Đăng nhập | Đăng ký

Danh sách thành viên | Cá nhân | Nhà đất, bất động sản

Diễn đàn    ASP.NET & Sharepoint MOSS, WSS 2007    Cài đặt sharrepoint 2010 (Foundation)

Thành viênNội dung
aspnet

Lập trình không biên giới
574  bài
12-10-2011 02:46:48
Có thể cài sharepoint 2010 trên cả win7 x64 và win server 2008 x64.

Trên win7 x64

- Cài window 7 x64
- Cài đặt IIS (Internet information services)
- Windows6.1-KB974405-x64.msu (update win7)
- Cài SQL 2008 R2

Riêng IIS phải có những feature sau :Trong cái hình này quan trọng nhất là IIS6 Management, tốt nhất là tích tất cả mọi features liên quan đến IIS6 để sharepoint 2010 có thể cài component vào.

Xong rồi giờ chỉ cần download "SharePointFoundation.exe" nữa về install là xong.

Từng bước cài đặt SharePoint Foundation nhéCái này anh em chọn Server Farm nhé.Cái này chọn Stand-alone nhé, nếu không là lại dính vào domain controller vỡ mặt đấy.

Rồi next thêm vài lần nữa là xong sharepoint 2010

---
Cây sẽ cho lộc và cây sẽ cho hoa ...
 
aspnet

Lập trình không biên giới
574  bài
12-10-2011 02:57:40
Enable anonymous (xem không cần đăng nhập) : tính năng này quan trọng cho làm báo chí CMS trên sharepoint.

Thông thường chúng ta dùng cách này

Central Administration > Sercurities > Authentication > Default > Enable Anonymous Access

Trong site 80, site nội dung chúng ta còn phải làm thêm như sau :

Site Actions > Site Permissions > Anonymous Access > Entire Website
---
Cây sẽ cho lộc và cây sẽ cho hoa ...
 
aspnet

Lập trình không biên giới
574  bài
12-10-2011 03:03:10
Nếu không muốn dùng "Central Administration" để enable anonymous access thực ra chúng ta còn có thể dùng cách này nữa.

Run > Inetmgr > Sharepoint 80 > AuthenticationLàm cái này đơn giản hơn và ổn định hơn
---
Cây sẽ cho lộc và cây sẽ cho hoa ...
 
aspnet

Lập trình không biên giới
574  bài
12-10-2011 03:07:40
Để cài sharepoint 2010 cho winserver 2008 chúng ta làm tuần tự

- Cài window 2008 server x64
- Cài đặt IIS (Internet information services)
- FilterPackx64
- Windows6.0-KB968930-x64.msu
- Windows6.0-KB974405-x64.msu
- Windows6.0-KB976394-x64.msu
- Cài SQL 2008 R2

Rồi cài SharePointFoundation.exe
---
Cây sẽ cho lộc và cây sẽ cho hoa ...
 
ldhien90@gmail.com


1  bài
03-02-2013 08:43:32
Bạn ơi. mình làm theo bạn nhưng sao lúc cài sharepoint xong bật lên no không hiện ra cái gì mà ra mỗi trang trắng không vây.
chỉ giúp mình với mình cà suốt mấy hôm rồi mà không được
 
aspnet

Lập trình không biên giới
574  bài
30-03-2017 09:01:29
File /Files/Setup/config.xml có nội dung thế này :

<Configuration>
<Package Id="sts">
<Setting Id="SETUPTYPE" Value="CLEAN_INSTALL"/>
</Package>

<DATADIR Value="%CommonProgramFiles%\Microsoft Shared\Web Server Extensions\14\Data"/>

<Logging Type="verbose" Path="%temp%" Template="Microsoft SharePoint Foundation 2010 Setup *.log"/>
<Setting Id="UsingUIInstallMode" Value="1"/>
<Setting Id="SETUP_REBOOT" Value="Never" />
<Setting Id="AllowWindowsClientInstall" Value="True"/>
</Configuration>


Thì mới cài được sharepoint trên win 7 64bit.

Thêm
<Setting Id="AllowWindowsClientInstall" Value="True"/>

vào
---
Cây sẽ cho lộc và cây sẽ cho hoa ...
 
aspnet

Lập trình không biên giới
574  bài
30-03-2017 11:03:11
Để cài đặt Sharepoint chế độ Server Farm thì chúng ta sẽ không dùng được Sharepoint Config Wizard.Trước hết cài bản Service pack 1 cho sharepoint 2010 foundation : sharepointfoundation2010sp1-kb2460058-x64-fullfile-en-us
https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=26640

Không cài bản service pack này thì dùng power shell cũng vô ích, bấm kiểu gì cũng lỗi.

Để dùng Local user cài đặt sharepoint cho mode Server Farm chúng ta dùng

Sharepoint 2010 Management Shell (run as Administrator)

Gõ lệnh "New-SPConfigurationDatabase"


Các thông số như sau :
DatabaseName : Sharepoint_Config
DatabaseServer : Khanhnguyen-PC
FarmCredentials : Khanhnguyen-PC\Khanhnguyen
Password: [youpassword]
PassPhrase : Khanh@12345

Nhớ FarmCredentials phải dùng đúng định dạng Domain\Username.

Nếu gặp lỗi connection thì mở Sql Confuguration Manager và xem các services chạy chưa

Xong rồi chạy lại Sharepoint Configuration Wizard, bấm next vài lần là xong

---
Cây sẽ cho lộc và cây sẽ cho hoa ...
 
aspnet

Lập trình không biên giới
574  bài
30-03-2017 11:30:15
Nút "Create New Web Application" đen thui, không bấm được để tạo Web App.

Solution 1:
Start -> All Programs -> Microsoft SharePoint 2010 Products -> right click on SharePoint 2010 Central Administration -> Run as administrator

Vẫn lỗi xem PA 2

Solution 2:
Start –> Control Panel –> System and security
"Change user account control settings" - never notify - Restart. Mở IE "run as administrator" mode. mở "create web application" giờ thì button đã có thể bấm được.

Solution 3: Nếu cả 2 cách trên vẫn lỗi

Internet Explorer (with Central Admin open) –> Internet Options –> Security tab
Select 'Local intranet' > Sites > Advanced. Add the Central Admin site to the Local intranet zone (it may already be in Trusted Sites, which does not have enough permissions). An alternative is to change to http://localhost:<CA port>/ instead of http://<machine name>:<CA port>/, which should also get the needed permissions.
---
Cây sẽ cho lộc và cây sẽ cho hoa ...
 

Chủ đề gần đây :

Cùng loại :

 
Tên file Người đăng Ngày Lượt
pdfjs.rar
pdfjs 2017 : hiển thị tốt trên iphone 11, 12, 13 không lỗi, bản 2012 sẽ lỗi trên iphone
aspnet 6/21/2022 11:52:48 AM 2
pdfjs2.rar
Xem file pdf bằng viewer.hml cua pdfjs (thư viện chuẩn mozilla) 2012. https://mozilla.github.io/pdf.js/getting_started/#download có thể download bản prebuild tại đây
aspnet 6/21/2022 11:52:04 AM 2
runner.zip
using three.js, orbitcontrol to view an object move random on map. Di chuyển 1 đồ vật ngẫu nhiên trên bản đồ, sử dụng với demo nhân viên di chuyển trong văn phòng. Toàn js download về là chạy
aspnet 12/5/2019 5:55:14 PM 0
gmap.zip
google map + marker
aspnet 7/17/2019 2:25:05 PM 1
vinsmarthomeservice.zip
java post json to api, use AsyncTask, event listener
aspnet 7/9/2019 5:00:10 PM 1
fblogin.zip
Login facebook bang javascript SDK
aspnet 7/9/2019 9:16:37 AM 0
autocomplete-location.zip
autocomplete location geo from google place, html + js
aspnet 7/4/2019 4:37:55 PM 2
WebAPI.zip
api for android access db (v1.0.0)
aspnet 7/4/2019 9:14:17 AM 8
KydientuPdf.zip
Ky dien tu file PDF su dung itextsharp
aspnet 4/9/2019 3:30:37 PM 9
GooglePlusLogin.zip
Login Google Plus account, C#, web asp.net ver2.0. Simple connect google APIs. Send key, get token, get full account info
aspnet 6/1/2018 10:41:12 AM 11
WebApplication1.rar
Sample su dung thuat toan ma hoa tripDES, co khoa bi mat (privateKey)
aspnet 3/30/2018 10:06:35 PM 8
NETMdbToolsTestApp.rar
dotNet MdbTools for Access 2003/2007/2016 without Microsoft Jet Engine, source C#, https://www.codeproject.com/Articles/283626/MsAccess-MdbTools-with-MFC-and-NET
aspnet 3/26/2018 11:43:16 PM 1
Cryptography_MD5_TriDES_src.zip
Thuật toán mã hóa 2 chiều TriDES, gồm Encrypt và Decrypt, aspnet 2.0
aspnet 3/22/2018 11:20:44 AM 3
mvc.rar
sample project MVC on C#
aspnet 3/20/2018 9:25:36 AM 9
EduPortal.rar
Edu portal frame work for VB.NET
aspnet 3/14/2018 12:00:41 AM 13
AutoEntity.rar
Gencode vb.net visual studio 2015. dotnet v2.0
aspnet 3/13/2018 11:59:16 PM 2
GenCode.rar
Gencode XML, XSLT, Info, DAL .. engine enterprise for quick app database
aspnet 2/5/2018 9:37:28 AM 9
DataXml.rar
Read DB from SQL to XML file, Convert string TCVN to Unicode
aspnet 1/29/2018 2:15:45 PM 4
DesktopModules.rar
Module quản lý tin tức, CMS, quản lý nhóm tin trên dotnetnuke 6.x
aspnet 3/7/2013 4:47:49 PM 1709
News Ticker Demo.rar
jQuery Carousellite cho cuộn các khối tin nhẹ nhàng mượt mà, sử dụng cho module Tin tức (CMS) hoặc giới thiệu sản phẩm
aspnet 5/7/2011 8:59:52 AM 1115
CODERVN.NET
Công ty cổ phần công nghệ và dịch vụ AWAS
Công ty cổ phần công nghệ và dịch vụ AWAS, cổng thông tin, chính phủ điện tử, phần mềm quản lý điểm, quản lý sinh viên, http://awas.vn, http://awas.com.vn, phần mềm ứng dụng, dịch vụ công trực tuyến, thiết kế website, thiet ke web, thiết kế web, điện lực, phần mềm quản lý đào tạo, cao đẳng, đại học,cổng thông tin tích hợp, cổng thông tin điện tử, webportal, thư viện điện tử, electric library, library online, email, web, quản lý quan hệ khách hàng, CRM, dịch vụ công trực tuyến, phần mềm hành chính một cửa,