Đăng nhập | Đăng ký

Danh sách thành viên | Cá nhân | Nhà đất, bất động sản

Diễn đàn    Các Projects Dotnetnuke (DNN)    Cách lấy lại mật khẩu HOST trong DNN 4.9 khi bị quên

Thành viênNội dung
blackcafe107


16  bài
13-11-2009 05:43:13
Mình cài đặt DNN trên localhost. Bị quên mất mật khẩu host.
Vào DB của DNN tính cách dò tìm để reset lại pass cho Host account. Nhưng không biết nó ở table nào. Pro nào biết chỉ dùm mình.
Ý tưởng mình định làm thế này:
- Có toàn quyền với db
- Đăng ký 1 account khác quyền host. vd: acc=blackcafe
- Đã có 1 account khác host nhưng không có quyền host: vd acc=blackcafe & pass=blackcafe.
- Tìm đến table lưu mật khẩu: -> Thay đổi mật khẩu của host === mật khẩu của acc=blackcafe.
Khó khăn:
- Không biết table nào lưu thông tin mật khẩu của account.
- Thấy 1 bảng: aspnet_membership. có thông tin nhưng thử theo cách trên không được.
Vậy ai biết chỉ dùm mình nhé.
 
aspnet

Lập trình không biên giới
574  bài
13-11-2009 07:46:27
Cách 1:
Dễ thôi mà mật khẩu ở trong bảng

aspnet_Membership

Đổi phát ăn ngay.

Dùng câu lệnh này mà xem chi tiết


SELECT u.FirstName, u.LastName, u.IsSuperUser, ms.Password, au.UserName, au.LoweredUserName
FROM aspnet_Membership AS ms INNER JOIN
aspnet_Users AS au ON ms.UserId = au.UserId INNER JOIN
Users AS u ON au.UserName = u.Username

Cách 2 :

UPDATE Users set IsSuperUser=1 WHERE UserName='blackcafe'

Rồi đăng nhập lại với user blackcafe là xong. Đơn giản cực kỳ


---
Coding for food
http://yenbai.awas.vn
http://tknd.vn
http://coder.awas.vn
http://awas.vn
http://bieuquyet.vn
http://webhocsinh.com
 
blackcafe107


16  bài
14-11-2009 12:00:29
ok. Do lần trước có thể mình làm nhầm.
Cách 1. Phải change cả password & password satl.
Cách 2. Thì ngon rồi.
Cảm ơn asp.net
---
 
quangvd


102  bài
16-11-2009 10:22:01
Anh em khi cài DNN xong, phải khai báo SMTP ngay, để khi quên pass còn được gợi ý
---
 
quanlv


26  bài
25-11-2009 01:44:11
Thực ra không cần phải phức tạp thế. Mình có cách này nó nhanh hơn:
Các bạn đăng ký một account bình thường, sau đó mở table Users trong DB, tìm cái account mới đăng ký và đổi trường IsSuperUser của nó thành True, sau đó logout và login lại là tự nhiên thành tài khoản host ngon lành.
 
dotnetvn

dotnet.vn
70  bài
26-01-2010 11:55:42
xem chú nào quyền gì trong DNN thì dùng câu lệnh sau

SELECT u.Username, u.IsSuperUser, ur.UserID, ur.RoleID, r.RoleName
FROM Roles AS r INNER JOIN
UserRoles AS ur ON r.RoleID = ur.RoleID RIGHT OUTER JOIN
Users AS u ON ur.UserID = u.UserID

 

Chủ đề gần đây :

Cùng loại :

 
Tên file Người đăng Ngày Lượt
pdfjs.rar
pdfjs 2017 : hiển thị tốt trên iphone 11, 12, 13 không lỗi, bản 2012 sẽ lỗi trên iphone
aspnet 6/21/2022 11:52:48 AM 2
pdfjs2.rar
Xem file pdf bằng viewer.hml cua pdfjs (thư viện chuẩn mozilla) 2012. https://mozilla.github.io/pdf.js/getting_started/#download có thể download bản prebuild tại đây
aspnet 6/21/2022 11:52:04 AM 2
runner.zip
using three.js, orbitcontrol to view an object move random on map. Di chuyển 1 đồ vật ngẫu nhiên trên bản đồ, sử dụng với demo nhân viên di chuyển trong văn phòng. Toàn js download về là chạy
aspnet 12/5/2019 5:55:14 PM 0
gmap.zip
google map + marker
aspnet 7/17/2019 2:25:05 PM 1
vinsmarthomeservice.zip
java post json to api, use AsyncTask, event listener
aspnet 7/9/2019 5:00:10 PM 1
fblogin.zip
Login facebook bang javascript SDK
aspnet 7/9/2019 9:16:37 AM 0
autocomplete-location.zip
autocomplete location geo from google place, html + js
aspnet 7/4/2019 4:37:55 PM 2
WebAPI.zip
api for android access db (v1.0.0)
aspnet 7/4/2019 9:14:17 AM 8
KydientuPdf.zip
Ky dien tu file PDF su dung itextsharp
aspnet 4/9/2019 3:30:37 PM 9
GooglePlusLogin.zip
Login Google Plus account, C#, web asp.net ver2.0. Simple connect google APIs. Send key, get token, get full account info
aspnet 6/1/2018 10:41:12 AM 11
WebApplication1.rar
Sample su dung thuat toan ma hoa tripDES, co khoa bi mat (privateKey)
aspnet 3/30/2018 10:06:35 PM 8
NETMdbToolsTestApp.rar
dotNet MdbTools for Access 2003/2007/2016 without Microsoft Jet Engine, source C#, https://www.codeproject.com/Articles/283626/MsAccess-MdbTools-with-MFC-and-NET
aspnet 3/26/2018 11:43:16 PM 1
Cryptography_MD5_TriDES_src.zip
Thuật toán mã hóa 2 chiều TriDES, gồm Encrypt và Decrypt, aspnet 2.0
aspnet 3/22/2018 11:20:44 AM 3
mvc.rar
sample project MVC on C#
aspnet 3/20/2018 9:25:36 AM 9
EduPortal.rar
Edu portal frame work for VB.NET
aspnet 3/14/2018 12:00:41 AM 13
AutoEntity.rar
Gencode vb.net visual studio 2015. dotnet v2.0
aspnet 3/13/2018 11:59:16 PM 2
GenCode.rar
Gencode XML, XSLT, Info, DAL .. engine enterprise for quick app database
aspnet 2/5/2018 9:37:28 AM 9
DataXml.rar
Read DB from SQL to XML file, Convert string TCVN to Unicode
aspnet 1/29/2018 2:15:45 PM 4
DesktopModules.rar
Module quản lý tin tức, CMS, quản lý nhóm tin trên dotnetnuke 6.x
aspnet 3/7/2013 4:47:49 PM 1709
News Ticker Demo.rar
jQuery Carousellite cho cuộn các khối tin nhẹ nhàng mượt mà, sử dụng cho module Tin tức (CMS) hoặc giới thiệu sản phẩm
aspnet 5/7/2011 8:59:52 AM 1115
CODERVN.NET
Công ty cổ phần công nghệ và dịch vụ AWAS
Công ty cổ phần công nghệ và dịch vụ AWAS, cổng thông tin, chính phủ điện tử, phần mềm quản lý điểm, quản lý sinh viên, http://awas.vn, http://awas.com.vn, phần mềm ứng dụng, dịch vụ công trực tuyến, thiết kế website, thiet ke web, thiết kế web, điện lực, phần mềm quản lý đào tạo, cao đẳng, đại học,cổng thông tin tích hợp, cổng thông tin điện tử, webportal, thư viện điện tử, electric library, library online, email, web, quản lý quan hệ khách hàng, CRM, dịch vụ công trực tuyến, phần mềm hành chính một cửa,