ubuntu
31  bài
03-03-2009 04:52:27
Với tình huống

Service Unavaiable

Không hiển thị được web thì anh em vào application pool đặt lại mật khẩu của user administrator cho app đó thế là xong.

hide
/Forms/AllItems.aspx

Central Administration > Application Management > User Permissions for Web Application


+ View Items - View items in lists, documents in document libraries, and view Web discussion comments.
+ View Pages - View pages in a Web site.
+ Open - Allows users to open a Web site, list, or folder in order to access items inside that container.

---
 
lequangngoc


1  bài
08-04-2010 10:00:32
Trời ơi như thế này như ưm mới tìm hiểu.Có biết quái gì đâu.Pác phải cho gọn vào một ảnh chứ
 

Chủ đề gần đây :

Cùng loại :

 
Tên file Người đăng Ngày Lượt
pdfjs.rar
pdfjs 2017 : hiển thị tốt trên iphone 11, 12, 13 không lỗi, bản 2012 sẽ lỗi trên iphone
aspnet 6/21/2022 11:52:48 AM 2
pdfjs2.rar
Xem file pdf bằng viewer.hml cua pdfjs (thư viện chuẩn mozilla) 2012. https://mozilla.github.io/pdf.js/getting_started/#download có thể download bản prebuild tại đây
aspnet 6/21/2022 11:52:04 AM 2
runner.zip
using three.js, orbitcontrol to view an object move random on map. Di chuyển 1 đồ vật ngẫu nhiên trên bản đồ, sử dụng với demo nhân viên di chuyển trong văn phòng. Toàn js download về là chạy
aspnet 12/5/2019 5:55:14 PM 0
gmap.zip
google map + marker
aspnet 7/17/2019 2:25:05 PM 1
vinsmarthomeservice.zip
java post json to api, use AsyncTask, event listener
aspnet 7/9/2019 5:00:10 PM 1
fblogin.zip
Login facebook bang javascript SDK
aspnet 7/9/2019 9:16:37 AM 0
autocomplete-location.zip
autocomplete location geo from google place, html + js
aspnet 7/4/2019 4:37:55 PM 2
WebAPI.zip
api for android access db (v1.0.0)
aspnet 7/4/2019 9:14:17 AM 8
KydientuPdf.zip
Ky dien tu file PDF su dung itextsharp
aspnet 4/9/2019 3:30:37 PM 9
GooglePlusLogin.zip
Login Google Plus account, C#, web asp.net ver2.0. Simple connect google APIs. Send key, get token, get full account info
aspnet 6/1/2018 10:41:12 AM 11
WebApplication1.rar
Sample su dung thuat toan ma hoa tripDES, co khoa bi mat (privateKey)
aspnet 3/30/2018 10:06:35 PM 8
NETMdbToolsTestApp.rar
dotNet MdbTools for Access 2003/2007/2016 without Microsoft Jet Engine, source C#, https://www.codeproject.com/Articles/283626/MsAccess-MdbTools-with-MFC-and-NET
aspnet 3/26/2018 11:43:16 PM 1
Cryptography_MD5_TriDES_src.zip
Thuật toán mã hóa 2 chiều TriDES, gồm Encrypt và Decrypt, aspnet 2.0
aspnet 3/22/2018 11:20:44 AM 3
mvc.rar
sample project MVC on C#
aspnet 3/20/2018 9:25:36 AM 9
EduPortal.rar
Edu portal frame work for VB.NET
aspnet 3/14/2018 12:00:41 AM 13
AutoEntity.rar
Gencode vb.net visual studio 2015. dotnet v2.0
aspnet 3/13/2018 11:59:16 PM 2
GenCode.rar
Gencode XML, XSLT, Info, DAL .. engine enterprise for quick app database
aspnet 2/5/2018 9:37:28 AM 9
DataXml.rar
Read DB from SQL to XML file, Convert string TCVN to Unicode
aspnet 1/29/2018 2:15:45 PM 4
DesktopModules.rar
Module quản lý tin tức, CMS, quản lý nhóm tin trên dotnetnuke 6.x
aspnet 3/7/2013 4:47:49 PM 1709
News Ticker Demo.rar
jQuery Carousellite cho cuộn các khối tin nhẹ nhàng mượt mà, sử dụng cho module Tin tức (CMS) hoặc giới thiệu sản phẩm
aspnet 5/7/2011 8:59:52 AM 1115
CODERVN.NET
Công ty cổ phần công nghệ và dịch vụ AWAS
Công ty cổ phần công nghệ và dịch vụ AWAS, cổng thông tin, chính phủ điện tử, phần mềm quản lý điểm, quản lý sinh viên, http://awas.vn, http://awas.com.vn, phần mềm ứng dụng, dịch vụ công trực tuyến, thiết kế website, thiet ke web, thiết kế web, điện lực, phần mềm quản lý đào tạo, cao đẳng, đại học,cổng thông tin tích hợp, cổng thông tin điện tử, webportal, thư viện điện tử, electric library, library online, email, web, quản lý quan hệ khách hàng, CRM, dịch vụ công trực tuyến, phần mềm hành chính một cửa,