Đăng nhập | Đăng ký

Danh sách thành viên | Cá nhân | Nhà đất, bất động sản

Diễn đàn    ASP.NET & Sharepoint MOSS, WSS 2007    Phân trang trong aspnet

Thành viênNội dung
aspnet

Lập trình không biên giới
574  bài
15-07-2008 09:27:36
Có 1 cách đơn giản là dùng thằng datagrid để phân trang, nhưng mà tui chưa thử bao giờ mà cũng chả biết nó chạy có ngon không.

Còn 1 cách khác nữa là dùng Data Adapter của dotnet như sau:

-------
SqlConnection connSql = new SqlConnection(strConn);
connSql.Open();
SqlCommand cmdSql = new SqlCommand(strSQL, connSql);
SqlDataAdapter daSql = new SqlDataAdapter(cmdSql);
daSql.Fill(ds, startRecord, page_size, "result");
connSql.Close();
 
madeinvietnam


1  bài
18-07-2008 05:13:49
Mấy cái phân trang kiểu đó chỉ dùng để phân trang dạng đơn giản và số lượng request gửi đến ít thôi, còn trong trường hợp số lượng request gửi đến lớn (khoảng 10.000 request một lúc) hoặc trong table có khoảng 100.000 bản ghi thôi thì paging cả ngày nó cũng không ra, do vậy nên viết các store đặt Paging trong Database luôn, xử lý rất nhanh, tuy nhiên code thì hơi loằng ngoằng 1 tí
 
aspnet

Lập trình không biên giới
574  bài
20-07-2008 10:53:36
bạn có thể nói qua và gửi thêm một ít code cho anh em tham khảo được không?
 
lifeme


1  bài
05-08-2008 03:26:20
Thấy ai cũng bảo là nên phân trang bằng cách viết store, chưa bao giờ mình làm thế cả. Bạn gì có thể hướng dẫn chi tiết kô..... Cám ơn nhiều!!!!!!!!!!!
 
haibanh


15  bài
05-08-2008 04:28:48
Đây tớ kiếm được đoạn này qua google

------------------------------------------
CREATE PROCEDURE sp_PagedItems
(
@Page int,
@RecsPerPage int
)
AS

-- We don't want to return the # of rows inserted
-- into our temporary table, so turn NOCOUNT ON
SET NOCOUNT ON


--Create a temporary table
CREATE TABLE #TempItems
(
ID int IDENTITY,
Name varchar(50),
Price currency
)


-- Insert the rows from tblItems into the temp. table
INSERT INTO #TempItems (Name, Price)
SELECT Name,Price FROM tblItem ORDER BY Price

-- Find out the first and last record we want
DECLARE @FirstRec int, @LastRec int
SELECT @FirstRec = (@Page - 1) * @RecsPerPage
SELECT @LastRec = (@Page * @RecsPerPage + 1)

-- Now, return the set of paged records, plus, an indiciation of we
-- have more records or not!
SELECT *,
MoreRecords =
(
SELECT COUNT(*)
FROM #TempItems TI
WHERE TI.ID >= @LastRec
)
FROM #TempItems
WHERE ID > @FirstRec AND ID < @LastRec


-- Turn NOCOUNT back OFF
SET NOCOUNT OFF

----------------------------------------

http://www.4guysfromrolla.com/webtech/062899-1.shtml
 
lyngochung


17  bài
02-01-2009 02:32:55
đọc loằng ngoằng quá. Nhưng dù sao vẫn cám ơn bác nhìu vì em đang cần đến cái này !
---
 
dotnetvn

dotnet.vn
70  bài
07-01-2009 07:56:04
loằng ngoằng à ?
---
 

Chủ đề gần đây :

Cùng loại :

 
Tên file Người đăng Ngày Lượt
pdfjs.rar
pdfjs 2017 : hiển thị tốt trên iphone 11, 12, 13 không lỗi, bản 2012 sẽ lỗi trên iphone
aspnet 6/21/2022 11:52:48 AM 2
pdfjs2.rar
Xem file pdf bằng viewer.hml cua pdfjs (thư viện chuẩn mozilla) 2012. https://mozilla.github.io/pdf.js/getting_started/#download có thể download bản prebuild tại đây
aspnet 6/21/2022 11:52:04 AM 2
runner.zip
using three.js, orbitcontrol to view an object move random on map. Di chuyển 1 đồ vật ngẫu nhiên trên bản đồ, sử dụng với demo nhân viên di chuyển trong văn phòng. Toàn js download về là chạy
aspnet 12/5/2019 5:55:14 PM 0
gmap.zip
google map + marker
aspnet 7/17/2019 2:25:05 PM 1
vinsmarthomeservice.zip
java post json to api, use AsyncTask, event listener
aspnet 7/9/2019 5:00:10 PM 1
fblogin.zip
Login facebook bang javascript SDK
aspnet 7/9/2019 9:16:37 AM 0
autocomplete-location.zip
autocomplete location geo from google place, html + js
aspnet 7/4/2019 4:37:55 PM 2
WebAPI.zip
api for android access db (v1.0.0)
aspnet 7/4/2019 9:14:17 AM 8
KydientuPdf.zip
Ky dien tu file PDF su dung itextsharp
aspnet 4/9/2019 3:30:37 PM 9
GooglePlusLogin.zip
Login Google Plus account, C#, web asp.net ver2.0. Simple connect google APIs. Send key, get token, get full account info
aspnet 6/1/2018 10:41:12 AM 11
WebApplication1.rar
Sample su dung thuat toan ma hoa tripDES, co khoa bi mat (privateKey)
aspnet 3/30/2018 10:06:35 PM 8
NETMdbToolsTestApp.rar
dotNet MdbTools for Access 2003/2007/2016 without Microsoft Jet Engine, source C#, https://www.codeproject.com/Articles/283626/MsAccess-MdbTools-with-MFC-and-NET
aspnet 3/26/2018 11:43:16 PM 1
Cryptography_MD5_TriDES_src.zip
Thuật toán mã hóa 2 chiều TriDES, gồm Encrypt và Decrypt, aspnet 2.0
aspnet 3/22/2018 11:20:44 AM 3
mvc.rar
sample project MVC on C#
aspnet 3/20/2018 9:25:36 AM 9
EduPortal.rar
Edu portal frame work for VB.NET
aspnet 3/14/2018 12:00:41 AM 13
AutoEntity.rar
Gencode vb.net visual studio 2015. dotnet v2.0
aspnet 3/13/2018 11:59:16 PM 2
GenCode.rar
Gencode XML, XSLT, Info, DAL .. engine enterprise for quick app database
aspnet 2/5/2018 9:37:28 AM 9
DataXml.rar
Read DB from SQL to XML file, Convert string TCVN to Unicode
aspnet 1/29/2018 2:15:45 PM 4
DesktopModules.rar
Module quản lý tin tức, CMS, quản lý nhóm tin trên dotnetnuke 6.x
aspnet 3/7/2013 4:47:49 PM 1709
News Ticker Demo.rar
jQuery Carousellite cho cuộn các khối tin nhẹ nhàng mượt mà, sử dụng cho module Tin tức (CMS) hoặc giới thiệu sản phẩm
aspnet 5/7/2011 8:59:52 AM 1115
CODERVN.NET
Công ty cổ phần công nghệ và dịch vụ AWAS
Công ty cổ phần công nghệ và dịch vụ AWAS, cổng thông tin, chính phủ điện tử, phần mềm quản lý điểm, quản lý sinh viên, http://awas.vn, http://awas.com.vn, phần mềm ứng dụng, dịch vụ công trực tuyến, thiết kế website, thiet ke web, thiết kế web, điện lực, phần mềm quản lý đào tạo, cao đẳng, đại học,cổng thông tin tích hợp, cổng thông tin điện tử, webportal, thư viện điện tử, electric library, library online, email, web, quản lý quan hệ khách hàng, CRM, dịch vụ công trực tuyến, phần mềm hành chính một cửa,