Đăng nhập | Đăng ký

Danh sách thành viên | Cá nhân | Nhà đất, bất động sản

Diễn đàn    Database SQL Server 2000/2005    Tại sao nên dùng SQL Parameter

Thành viênNội dung
lenh_ho_xung

Tieu ngao giang ho
41  bài
15-06-2008 07:52:23
Public Const INSERT_VIDEOS As String = "INSERT INTO [Videos] (Tieu_de, Video) " _
+ " VALUES (@Tieu_de, @Video)"
Public Function Insert(ByVal myVideos As cVideos_Info) As Integer
Dim result As Integer = 0
Try
Dim Param(1) As SqlParameter
Param(0) = New SqlParameter("@Tieu_de", myVideos.Tieu_de)
Param(1) = New SqlParameter("@Video", myVideos.Video)
result = UDB.Execute(INSERT_VIDEOS, Param)
Catch ex As Exception
Throw ex
End Try
Return result
End Function

đây là 1 đoạn code vấn đề là tại sao nên dùng SqlParameter?
 
lenh_ho_xung

Tieu ngao giang ho
41  bài
15-06-2008 07:54:03
Nên dùng vì:
- chống injection
- quên đi các vấn đề với trường dữ liệu ngày tháng (region, Ng-Th-Nam hay Nam-Th-Ng).
- Code trong sáng dễ đọc
 
atulabn

Cố lên sẽ hết là gà!
3  bài
02-07-2009 11:13:21
em dung SQL Parameter nhưng có 1 vấn đề rất quan trọng muốn hỏi. E truyền dữ liệu vào với kiểu ntext nhưng số lượng ký tự nhận được rất hạn chế. Nó chỉ bằng với nvarchar(4000) mà thôi. Các bác có thể chỉ giáo cho e được không?
set ANSI_NULLS ON
set QUOTED_IDENTIFIER ON
go

ALTER PROCEDURE [dbo] . [Report_Insert]
(
@Contents ntext,
@PostDate DateTime,
@CreatedBy int,
@FileUpload nvarchar(2000),
@CreatedByName nvarchar(2000)

)
AS
insert into Report
(
Contents,
Postdate,
CreatedBy,
FileUpload,
CreatedByName
)
values
(
@Contents,
@PostDate,
@CreatedBy,
@FileUpload,
@CreatedByName
)
DECLARE @RETURNID INT SET @RETURNID = SCOPE_IDENTITY()
SELECT @RETURNID
---
Gà dotnet
 
tieubavuong


9  bài
20-07-2009 08:16:54
Về lý thuyết thì ntext có thể nhận được kích thước không hạn chế cơ mà, sao lại là nvarchar(4000) được.
---
 
ngocchung832002


11  bài
23-07-2009 04:29:29
Về lý thuyết thì ntext có thể nhận được kích thước không hạn chế cơ mà, sao lại là nvarchar(4000) được.
---


Hơ, giờ mới biết ntext nhận kích thước không hạn chế. Chắc tại mình Gà quá.
---
 
quanlv


26  bài
07-09-2009 09:40:28
Mình nghĩ trong table của bạn vẫn để DataType của Content là nvarchar(4000)
---
 
tieuphu

Thống chế Erich von Manstein
48  bài
04-10-2009 12:12:58
Mình nghĩ trong table của bạn vẫn để DataType của Content là nvarchar(4000)
---Thử post bài nào có nội dung như thằng này đi

http://www.chungta.com/Desktop.aspx/ChungTa-SuyNgam/NgamNghi-VietNam/Nguoi_Viet_tu_ngam_minh_5-1

nvarchar(4000) out of range là cái chắc. Mà cả mấy cái diễn đàn cũng thế, nhiều đồng chí post dài lắm, bạn không dùng ntext thì không làm được đâu.
---
Miệt mài, miệt mài ...
http://awas.vn
 

Chủ đề gần đây :

Cùng loại :

 
Tên file Người đăng Ngày Lượt
vspforum.zip
Ma nguon vspforum ngay xua
aspnet 4/18/2023 6:38:37 AM 6
pdfjs.rar
pdfjs 2017 : hiển thị tốt trên iphone 11, 12, 13 không lỗi, bản 2012 sẽ lỗi trên iphone
aspnet 6/21/2022 11:52:48 AM 2
pdfjs2.rar
Xem file pdf bằng viewer.hml cua pdfjs (thư viện chuẩn mozilla) 2012. https://mozilla.github.io/pdf.js/getting_started/#download có thể download bản prebuild tại đây
aspnet 6/21/2022 11:52:04 AM 2
runner.zip
using three.js, orbitcontrol to view an object move random on map. Di chuyển 1 đồ vật ngẫu nhiên trên bản đồ, sử dụng với demo nhân viên di chuyển trong văn phòng. Toàn js download về là chạy
aspnet 12/5/2019 5:55:14 PM 0
gmap.zip
google map + marker
aspnet 7/17/2019 2:25:05 PM 1
vinsmarthomeservice.zip
java post json to api, use AsyncTask, event listener
aspnet 7/9/2019 5:00:10 PM 1
fblogin.zip
Login facebook bang javascript SDK
aspnet 7/9/2019 9:16:37 AM 0
autocomplete-location.zip
autocomplete location geo from google place, html + js
aspnet 7/4/2019 4:37:55 PM 2
WebAPI.zip
api for android access db (v1.0.0)
aspnet 7/4/2019 9:14:17 AM 8
KydientuPdf.zip
Ky dien tu file PDF su dung itextsharp
aspnet 4/9/2019 3:30:37 PM 9
GooglePlusLogin.zip
Login Google Plus account, C#, web asp.net ver2.0. Simple connect google APIs. Send key, get token, get full account info
aspnet 6/1/2018 10:41:12 AM 11
WebApplication1.rar
Sample su dung thuat toan ma hoa tripDES, co khoa bi mat (privateKey)
aspnet 3/30/2018 10:06:35 PM 8
NETMdbToolsTestApp.rar
dotNet MdbTools for Access 2003/2007/2016 without Microsoft Jet Engine, source C#, https://www.codeproject.com/Articles/283626/MsAccess-MdbTools-with-MFC-and-NET
aspnet 3/26/2018 11:43:16 PM 1
Cryptography_MD5_TriDES_src.zip
Thuật toán mã hóa 2 chiều TriDES, gồm Encrypt và Decrypt, aspnet 2.0
aspnet 3/22/2018 11:20:44 AM 3
mvc.rar
sample project MVC on C#
aspnet 3/20/2018 9:25:36 AM 9
EduPortal.rar
Edu portal frame work for VB.NET
aspnet 3/14/2018 12:00:41 AM 13
AutoEntity.rar
Gencode vb.net visual studio 2015. dotnet v2.0
aspnet 3/13/2018 11:59:16 PM 2
GenCode.rar
Gencode XML, XSLT, Info, DAL .. engine enterprise for quick app database
aspnet 2/5/2018 9:37:28 AM 9
DataXml.rar
Read DB from SQL to XML file, Convert string TCVN to Unicode
aspnet 1/29/2018 2:15:45 PM 4
DesktopModules.rar
Module quản lý tin tức, CMS, quản lý nhóm tin trên dotnetnuke 6.x
aspnet 3/7/2013 4:47:49 PM 1714
CODERVN.NET
Công ty cổ phần công nghệ và dịch vụ AWAS
Công ty cổ phần công nghệ và dịch vụ AWAS, cổng thông tin, chính phủ điện tử, phần mềm quản lý điểm, quản lý sinh viên, http://awas.vn, http://awas.com.vn, phần mềm ứng dụng, dịch vụ công trực tuyến, thiết kế website, thiet ke web, thiết kế web, điện lực, phần mềm quản lý đào tạo, cao đẳng, đại học,cổng thông tin tích hợp, cổng thông tin điện tử, webportal, thư viện điện tử, electric library, library online, email, web, quản lý quan hệ khách hàng, CRM, dịch vụ công trực tuyến, phần mềm hành chính một cửa,