Đăng nhập | Đăng ký

Danh sách thành viên | Cá nhân | Nhà đất, bất động sản

Diễn đàn    Database SQL Server 2000/2005    Một số lệnh đặc biệt của SQL

Thành viênNội dung
coder

lap trinh khong bien gioi
142  bài
11-07-2008 09:06:10
SELECT * FROM INFORMATION_SCHEMA.TABLES
WHERE TABLE_TYPE = 'BASE TABLE' AND TABLE_NAME <> 'dtproperties'
ORDER BY TABLE_TYPE


Đây là lệnh tìm tất cả các bảng trong CSDL của bạn.
 
coder

lap trinh khong bien gioi
142  bài
11-07-2008 09:07:26
Còn cái này là đọc cấu trúc của 1 bảng trong CSDL

SELECT A.name, B.name As typeName, A.length, B.length As sizeLength, A.Autoval
FROM SysColumns A, SysTypes B, SysObjects C
WHERE A.id=C.id AND A.xtype=B.xtype AND B.name<>'sysname'
AND C.name='tablename' ORDER BY A.ColOrder
 
coder

lap trinh khong bien gioi
142  bài
11-07-2008 09:19:45
câu lệnh gọi lại số identity vừa mới insert vào CSDL

SELECT @@IDENTITY AS 'Identity'

Câu này khó kiếm

Chính xác là thế này

INSERT INTO jobs (job_desc,min_lvl,max_lvl)
VALUES ('Accountant',12,125)
SELECT @@IDENTITY AS 'Identity'

Trong jobs có 1 trường ID là identity thì câu lệnh trên lấy cái mã vừa insert vào. Nhiều lúc cái này dùng nhiều ghê gớm
 
hung


9  bài
11-07-2008 09:20:18
Cảm ơn bác nhá, nhiều thông tin bổ ích đó, nếu bác còn cái phân trang = stored procedure nữa thì tốt
 
coder

lap trinh khong bien gioi
142  bài
11-07-2008 09:23:26
Đúng ra còn một cách lởm khác cho cái bảng jobs nếu vừa dùng lệnh

INSERT INTO jobs (job_desc,min_lvl,max_lvl)
VALUES ('Accountant',12,125)
SELECT @@IDENTITY AS 'Identity'

Có thể dùng luông

SELECT max(ID) FROM jobs

để lôi ra cái giá trị vừa insert vào bảng jobs
 
phuochuynh


1  bài
22-07-2008 11:31:16
Wow. Bài viết tuy ngắn nhưng khá hay. cám ơn bạn nhiều. [4]
 
dungbn


11  bài
23-07-2008 11:20:32
thanks! tui thích nhất con này:
SELECT @@IDENTITY AS 'Identity'
 
coder

lap trinh khong bien gioi
142  bài
12-09-2008 01:31:20
Lệnh backup db

Backup database dbname to disk = 'c:\dbname.bak'

Restore database dbname from disk = 'c:\dbname.bak'


đếm các connection tới db

SELECT sysprocesses.spid, sysprocesses.hostname, sysdatabases.name
FROM sysdatabases INNER JOIN sysprocesses ON sysdatabases.dbid = sysprocesses.dbid
WHERE [name] = 'dbname'


Ngắt các kết nối đến db

kill 60
kill procesid

Lệnh này nếu dùng ngon nó tương đương với chức năng turn off db, hay detach cũng vậy.
---
http://coder.awas.vn
http://mobile.awas.vn
http://vtv.awas.vn
http://baihatviet.awas.vn
 
daitran


1  bài
10-12-2008 03:10:12
Những câu lệnh ấy viết trong sql hả?
 
cobexinhdep_cn


1  bài
12-12-2008 03:31:59
Mấy cái đó dùng khi viết code mà gắn sql đó
 
fanfan


1  bài
02-01-2009 03:56:45
chang co gi dau ma
 
thanh


1  bài
15-01-2009 09:19:27
e sao noi the
noi tiep di chu
sao vay met ha !!!!!
---
 
admin

Thích gái đẹp ...
54  bài
21-01-2009 05:19:29
chắc là tại mệt
---
http://coder.awas.vn
http://awas.vn
 
lamgiangvan


1  bài
24-11-2010 01:41:23
Các bạn có thể vào trang này để xem thông tin
https://thuvienviet.wordpress.com/
https://vietlibrary.wordpress.com/
Có rất nhiều thông tin bổ ích
 
thanthoai2114


0  bài
31-12-2010 03:16:55
Lệnh Replace trong sql, cái này dùng để replace 1 từ khóa nào đấy trong csdl của mình. Cái này ngày trước mò hơn 2 ngày mới ra hi hi

select cast(replace(cast(myntext as nvarchar(max)),'find','replace') as ntext)
 
tamnguyen29991

tamnguyen_it
10  bài
01-01-2011 12:59:11
Bac nao co the chi cho em cach thi hanh 1 trigger ko? E viet trigger ra rui ma ko biet lam sao xem duoc cai ket qua cua trigger het.hix
---
4tam
 
tamnguyen29991

tamnguyen_it
10  bài
01-01-2011 01:01:34
Neu bac nao biet thi post bai len cho em som nha. Em dang rat can. Em cam on may bac truoc
---
4tam
 

Chủ đề gần đây :

Cùng loại :

 
Tên file Người đăng Ngày Lượt
pdfjs.rar
pdfjs 2017 : hiển thị tốt trên iphone 11, 12, 13 không lỗi, bản 2012 sẽ lỗi trên iphone
aspnet 6/21/2022 11:52:48 AM 0
pdfjs2.rar
Xem file pdf bằng viewer.hml cua pdfjs (thư viện chuẩn mozilla) 2012. https://mozilla.github.io/pdf.js/getting_started/#download có thể download bản prebuild tại đây
aspnet 6/21/2022 11:52:04 AM 0
runner.zip
using three.js, orbitcontrol to view an object move random on map. Di chuyển 1 đồ vật ngẫu nhiên trên bản đồ, sử dụng với demo nhân viên di chuyển trong văn phòng. Toàn js download về là chạy
aspnet 12/5/2019 5:55:14 PM 0
gmap.zip
google map + marker
aspnet 7/17/2019 2:25:05 PM 1
vinsmarthomeservice.zip
java post json to api, use AsyncTask, event listener
aspnet 7/9/2019 5:00:10 PM 1
fblogin.zip
Login facebook bang javascript SDK
aspnet 7/9/2019 9:16:37 AM 0
autocomplete-location.zip
autocomplete location geo from google place, html + js
aspnet 7/4/2019 4:37:55 PM 2
WebAPI.zip
api for android access db (v1.0.0)
aspnet 7/4/2019 9:14:17 AM 8
KydientuPdf.zip
Ky dien tu file PDF su dung itextsharp
aspnet 4/9/2019 3:30:37 PM 9
GooglePlusLogin.zip
Login Google Plus account, C#, web asp.net ver2.0. Simple connect google APIs. Send key, get token, get full account info
aspnet 6/1/2018 10:41:12 AM 11
WebApplication1.rar
Sample su dung thuat toan ma hoa tripDES, co khoa bi mat (privateKey)
aspnet 3/30/2018 10:06:35 PM 8
NETMdbToolsTestApp.rar
dotNet MdbTools for Access 2003/2007/2016 without Microsoft Jet Engine, source C#, https://www.codeproject.com/Articles/283626/MsAccess-MdbTools-with-MFC-and-NET
aspnet 3/26/2018 11:43:16 PM 1
Cryptography_MD5_TriDES_src.zip
Thuật toán mã hóa 2 chiều TriDES, gồm Encrypt và Decrypt, aspnet 2.0
aspnet 3/22/2018 11:20:44 AM 3
mvc.rar
sample project MVC on C#
aspnet 3/20/2018 9:25:36 AM 9
EduPortal.rar
Edu portal frame work for VB.NET
aspnet 3/14/2018 12:00:41 AM 13
AutoEntity.rar
Gencode vb.net visual studio 2015. dotnet v2.0
aspnet 3/13/2018 11:59:16 PM 2
GenCode.rar
Gencode XML, XSLT, Info, DAL .. engine enterprise for quick app database
aspnet 2/5/2018 9:37:28 AM 9
DataXml.rar
Read DB from SQL to XML file, Convert string TCVN to Unicode
aspnet 1/29/2018 2:15:45 PM 4
DesktopModules.rar
Module quản lý tin tức, CMS, quản lý nhóm tin trên dotnetnuke 6.x
aspnet 3/7/2013 4:47:49 PM 1707
News Ticker Demo.rar
jQuery Carousellite cho cuộn các khối tin nhẹ nhàng mượt mà, sử dụng cho module Tin tức (CMS) hoặc giới thiệu sản phẩm
aspnet 5/7/2011 8:59:52 AM 1113
CODERVN.NET
Công ty cổ phần công nghệ và dịch vụ AWAS
Công ty cổ phần công nghệ và dịch vụ AWAS, cổng thông tin, chính phủ điện tử, phần mềm quản lý điểm, quản lý sinh viên, http://awas.vn, http://awas.com.vn, phần mềm ứng dụng, dịch vụ công trực tuyến, thiết kế website, thiet ke web, thiết kế web, điện lực, phần mềm quản lý đào tạo, cao đẳng, đại học,cổng thông tin tích hợp, cổng thông tin điện tử, webportal, thư viện điện tử, electric library, library online, email, web, quản lý quan hệ khách hàng, CRM, dịch vụ công trực tuyến, phần mềm hành chính một cửa,