Đăng nhập | Đăng ký

Danh sách thành viên | Cá nhân | Nhà đất, bất động sản

Diễn đàn    Các Projects Dotnetnuke (DNN)    Áp dụng Jquery vào Module DNN

Thành viênNội dung
amatuer_vn03


41  bài
29-06-2009 01:00:23
Cho e hỏi có ai đã làm cái Photo Gallery bằng Jquery trong DNN chưa? ai làm rồi chỉ cho e cái lỗi này với.
Hix nó bị lỗi JS làm cho ko hiện đc cái Menu DNN-NAV của Dotnetnuke lên


uncaught exception: [Exception... "Component returned failure code: 0x80070057 (NS_ERROR_ILLEGAL_VALUE) [nsIDOMParser.parseFromString] " nsresult: "0x80070057 (NS_ERROR_ILLEGAL_VALUE)" location: "JS frame :: http://localhost/TLAuto/js/dnn.xml.js :: anonymous :: line 63" data: no]
 
aspnet

Lập trình không biên giới
574  bài
02-07-2009 09:32:52
Giải pháp tốt nhất là không dùng jquery hoặc không dùng menu dnn. tự làm 1 cái menu của mình.

---
Coding for food
http://yenbai.awas.vn
http://tknd.vn
http://coder.awas.vn
http://awas.vn
http://bieuquyet.vn
http://webhocsinh.com
 
amatuer_vn03


41  bài
02-07-2009 11:47:09
Hi, đúng chỉ còn cách đó thôi, vì jquery với dnn4.x nó hay bị conflict lắm, với bản 5.x thì framework nó có support jquery nên đỡ hơn, e đành dùng css và js thông thường vậy
---
 
tieubavuong


9  bài
20-07-2009 08:07:07
Cái lỗi này, trước đây mình làm trên 4.x cũng bị.
Mình đã fix lại bằng cách này.

Trong file vb.net

Protected Sub Page_PreRender(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Me.PreRender
If Not Page.ClientScript.IsStartupScriptRegistered("jQuery1") Then
Page.ClientScript.RegisterClientScriptInclude("jQuery1", "http://" + PortalAlias.HTTPAlias + "/js/jquery-1.2.6.js")

End If
End Sub


trong file .ascx thì có đoạn này

<script type="text/javascript" language="javascript">
$j = jQuery.noConflict();
$j(function(){
//code here
});
</script>
Thế thôi, tha hồ mà làm việc :D
Nhưng toán tử $ sẽ phải viết là $j nhé
---
 
amatuer_vn03


41  bài
21-07-2009 12:41:09
thanks tieubavuong mình sẽ thử xem thế nào, cám ơn bạn
---
 
trieucn05


2  bài
11-12-2010 06:14:45
Để dùng Jquery và CSS trong DNN phiên bản 5.0 trở lên bạn có thể tham khảo tại đây.
http://www.nguyenminhduc.net/TrangIT/tabid/63/ctl/ArticleView/mid/383/articleId/492/Mot-bai-viet-hay-ve-cach-chen-file-css-javacript-jQuery-tren-Dotnetnuke.aspx#Comment510
 
gvhung


6  bài
21-12-2010 01:43:54
Mình dùng jQuery suốt mà không thấy lỗi này là sao nhỉ!
---
DNN CMS Module
Demo:
http://www.tg24h.com/
http://tgsolution.com/
http://www.datc.vn/
http://www.hungyen.gov.vn/
http://www.sontay.gov.vn/
http://www.ttncorp.com.vn/
Contact:
gvhung@hotmail.com
 

Chủ đề gần đây :

Cùng loại :

 
Tên file Người đăng Ngày Lượt
pdfjs.rar
pdfjs 2017 : hiển thị tốt trên iphone 11, 12, 13 không lỗi, bản 2012 sẽ lỗi trên iphone
aspnet 6/21/2022 11:52:48 AM 2
pdfjs2.rar
Xem file pdf bằng viewer.hml cua pdfjs (thư viện chuẩn mozilla) 2012. https://mozilla.github.io/pdf.js/getting_started/#download có thể download bản prebuild tại đây
aspnet 6/21/2022 11:52:04 AM 2
runner.zip
using three.js, orbitcontrol to view an object move random on map. Di chuyển 1 đồ vật ngẫu nhiên trên bản đồ, sử dụng với demo nhân viên di chuyển trong văn phòng. Toàn js download về là chạy
aspnet 12/5/2019 5:55:14 PM 0
gmap.zip
google map + marker
aspnet 7/17/2019 2:25:05 PM 1
vinsmarthomeservice.zip
java post json to api, use AsyncTask, event listener
aspnet 7/9/2019 5:00:10 PM 1
fblogin.zip
Login facebook bang javascript SDK
aspnet 7/9/2019 9:16:37 AM 0
autocomplete-location.zip
autocomplete location geo from google place, html + js
aspnet 7/4/2019 4:37:55 PM 2
WebAPI.zip
api for android access db (v1.0.0)
aspnet 7/4/2019 9:14:17 AM 8
KydientuPdf.zip
Ky dien tu file PDF su dung itextsharp
aspnet 4/9/2019 3:30:37 PM 9
GooglePlusLogin.zip
Login Google Plus account, C#, web asp.net ver2.0. Simple connect google APIs. Send key, get token, get full account info
aspnet 6/1/2018 10:41:12 AM 11
WebApplication1.rar
Sample su dung thuat toan ma hoa tripDES, co khoa bi mat (privateKey)
aspnet 3/30/2018 10:06:35 PM 8
NETMdbToolsTestApp.rar
dotNet MdbTools for Access 2003/2007/2016 without Microsoft Jet Engine, source C#, https://www.codeproject.com/Articles/283626/MsAccess-MdbTools-with-MFC-and-NET
aspnet 3/26/2018 11:43:16 PM 1
Cryptography_MD5_TriDES_src.zip
Thuật toán mã hóa 2 chiều TriDES, gồm Encrypt và Decrypt, aspnet 2.0
aspnet 3/22/2018 11:20:44 AM 3
mvc.rar
sample project MVC on C#
aspnet 3/20/2018 9:25:36 AM 9
EduPortal.rar
Edu portal frame work for VB.NET
aspnet 3/14/2018 12:00:41 AM 13
AutoEntity.rar
Gencode vb.net visual studio 2015. dotnet v2.0
aspnet 3/13/2018 11:59:16 PM 2
GenCode.rar
Gencode XML, XSLT, Info, DAL .. engine enterprise for quick app database
aspnet 2/5/2018 9:37:28 AM 9
DataXml.rar
Read DB from SQL to XML file, Convert string TCVN to Unicode
aspnet 1/29/2018 2:15:45 PM 4
DesktopModules.rar
Module quản lý tin tức, CMS, quản lý nhóm tin trên dotnetnuke 6.x
aspnet 3/7/2013 4:47:49 PM 1709
News Ticker Demo.rar
jQuery Carousellite cho cuộn các khối tin nhẹ nhàng mượt mà, sử dụng cho module Tin tức (CMS) hoặc giới thiệu sản phẩm
aspnet 5/7/2011 8:59:52 AM 1115
CODERVN.NET
Công ty cổ phần công nghệ và dịch vụ AWAS
Công ty cổ phần công nghệ và dịch vụ AWAS, cổng thông tin, chính phủ điện tử, phần mềm quản lý điểm, quản lý sinh viên, http://awas.vn, http://awas.com.vn, phần mềm ứng dụng, dịch vụ công trực tuyến, thiết kế website, thiet ke web, thiết kế web, điện lực, phần mềm quản lý đào tạo, cao đẳng, đại học,cổng thông tin tích hợp, cổng thông tin điện tử, webportal, thư viện điện tử, electric library, library online, email, web, quản lý quan hệ khách hàng, CRM, dịch vụ công trực tuyến, phần mềm hành chính một cửa,