Đăng nhập | Đăng ký

Danh sách thành viên | Cá nhân | Nhà đất, bất động sản

Diễn đàn    Các Projects Dotnetnuke (DNN)    Lỗi 404 trên DNN sử dụng aspnet v40 và Extensionless Url Intergrade

Thành viênNội dung
tieuphu

Thống chế Erich von Manstein
47  bài
19-11-2018 06:08:50
Một lỗi rất khó chịu nếu bạn dùng Win Server 2008 cũ và chỉ có IIS 7.0 chứ không có IIS 8+. Với các phiên bản từ IIS 8 cho Windows server 2012 thì không có lỗi này.

Mất vài giờ để tìm kiếm thì ra cái sau :
https://blogs.msdn.microsoft.com/tmarq/2010/05/26/how-extensionless-urls-are-handled-by-asp-net-v4/

Cơ chế hoạt động của Extensionless trên Dotnetnuke 7.2, 8.x, 9.x thế nào ?
Trong DNN bạn có thể tìm thấy trong web.config như sau :

name="ExtensionlessUrl-Integrated-4.0"
path="*." verb="GET,HEAD,POST,DEBUG"
type="System.Web.Handlers.TransferRequestHandler"
preCondition="integratedMode,runtimeVersionv4.0" />

By default, the root web.config file contains a path="*" mapping to DefaultHttpHandler. In integrated mode they are mapped to TransferRequestHandler. DefaultHttpHandler and TransferRequestHandler are similar in what they do. If you do not remap the handler, they will both issue a "child request" to the original URL, but ask IIS to ignore their handler mappings for this second request. By default, the IIS StaticFile handler is what will be mapped to these URLs during the second request, and that will typically result in a 404 or 403, assuming that no such file or directory exists.

Mặc định integrated mode sẽ gửi yêu cầu đến TransferRequestHandler, DefaultHttpHandler và TransferRequestHandler sẽ làm nhiệm vụ UrlRewrite. Các file tĩnh (StaticFile handler) có thể phát sinh lỗi 404 hoặc 403.

Tóm lại để Rewrite Url hoạt động chỉ cần cài thêm cái bản Fix
See KB 980368 for more information
link đây : https://support.microsoft.com/en-us/help/980368/a-update-is-available-that-enables-certain-iis-7-0-or-iis-7-5-handlers

Cài lên restart server là xong.

Giờ thì URL không đuôi .aspx hay extensionless đã chạy.
---
Miệt mài, miệt mài ...
http://awas.vn
 

Chủ đề gần đây :

Cùng loại :

 
Tên file Người đăng Ngày Lượt
runner.zip
using three.js, orbitcontrol to view an object move random on map. Di chuyển 1 đồ vật ngẫu nhiên trên bản đồ, sử dụng với demo nhân viên di chuyển trong văn phòng. Toàn js download về là chạy
aspnet 12/5/2019 5:55:14 PM 4
gmap.zip
google map + marker
aspnet 7/17/2019 2:25:05 PM 2
vinsmarthomeservice.zip
java post json to api, use AsyncTask, event listener
aspnet 7/9/2019 5:00:10 PM 4
fblogin.zip
Login facebook bang javascript SDK
aspnet 7/9/2019 9:16:37 AM 2
autocomplete-location.zip
autocomplete location geo from google place, html + js
aspnet 7/4/2019 4:37:55 PM 3
WebAPI.zip
api for android access db (v1.0.0)
aspnet 7/4/2019 9:14:17 AM 12
KydientuPdf.zip
Ky dien tu file PDF su dung itextsharp
aspnet 4/9/2019 3:30:37 PM 28
GooglePlusLogin.zip
Login Google Plus account, C#, web asp.net ver2.0. Simple connect google APIs. Send key, get token, get full account info
aspnet 6/1/2018 10:41:12 AM 14
WebApplication1.rar
Sample su dung thuat toan ma hoa tripDES, co khoa bi mat (privateKey)
aspnet 3/30/2018 10:06:35 PM 10
NETMdbToolsTestApp.rar
dotNet MdbTools for Access 2003/2007/2016 without Microsoft Jet Engine, source C#, https://www.codeproject.com/Articles/283626/MsAccess-MdbTools-with-MFC-and-NET
aspnet 3/26/2018 11:43:16 PM 3
Cryptography_MD5_TriDES_src.zip
Thuật toán mã hóa 2 chiều TriDES, gồm Encrypt và Decrypt, aspnet 2.0
aspnet 3/22/2018 11:20:44 AM 3
mvc.rar
sample project MVC on C#
aspnet 3/20/2018 9:25:36 AM 12
EduPortal.rar
Edu portal frame work for VB.NET
aspnet 3/14/2018 12:00:41 AM 16
AutoEntity.rar
Gencode vb.net visual studio 2015. dotnet v2.0
aspnet 3/13/2018 11:59:16 PM 2
GenCode.rar
Gencode XML, XSLT, Info, DAL .. engine enterprise for quick app database
aspnet 2/5/2018 9:37:28 AM 9
DataXml.rar
Read DB from SQL to XML file, Convert string TCVN to Unicode
aspnet 1/29/2018 2:15:45 PM 4
DesktopModules.rar
Module quản lý tin tức, CMS, quản lý nhóm tin trên dotnetnuke 6.x
aspnet 3/7/2013 4:47:49 PM 1709
News Ticker Demo.rar
jQuery Carousellite cho cuộn các khối tin nhẹ nhàng mượt mà, sử dụng cho module Tin tức (CMS) hoặc giới thiệu sản phẩm
aspnet 5/7/2011 8:59:52 AM 1113
cms_source_dll_sql_2010.rar
source C# + SQL Script + Dll module CMS trên DNN 5x, (bản chạy ổn định không lỗi)
aspnet 9/5/2010 6:05:54 PM 2894
killforever.rar
Script diệt virus forever.exe (lây nhiễm qua USB) mà không cần cài lại window
aspnet 7/28/2010 6:51:30 AM 413
CODERVN.NET
Công ty cổ phần công nghệ và dịch vụ AWAS
Công ty cổ phần công nghệ và dịch vụ AWAS, cổng thông tin, chính phủ điện tử, phần mềm quản lý điểm, quản lý sinh viên, http://awas.vn, http://awas.com.vn, phần mềm ứng dụng, dịch vụ công trực tuyến, thiết kế website, thiet ke web, thiết kế web, điện lực, phần mềm quản lý đào tạo, cao đẳng, đại học,cổng thông tin tích hợp, cổng thông tin điện tử, webportal, thư viện điện tử, electric library, library online, email, web, quản lý quan hệ khách hàng, CRM, dịch vụ công trực tuyến, phần mềm hành chính một cửa,