Đăng nhập | Đăng ký

Danh sách thành viên | Cá nhân | Nhà đất, bất động sản

Diễn đàn    Cấu trúc dữ liệu và giải thuật    Thuật toán sắp xếp

Thành viênNội dung
admin

Thích gái đẹp ...
54  bài
19-02-2010 04:34:02
Có các thuật toán sắp xếp sau đây :

- buble sort : nổi bọt
- selection sort : lựa chọn
- exchange : đổi chỗ
- quick sort : sắp xếp nhanh.

Trong cái mớ các thuật toán trên chỉ có cái quick sort là kỳ quặc, mình đọc giải thích hoài mà chả hiểu nó thực hiện thế nào. Còn các loại kia có thể quy về các phương pháp "quy hoạch động" (lại phải giải thích cái từ khóa này : nó là quá trình tìm kiếm giá trị tối ưu địa phương). Càng giải thích các khái niệm thì càng lằng nhằng, nhưng túm lại nó chỉ đơn giản như sau : bác nào muốn sort một cái mảng thì đầu tiên bác tìm thằng to nhất vứt lên đầu, vứt béng cái thằng đấy đi xét các thằng còn lại (còn n-1 thằng) thằng nào to nhất lại vứt lên đầu của n-1 thằng còn lại (tức là thứ 2).

Cụ thể thế này

xét n thằng : to nhất ở số 1
xét n-1 thằng : to nhất ở số 2
xét n-2 thằng : to nhất ở số 3
...

Đấy tức là so sánh "địa phương" với các thằng còn lại, thì nó là to nhất. Hết.
Bác nào xem còn cách nào giải thích khác dễ hiển hơn không?

code nó thế này

for(int i = 0; i < n; i++)
for(int j = i+1; j < n; j++) // so với các thằng còn lại
if(a [ i ] < a [ j ] ) // thằng a [ i ] là thằng to nhất
{
int temp = a [ i ] ;
a [ i ] = a [ j ] ;
a [ j ] = temp;
}
pậc pậc
---
http://coder.awas.vn
http://awas.vn
 
tamnguyen29991

tamnguyen_it
10  bài
01-01-2011 12:34:39
Cho minh hoi code thuat toan sap xep chen ay
---
4tam
 
tamnguyen29991

tamnguyen_it
10  bài
01-01-2011 12:37:43
Minh dang rat can. Duoc thi tra loi som cho minh voi. Trog ngay ni lun nha. Cam on nhiu nha
---
4tam
 
khanhjin@gmail.com

Một ngày tình cờ trên đường phố tôi có bàn chân em ...
36  bài
01-01-2011 09:58:52

for i := 1 to length [A] -1 do
begin
value := A [ i ] ;
j := i - 1;
done := false;
repeat
{ To sort in descending order simply reverse
the operator i.e. A [j] < value }
if A [j] > value then
begin
A [j + 1] := A [j] ;
j := j - 1;
if j < 0 then
done := true;
end
else
done := true;
until done;
A [j + 1] := value;
end;
 
khanhjin@gmail.com

Một ngày tình cờ trên đường phố tôi có bàn chân em ...
36  bài
01-01-2011 10:02:39
Thuật toán Sắp xếp chèn - Insertion Sort

Sắp xếp chèn (insertion sort) là một thuật toán sắp xếp bắt chước cách sắp xếp quân bài của những người chơi bài. Muốn sắp một bộ bài theo trật tự người chơi bài rút lần lượt từ quân thứ 2, so với các quân đứng trước nó để chèn vào vị trí thích hợp.
Mô tả

Cơ sở lập luận của sắp xếp chèn có thể mô tả như sau: Xét danh sách con gồm k phần tử đầu a1,...,ak. Với k = 1, danh sách gồm một phần tử đã được sắp. Giả sử trong danh sách k-1 phần tử đầu a1,...,ak − 1 đã được sắp. Để sắp xếp phần tử ak = x ta tìm vị trí thích hợp của nó trong dãy a1,...,ak − 1. Vị trí thích hợp đó là đứng trước phần tử lớn hơn nó và sau phần tử nhỏ hơn hoặc bằng nó.
Các phần tử ≤x Vị trí thích hợp Các phần tử>x Các phần tử chưa sắp
a1 ... ai − 1 x ai + 1 ... ak − 1 ak + 1 ... an
Ví dụ

Cho danh sách
1 3 7 - 6 4 2 5

Danh sách con gồm 3 phần tử bên trái 1,3,7 đã được sắp. Để tiếp tục sắp xếp phần tử thứ tư a4 = 6 vào danh sách con đó, ta tìm vị trí thích hợp của nó là sau 3 và trước 7.
1 3 6 7 - 4 2 5

Làm tiếp theo với a5 = 4 ta được
1 3 4 6 7 - 2 5

Làm tiếp theo với a6 = 2 ta được
1 2 3 4 6 7 - 5

Cuối cùng chèn a7 = 5
1 2 3 4 5 6 7 -
Mã Giả

* Danh sách a bắt đầu từ chỉ số 1 tới length

Procedure Insert (array a, int k, Value) {
int i := k-1;
while (i > 0 and a [ i ] > value) {
a [i+1] := a [ i ] ;
i := i - 1;
}
a [i+1] := value;
}

Procedure InsertSort (array a, int length) {
int k := 2;
while (k <= length) {
insert(a, k, a [k] );
k := k + 1;
}
}
 
hat1407


4  bài
07-03-2012 11:13:22
Bạn ơi có tài liệu này kio giúp mình với Cài đặt trên C chuong trình sắp xếp lịch thi đơn giản và ứng dụng thuật toán tô màu đồ thị
---
Có ai giúp mình với Bài tập: thầy ra ma không biết làm thế nào đây
cài đặt trên C chuong trình sắp xếp lịch thi đơn giản và ứng dụng thuật toán tô màu đồ thị
 

Chủ đề gần đây :

Cùng loại :

 
Tên file Người đăng Ngày Lượt
runner.zip
using three.js, orbitcontrol to view an object move random on map. Di chuyển 1 đồ vật ngẫu nhiên trên bản đồ, sử dụng với demo nhân viên di chuyển trong văn phòng. Toàn js download về là chạy
aspnet 12/5/2019 5:55:14 PM 3
gmap.zip
google map + marker
aspnet 7/17/2019 2:25:05 PM 2
vinsmarthomeservice.zip
java post json to api, use AsyncTask, event listener
aspnet 7/9/2019 5:00:10 PM 4
fblogin.zip
Login facebook bang javascript SDK
aspnet 7/9/2019 9:16:37 AM 2
autocomplete-location.zip
autocomplete location geo from google place, html + js
aspnet 7/4/2019 4:37:55 PM 3
WebAPI.zip
api for android access db (v1.0.0)
aspnet 7/4/2019 9:14:17 AM 12
KydientuPdf.zip
Ky dien tu file PDF su dung itextsharp
aspnet 4/9/2019 3:30:37 PM 23
GooglePlusLogin.zip
Login Google Plus account, C#, web asp.net ver2.0. Simple connect google APIs. Send key, get token, get full account info
aspnet 6/1/2018 10:41:12 AM 14
WebApplication1.rar
Sample su dung thuat toan ma hoa tripDES, co khoa bi mat (privateKey)
aspnet 3/30/2018 10:06:35 PM 10
NETMdbToolsTestApp.rar
dotNet MdbTools for Access 2003/2007/2016 without Microsoft Jet Engine, source C#, https://www.codeproject.com/Articles/283626/MsAccess-MdbTools-with-MFC-and-NET
aspnet 3/26/2018 11:43:16 PM 2
Cryptography_MD5_TriDES_src.zip
Thuật toán mã hóa 2 chiều TriDES, gồm Encrypt và Decrypt, aspnet 2.0
aspnet 3/22/2018 11:20:44 AM 3
mvc.rar
sample project MVC on C#
aspnet 3/20/2018 9:25:36 AM 12
EduPortal.rar
Edu portal frame work for VB.NET
aspnet 3/14/2018 12:00:41 AM 16
AutoEntity.rar
Gencode vb.net visual studio 2015. dotnet v2.0
aspnet 3/13/2018 11:59:16 PM 2
GenCode.rar
Gencode XML, XSLT, Info, DAL .. engine enterprise for quick app database
aspnet 2/5/2018 9:37:28 AM 9
DataXml.rar
Read DB from SQL to XML file, Convert string TCVN to Unicode
aspnet 1/29/2018 2:15:45 PM 4
DesktopModules.rar
Module quản lý tin tức, CMS, quản lý nhóm tin trên dotnetnuke 6.x
aspnet 3/7/2013 4:47:49 PM 1709
News Ticker Demo.rar
jQuery Carousellite cho cuộn các khối tin nhẹ nhàng mượt mà, sử dụng cho module Tin tức (CMS) hoặc giới thiệu sản phẩm
aspnet 5/7/2011 8:59:52 AM 1113
cms_source_dll_sql_2010.rar
source C# + SQL Script + Dll module CMS trên DNN 5x, (bản chạy ổn định không lỗi)
aspnet 9/5/2010 6:05:54 PM 2894
killforever.rar
Script diệt virus forever.exe (lây nhiễm qua USB) mà không cần cài lại window
aspnet 7/28/2010 6:51:30 AM 412
CODERVN.NET
Công ty cổ phần công nghệ và dịch vụ AWAS
Công ty cổ phần công nghệ và dịch vụ AWAS, cổng thông tin, chính phủ điện tử, phần mềm quản lý điểm, quản lý sinh viên, http://awas.vn, http://awas.com.vn, phần mềm ứng dụng, dịch vụ công trực tuyến, thiết kế website, thiet ke web, thiết kế web, điện lực, phần mềm quản lý đào tạo, cao đẳng, đại học,cổng thông tin tích hợp, cổng thông tin điện tử, webportal, thư viện điện tử, electric library, library online, email, web, quản lý quan hệ khách hàng, CRM, dịch vụ công trực tuyến, phần mềm hành chính một cửa,