Đăng nhập | Đăng ký

Danh sách thành viên | Cá nhân | Nhà đất, bất động sản

Diễn đàn    ASP.NET & Sharepoint MOSS, WSS 2007    Xác thực người dùng trong aspnet, ASPX Authenticate

Thành viênNội dung
aspnet

Lập trình không biên giới
572  bài
04-02-2010 09:09:53
Trong file web.config có đoạn sau :

<authentication mode="Forms" />


Có 4 mode xác thực người dùng trong asp.net đó là

- None
- Forms
- Windows
- Passport.

Trong các dạng này :
- Windows có nghĩa là bạn đăng nhập với user nào để vào windowxp thì chính user đó sẽ là user hiện tại

- passport : dành cho single sign on (SSO) cái này chưa tìm hiểu kỹ
- None : chẳng cần đăng nhập làm gì cho mệt, có viết file đăng nhập login.aspx thì hệ thống nó cũng chẳng chạy.
- Chúng ta chỉ cần chú ý dạng Forms : có nghĩa là sử dụng form đăng nhập do chúng ta viết để xác thực người dùng.

1 cái form đăng nhập thông thường bao gồm các thông tin cơ bản sau :

- username
- mật khẩu
- nhớ mật khẩu (checkbox)
- đăng ký nếu chưa có tài khoản
- quên mật khẩu.

Để đăng ký rằng người dùng có username = 'aspnet' đang đăng nhập hệ thống chúng ta dùng câu lệnh sau

System.Web.Security.FormsAuthentication.SetAuthCookie(dt.Rows [0] ["UserName"] .ToString(), persist);

cái persist là biến bool, nếu là true thì hệ thống nó sẽ tự nhớ username và mật khẩu của lần trước để tự động đăng nhập, còn nếu là false thì nó sẽ không nhớ mật khẩu đâu.

1/ Cái FormsAuthentication thực chất nó làm 1 việc tương đối đơn giản là ghi vào 1 cái cookie có tên là ".ASPXAUTH" (chú ý là có dấu chấm) cái credital này được mã hóa kiểu quái quỷ gì đó mà khi decrypt (giải mã) ngược trở lại nó sẽ cho ta cái username. Mỗi lần nó mã hóa ra một đoạn mã khác nhau nhưng lần nào decrypt cũng ra cái tên 'aspnet'

2/ Và tiếp theo nó làm việc là ghi vào ServerVariables ["AUTH_USER"] giá trị 'aspnet'.

Như thế để lấy ra user hiện tại chúng ta chỉ cần dùng mỗi lệnh này là ngon.

return HttpContext.Current.Request.ServerVariables ["AUTH_USER"] ;

Ngoài ra chúng ta còn có thể dùng các cách lởm khác :

return HttpContext.Current.User.Identity.Name;

nhưng cách này lỗi hơn nhiều.

---
Coding for food
http://yenbai.awas.vn
http://tknd.vn
http://coder.awas.vn
http://awas.vn
http://bieuquyet.vn
http://webhocsinh.com
 
aspnet

Lập trình không biên giới
572  bài
05-02-2010 12:22:57
Tổng quan về quản lý thông tin đăng nhập hệ thống anh em đọc ở chỗ này

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/7t6b43z4(VS.80).aspx


---
Coding for food
http://yenbai.awas.vn
http://tknd.vn
http://coder.awas.vn
http://awas.vn
http://bieuquyet.vn
http://webhocsinh.com
 
01233


11  bài
17-03-2010 09:17:19
Bác cho em hỏi . Đây mới chỉ là xác thực xem người đó đăng nhập hay chưa, vậy nếu em muốn phân quyền thì như thế nào ạ, ý em ko là làm sao có thể phân quyền động mà ko fai vào trong WebConfig ấy ạ. Mong bác chỉ bảo cho .
 
aspnet

Lập trình không biên giới
572  bài
17-03-2010 09:38:28
Bác cho em hỏi . Đây mới chỉ là xác thực xem người đó đăng nhập hay chưa, vậy nếu em muốn phân quyền thì như thế nào ạ, ý em ko là làm sao có thể phân quyền động mà ko fai vào trong WebConfig ấy ạ. Mong bác chỉ bảo cho .


Bó tay đồng chí. Dùng cái này.

Select * from quyen where username = httpcontext.current.user.identity.name;

Cái bảng này bạn có tạo ra được không?

Hình như một số bạn chẳng bao giờ chịu tự tìm hiểu chỉ chăm chăm đi hỏi và hỏi, một sự lười biếng đáng chê trách của những sinh viên công nghệ hiện tại.
---
Coding for food
http://yenbai.awas.vn
http://tknd.vn
http://coder.awas.vn
http://awas.vn
http://bieuquyet.vn
http://webhocsinh.com
 

Chủ đề gần đây :

Cùng loại :

 
Tên file Người đăng Ngày Lượt
pdfjs.rar
pdfjs 2017 : hiển thị tốt trên iphone 11, 12, 13 không lỗi, bản 2012 sẽ lỗi trên iphone
aspnet 6/21/2022 11:52:48 AM 2
pdfjs2.rar
Xem file pdf bằng viewer.hml cua pdfjs (thư viện chuẩn mozilla) 2012. https://mozilla.github.io/pdf.js/getting_started/#download có thể download bản prebuild tại đây
aspnet 6/21/2022 11:52:04 AM 1
runner.zip
using three.js, orbitcontrol to view an object move random on map. Di chuyển 1 đồ vật ngẫu nhiên trên bản đồ, sử dụng với demo nhân viên di chuyển trong văn phòng. Toàn js download về là chạy
aspnet 12/5/2019 5:55:14 PM 0
gmap.zip
google map + marker
aspnet 7/17/2019 2:25:05 PM 1
vinsmarthomeservice.zip
java post json to api, use AsyncTask, event listener
aspnet 7/9/2019 5:00:10 PM 1
fblogin.zip
Login facebook bang javascript SDK
aspnet 7/9/2019 9:16:37 AM 0
autocomplete-location.zip
autocomplete location geo from google place, html + js
aspnet 7/4/2019 4:37:55 PM 2
WebAPI.zip
api for android access db (v1.0.0)
aspnet 7/4/2019 9:14:17 AM 8
KydientuPdf.zip
Ky dien tu file PDF su dung itextsharp
aspnet 4/9/2019 3:30:37 PM 9
GooglePlusLogin.zip
Login Google Plus account, C#, web asp.net ver2.0. Simple connect google APIs. Send key, get token, get full account info
aspnet 6/1/2018 10:41:12 AM 11
WebApplication1.rar
Sample su dung thuat toan ma hoa tripDES, co khoa bi mat (privateKey)
aspnet 3/30/2018 10:06:35 PM 8
NETMdbToolsTestApp.rar
dotNet MdbTools for Access 2003/2007/2016 without Microsoft Jet Engine, source C#, https://www.codeproject.com/Articles/283626/MsAccess-MdbTools-with-MFC-and-NET
aspnet 3/26/2018 11:43:16 PM 1
Cryptography_MD5_TriDES_src.zip
Thuật toán mã hóa 2 chiều TriDES, gồm Encrypt và Decrypt, aspnet 2.0
aspnet 3/22/2018 11:20:44 AM 3
mvc.rar
sample project MVC on C#
aspnet 3/20/2018 9:25:36 AM 9
EduPortal.rar
Edu portal frame work for VB.NET
aspnet 3/14/2018 12:00:41 AM 13
AutoEntity.rar
Gencode vb.net visual studio 2015. dotnet v2.0
aspnet 3/13/2018 11:59:16 PM 2
GenCode.rar
Gencode XML, XSLT, Info, DAL .. engine enterprise for quick app database
aspnet 2/5/2018 9:37:28 AM 9
DataXml.rar
Read DB from SQL to XML file, Convert string TCVN to Unicode
aspnet 1/29/2018 2:15:45 PM 4
DesktopModules.rar
Module quản lý tin tức, CMS, quản lý nhóm tin trên dotnetnuke 6.x
aspnet 3/7/2013 4:47:49 PM 1708
News Ticker Demo.rar
jQuery Carousellite cho cuộn các khối tin nhẹ nhàng mượt mà, sử dụng cho module Tin tức (CMS) hoặc giới thiệu sản phẩm
aspnet 5/7/2011 8:59:52 AM 1114
CODERVN.NET
Công ty cổ phần công nghệ và dịch vụ AWAS
Công ty cổ phần công nghệ và dịch vụ AWAS, cổng thông tin, chính phủ điện tử, phần mềm quản lý điểm, quản lý sinh viên, http://awas.vn, http://awas.com.vn, phần mềm ứng dụng, dịch vụ công trực tuyến, thiết kế website, thiet ke web, thiết kế web, điện lực, phần mềm quản lý đào tạo, cao đẳng, đại học,cổng thông tin tích hợp, cổng thông tin điện tử, webportal, thư viện điện tử, electric library, library online, email, web, quản lý quan hệ khách hàng, CRM, dịch vụ công trực tuyến, phần mềm hành chính một cửa,