Đăng nhập | Đăng ký

Danh sách thành viên | Cá nhân | Nhà đất, bất động sản

Diễn đàn    Các Projects Dotnetnuke (DNN)    giúp mình sử lý vụ này với

Thành viênNội dung
williamvn2002


3  bài
15-06-2009 08:25:00
Mình vào setting host sửa một số thông tin trong đó có đưòng dẫn thì phải bây giờ nhấn vào đâu trên menu hay login ... thì nó cũng trở về màn hình home.

nếu sửa trong databse thì sửa ở bảng nào có cách nào cập nhật lai mà không mất thông tin cũ không
ai biết chỉ dùm nhé
 
nmduc073


49  bài
16-06-2009 08:21:33
Nếu bạn không biết bạn đã chỉnh sửa những gì thì mọi người chịu thua. Không giúp gì nổi đâu.
---
www.nguyenminhduc.net: Site cá nhân và về Dotnetnuke
 
williamvn2002


3  bài
19-06-2009 12:23:39
Cái vụ nhấn vào đâu cung trở về giao diện home mình sử được rồi "cài lại database"
giờ mình gặp vấn đề mới là său khi cập nhật mới thì cái mật khẩu host với lại admin nhạp vào không được "báo sai pass " bà con ai có gặp trường hợp này thì bầy cho mình với.. mình nhớ là từng có bạn nói sửa trong data base nhung minh không nhớ bảng nào khi kiểm tra thi khong thấy nó lưu pass trong bảng user không biết DNN lưu ở đau ai biết chỉ hộ với
cảm ơn trước nhe
---
 
nmduc073


49  bài
19-06-2009 08:04:17
Có 1 em đã làm như sau. Bạn có thể tạo 1 user mới. Rồi vào DB, chỉnh lại roles cho nó thành host. Thế là ok. Chứ còn sửa pass trong DB thì không làm được đâu.
---
www.nguyenminhduc.net: Site cá nhân và về Dotnetnuke
 
amatuer_vn03


41  bài
19-06-2009 11:03:22
Cũng có thể sửa pass được a Đức ah
Bạn làm thế này
Copy đoạn Code sau đó paste vào SQL2005 và Exec là OK liền: (nhớ sửa lại User/Pass của Acc host bạn cần Reset)

Declare @UserName NVarChar(255)
Declare @NewPassword NVarChar(255)
Declare @PasswordSalt NVarChar(128)
Declare @Application NVarChar(255)

-- Enter the user name and new password between ''
-- do not leave any spaces unless intended to do so.
-- Edit only between single quote characters
Set @UserName = 'host' -- This is a default DNN admin user; the default host user is 'host'
Set @NewPassword = '1234567' -- Your new password

Set @Application = (SELECT [ApplicationID] FROM aspnet_Users WHERE UserName=@UserName)
Set @PasswordSalt = (SELECT PasswordSalt FROM aspnet_Membership WHERE UserID IN (SELECT UserID FROM aspnet_Users WHERE UserName=@UserName))

Exec dbo.aspnet_Membership_ResetPassword @Application, @UserName, @NewPassword, 10, 10, @PasswordSalt, -5
---
 
williamvn2002


3  bài
19-06-2009 08:10:00
Hi
Cam ơn cac bạn nhé
Minh có thử cả 2 cách
cách của bạn nmduc073 thì thay đoi môi rule là chạy ok
cách của amatuer_vn03 thì nó có thay đổi pass nhưng khong hiểu sao vẫn bão lôi không login dc
cam on nhé cuối tuần vui vẻ nhé các you
---
 

Chủ đề gần đây :

Cùng loại :

 
Tên file Người đăng Ngày Lượt
pdfjs.rar
pdfjs 2017 : hiển thị tốt trên iphone 11, 12, 13 không lỗi, bản 2012 sẽ lỗi trên iphone
aspnet 6/21/2022 11:52:48 AM 2
pdfjs2.rar
Xem file pdf bằng viewer.hml cua pdfjs (thư viện chuẩn mozilla) 2012. https://mozilla.github.io/pdf.js/getting_started/#download có thể download bản prebuild tại đây
aspnet 6/21/2022 11:52:04 AM 2
runner.zip
using three.js, orbitcontrol to view an object move random on map. Di chuyển 1 đồ vật ngẫu nhiên trên bản đồ, sử dụng với demo nhân viên di chuyển trong văn phòng. Toàn js download về là chạy
aspnet 12/5/2019 5:55:14 PM 0
gmap.zip
google map + marker
aspnet 7/17/2019 2:25:05 PM 1
vinsmarthomeservice.zip
java post json to api, use AsyncTask, event listener
aspnet 7/9/2019 5:00:10 PM 1
fblogin.zip
Login facebook bang javascript SDK
aspnet 7/9/2019 9:16:37 AM 0
autocomplete-location.zip
autocomplete location geo from google place, html + js
aspnet 7/4/2019 4:37:55 PM 2
WebAPI.zip
api for android access db (v1.0.0)
aspnet 7/4/2019 9:14:17 AM 8
KydientuPdf.zip
Ky dien tu file PDF su dung itextsharp
aspnet 4/9/2019 3:30:37 PM 9
GooglePlusLogin.zip
Login Google Plus account, C#, web asp.net ver2.0. Simple connect google APIs. Send key, get token, get full account info
aspnet 6/1/2018 10:41:12 AM 11
WebApplication1.rar
Sample su dung thuat toan ma hoa tripDES, co khoa bi mat (privateKey)
aspnet 3/30/2018 10:06:35 PM 8
NETMdbToolsTestApp.rar
dotNet MdbTools for Access 2003/2007/2016 without Microsoft Jet Engine, source C#, https://www.codeproject.com/Articles/283626/MsAccess-MdbTools-with-MFC-and-NET
aspnet 3/26/2018 11:43:16 PM 1
Cryptography_MD5_TriDES_src.zip
Thuật toán mã hóa 2 chiều TriDES, gồm Encrypt và Decrypt, aspnet 2.0
aspnet 3/22/2018 11:20:44 AM 3
mvc.rar
sample project MVC on C#
aspnet 3/20/2018 9:25:36 AM 9
EduPortal.rar
Edu portal frame work for VB.NET
aspnet 3/14/2018 12:00:41 AM 13
AutoEntity.rar
Gencode vb.net visual studio 2015. dotnet v2.0
aspnet 3/13/2018 11:59:16 PM 2
GenCode.rar
Gencode XML, XSLT, Info, DAL .. engine enterprise for quick app database
aspnet 2/5/2018 9:37:28 AM 9
DataXml.rar
Read DB from SQL to XML file, Convert string TCVN to Unicode
aspnet 1/29/2018 2:15:45 PM 4
DesktopModules.rar
Module quản lý tin tức, CMS, quản lý nhóm tin trên dotnetnuke 6.x
aspnet 3/7/2013 4:47:49 PM 1709
News Ticker Demo.rar
jQuery Carousellite cho cuộn các khối tin nhẹ nhàng mượt mà, sử dụng cho module Tin tức (CMS) hoặc giới thiệu sản phẩm
aspnet 5/7/2011 8:59:52 AM 1115
CODERVN.NET
Công ty cổ phần công nghệ và dịch vụ AWAS
Công ty cổ phần công nghệ và dịch vụ AWAS, cổng thông tin, chính phủ điện tử, phần mềm quản lý điểm, quản lý sinh viên, http://awas.vn, http://awas.com.vn, phần mềm ứng dụng, dịch vụ công trực tuyến, thiết kế website, thiet ke web, thiết kế web, điện lực, phần mềm quản lý đào tạo, cao đẳng, đại học,cổng thông tin tích hợp, cổng thông tin điện tử, webportal, thư viện điện tử, electric library, library online, email, web, quản lý quan hệ khách hàng, CRM, dịch vụ công trực tuyến, phần mềm hành chính một cửa,