Đăng nhập | Đăng ký

Danh sách thành viên | Cá nhân | Nhà đất, bất động sản

Diễn đàn    Các Projects Dotnetnuke (DNN)    List and Edit Form trong Page của DNN

Thành viênNội dung
amatuer_vn03


41  bài
09-11-2009 08:43:28
Các bác cho e hỏi trong DNN thường thì khi tạo 1 Module thì nó sịnh ra 3 file chính cho mình là EđitMoule.ascx, ListModule.ascx và SettingModule.ascx (ví dụ vậy), sau khi Code Module và Add các Action trong phần khai báo Module để xác định Form nào là List, Form nào là Edit dữ liệu hay form thiết lập v.v..

Bây h e muốn trình bày gộp phần List và Edit form trên cùng 1 Page (chỉ khai báo 1 UserControl)thì có đc ko ah

thanks
 
aspnet

Lập trình không biên giới
574  bài
09-11-2009 09:42:07
Chắc chắn là không. Mỗi key chỉ gắn với 1 file ascx làm sao gắn 2 file được. Mà cái này cũng có giải quyết vấn đề gì đâu ?
---
Coding for food
http://yenbai.awas.vn
http://tknd.vn
http://coder.awas.vn
http://awas.vn
http://bieuquyet.vn
http://webhocsinh.com
 
gvhung


6  bài
10-11-2009 09:04:51
Không gì là không thể, lúc đó người có quyền "View" cũng có quyền "Edit"
---
 
quanlv


26  bài
11-11-2009 09:09:13
Có hai cách giải quyết:
1. Nếu bạn dùng List là điều khiển View thì có thể kéo cái Edit lên điều khiển List.
2. Nếu bạn không muốn sửa code thì bạn có dùng cách này: Trong cùng một module bạn tạo ra 2 định nghĩa module(Module definition), một cái chứa cái List còn cái kia chứa cái Edit, như thế thì khi add module vào trang nó sẽ xuất hiện cùng lúc cả 2 cái như bạn mong muốn.

Chúc thành công !
---
 
aspnet

Lập trình không biên giới
574  bài
11-11-2009 10:16:39
Có hai cách giải quyết:
1. Nếu bạn dùng List là điều khiển View thì có thể kéo cái Edit lên điều khiển List.
2. Nếu bạn không muốn sửa code thì bạn có dùng cách này: Trong cùng một module bạn tạo ra 2 định nghĩa module(Module definition), một cái chứa cái List còn cái kia chứa cái Edit, như thế thì khi add module vào trang nó sẽ xuất hiện cùng lúc cả 2 cái như bạn mong muốn.

Chúc thành công !
---Chuẩn


---
Coding for food
http://yenbai.awas.vn
http://tknd.vn
http://coder.awas.vn
http://awas.vn
http://bieuquyet.vn
http://webhocsinh.com
 

Chủ đề gần đây :

Cùng loại :

 
Tên file Người đăng Ngày Lượt
pdfjs.rar
pdfjs 2017 : hiển thị tốt trên iphone 11, 12, 13 không lỗi, bản 2012 sẽ lỗi trên iphone
aspnet 6/21/2022 11:52:48 AM 2
pdfjs2.rar
Xem file pdf bằng viewer.hml cua pdfjs (thư viện chuẩn mozilla) 2012. https://mozilla.github.io/pdf.js/getting_started/#download có thể download bản prebuild tại đây
aspnet 6/21/2022 11:52:04 AM 2
runner.zip
using three.js, orbitcontrol to view an object move random on map. Di chuyển 1 đồ vật ngẫu nhiên trên bản đồ, sử dụng với demo nhân viên di chuyển trong văn phòng. Toàn js download về là chạy
aspnet 12/5/2019 5:55:14 PM 0
gmap.zip
google map + marker
aspnet 7/17/2019 2:25:05 PM 1
vinsmarthomeservice.zip
java post json to api, use AsyncTask, event listener
aspnet 7/9/2019 5:00:10 PM 1
fblogin.zip
Login facebook bang javascript SDK
aspnet 7/9/2019 9:16:37 AM 0
autocomplete-location.zip
autocomplete location geo from google place, html + js
aspnet 7/4/2019 4:37:55 PM 2
WebAPI.zip
api for android access db (v1.0.0)
aspnet 7/4/2019 9:14:17 AM 8
KydientuPdf.zip
Ky dien tu file PDF su dung itextsharp
aspnet 4/9/2019 3:30:37 PM 9
GooglePlusLogin.zip
Login Google Plus account, C#, web asp.net ver2.0. Simple connect google APIs. Send key, get token, get full account info
aspnet 6/1/2018 10:41:12 AM 11
WebApplication1.rar
Sample su dung thuat toan ma hoa tripDES, co khoa bi mat (privateKey)
aspnet 3/30/2018 10:06:35 PM 8
NETMdbToolsTestApp.rar
dotNet MdbTools for Access 2003/2007/2016 without Microsoft Jet Engine, source C#, https://www.codeproject.com/Articles/283626/MsAccess-MdbTools-with-MFC-and-NET
aspnet 3/26/2018 11:43:16 PM 1
Cryptography_MD5_TriDES_src.zip
Thuật toán mã hóa 2 chiều TriDES, gồm Encrypt và Decrypt, aspnet 2.0
aspnet 3/22/2018 11:20:44 AM 3
mvc.rar
sample project MVC on C#
aspnet 3/20/2018 9:25:36 AM 9
EduPortal.rar
Edu portal frame work for VB.NET
aspnet 3/14/2018 12:00:41 AM 13
AutoEntity.rar
Gencode vb.net visual studio 2015. dotnet v2.0
aspnet 3/13/2018 11:59:16 PM 2
GenCode.rar
Gencode XML, XSLT, Info, DAL .. engine enterprise for quick app database
aspnet 2/5/2018 9:37:28 AM 9
DataXml.rar
Read DB from SQL to XML file, Convert string TCVN to Unicode
aspnet 1/29/2018 2:15:45 PM 4
DesktopModules.rar
Module quản lý tin tức, CMS, quản lý nhóm tin trên dotnetnuke 6.x
aspnet 3/7/2013 4:47:49 PM 1709
News Ticker Demo.rar
jQuery Carousellite cho cuộn các khối tin nhẹ nhàng mượt mà, sử dụng cho module Tin tức (CMS) hoặc giới thiệu sản phẩm
aspnet 5/7/2011 8:59:52 AM 1115
CODERVN.NET
Công ty cổ phần công nghệ và dịch vụ AWAS
Công ty cổ phần công nghệ và dịch vụ AWAS, cổng thông tin, chính phủ điện tử, phần mềm quản lý điểm, quản lý sinh viên, http://awas.vn, http://awas.com.vn, phần mềm ứng dụng, dịch vụ công trực tuyến, thiết kế website, thiet ke web, thiết kế web, điện lực, phần mềm quản lý đào tạo, cao đẳng, đại học,cổng thông tin tích hợp, cổng thông tin điện tử, webportal, thư viện điện tử, electric library, library online, email, web, quản lý quan hệ khách hàng, CRM, dịch vụ công trực tuyến, phần mềm hành chính một cửa,