Đăng nhập | Đăng ký

Danh sách thành viên | Cá nhân | Nhà đất, bất động sản

Diễn đàn    ASP.NET & Sharepoint MOSS, WSS 2007    download content html từ URL C#

Thành viênNội dung
awas


52  bài
21-07-2008 05:35:06
public static string GetHTMLFromURL(string url)
{
if (url.Length == 0)
throw new Exception("Invalid Url");

string html = "";
HttpWebRequest request = (HttpWebRequest)HttpWebRequest.Create(url);

HttpWebResponse response = (HttpWebResponse)request.GetResponse();
// get the response stream.
Stream responseStream = response.GetResponseStream();
// use a stream reader that understands UTF8
StreamReader reader = new StreamReader(responseStream, Encoding.UTF8);
html = reader.ReadToEnd();
// close the reader
response.Close();
reader.Close();
return html;
}
 
boyvt


2  bài
30-10-2008 04:43:14
bro có thể giải thik code trên không ? mình chưa hiẻu
 
aspnet

Lập trình không biên giới
574  bài
30-10-2008 03:47:25
Cứ copy y nguyên đoạn code trên phang vào đâu đó rồi gọi ra, đầu vào cho và 1 url ví dụ http://vnexpress.net đầu ra có 1 sâu kết quả html download được chấm hết.
---
Coding for food
 
lyngochung


17  bài
04-12-2008 05:31:26
Bác ơi, em đang tìm hiểu về cái webservice. Nhưng chưa biết làm thế nào cả,
Bác có tài liệu hay biết về vấn đề này thì chỉ giúp em với. Cần những công cụ nào để thực hiện được ạ. Em cám ơn nhìu
---
 
hung


10  bài
05-12-2008 09:22:52
Bác ơi, em đang tìm hiểu về cái webservice. Nhưng chưa biết làm thế nào cả,
Bác có tài liệu hay biết về vấn đề này thì chỉ giúp em với. Cần những công cụ nào để thực hiện được ạ. Em cám ơn nhìu
---using System;
using System.Web;
using System.Collections;
using System.Web.Services;
using System.Web.Services.Protocols;


/// <summary>
/// Summary description for ws
/// </summary>
[WebService(Namespace = "http://awas.vn/")]
[WebServiceBinding(ConformsTo = WsiProfiles.BasicProfile1_1)]
public class ws : System.Web.Services.WebService
{

public ws()
{

//Uncomment the following line if using designed components
//InitializeComponent();
}

[WebMethod]
public string HelloWorld()
{
return "Hello World";
}

[WebMethod]
public int Add(int a, int b)
{
return (a + b);
}

}

Viết đoạn code này vứt vào file ws.asmx trong 1 cái web project nào đó. Coi nó là server. Còn client thì add cái web reference vàoNó sẽ ra cái hình như sau:Nhớ bấm và cái Add Reference nhé.

Rõ ràng chúng ta nhìn thấy cái hàm add mới viết. Và trong code tại client chúng ta cứ thế mà gọi ra thôi.
 
lyngochung


17  bài
06-12-2008 02:04:18
Dạ em cám ơn bác nhìu.
---
 
lyngochung


17  bài
06-12-2008 02:11:36
Bác cho em hỏi 1 câu nữa với. em có một đoạn code webservice như sau:
[WebService(Namespace = "http://tempuri.org/")]
[WebServiceBinding(ConformsTo = WsiProfiles.BasicProfile1_1)]
public class myService : System.Web.Services.WebService
{
public string myURL;
public myService()
{
}
public myService(string URL)
{
this.myURL = URL;
}
[WebMethod]
public string mGetHTML()
{
string sHTML = "";
WebRequest oRequest = WebRequest.Create(myURL);
oRequest.ContentLength = 0;
WebResponse oResponse = oRequest.GetResponse();
StreamReader oStreamReader = new StreamReader(oResponse.GetResponseStream());
sHTML = oStreamReader.ReadToEnd();
oStreamReader.Close();
return sHTML;
}
}
Em gọi webservice này từ winform: nhưng khi em gởi tạo lớp service thi nó chỉ có phương thức khởi tạo không có tham số. Với lại thuộc tính myURL em để public nhưng bên winform cũng không truy cập được. Mong sự giúp đỡ của các bác!
---
 
lyngochung


17  bài
06-12-2008 02:22:58
Hihi, em đang nghiên cứ về xây dựng dịch vụ thu thập tin tức trực tuyến từ các website trên internet. Bác nào có kinh nghiệm liên quan đến vấn đề này xin đuọc chỉ dạy em với.
Bước 1: tìm hiểu webservice
Bước 2: thu thập thông tin
Bước 3: phân loại thông tin, và lưu vào database
Bước 4: xây dựng website hiển thị thông tin

Bác nào thành thạo về vấn đề nào thì giúp em với. em xin cảm ơn và hậu tạ.
---
 
awas


52  bài
06-12-2008 07:10:34
Em gọi webservice này từ winform: nhưng khi em gởi tạo lớp service thi nó chỉ có phương thức khởi tạo không có tham số. Với lại thuộc tính myURL em để public nhưng bên winform cũng không truy cập được. Mong sự giúp đỡ của các bác!


cái này ai lại làm thế này. Dùng

string mGetHTML(string url)
{
downloadHtml down = new downloadHtml();
return down.mGetHTML(url);
}

Còn lại trong downloadHtml thích viết cái gì thì viết. Đơn giản chỉ là vấn đề tổ chức dữ liệu thôi mà.
---
 
awas


52  bài
14-03-2010 11:50:56
Có một cách khác để download nội dung html từ 1 url xác định trước


string url = "http://vnexpress.net/GL/Home/";
System.Net.WebClient client = new System.Net.WebClient();
System.IO.Stream stm = client.OpenRead(url);
System.IO.StreamReader reader = new System.IO.StreamReader(stm);
string htm = reader.ReadToEnd();
 
aspnet

Lập trình không biên giới
574  bài
07-05-2022 09:28:16

  Regex regex = new Regex("href\\s*=\\s*(?:\"(?<1> [^\"] *)\"|(?<1>\\S+))", RegexOptions.IgnoreCase);
MatchCollection urls = regex.Matches(html);
for(int i = 0; i < urls.Count; i++)
{
Response.Write(urls.ToString());
}


Tim tat ca herf
---
Cây sẽ cho lộc và cây sẽ cho hoa ...
 

Chủ đề gần đây :

Cùng loại :

 
Tên file Người đăng Ngày Lượt
pdfjs.rar
pdfjs 2017 : hiển thị tốt trên iphone 11, 12, 13 không lỗi, bản 2012 sẽ lỗi trên iphone
aspnet 6/21/2022 11:52:48 AM 2
pdfjs2.rar
Xem file pdf bằng viewer.hml cua pdfjs (thư viện chuẩn mozilla) 2012. https://mozilla.github.io/pdf.js/getting_started/#download có thể download bản prebuild tại đây
aspnet 6/21/2022 11:52:04 AM 2
runner.zip
using three.js, orbitcontrol to view an object move random on map. Di chuyển 1 đồ vật ngẫu nhiên trên bản đồ, sử dụng với demo nhân viên di chuyển trong văn phòng. Toàn js download về là chạy
aspnet 12/5/2019 5:55:14 PM 0
gmap.zip
google map + marker
aspnet 7/17/2019 2:25:05 PM 1
vinsmarthomeservice.zip
java post json to api, use AsyncTask, event listener
aspnet 7/9/2019 5:00:10 PM 1
fblogin.zip
Login facebook bang javascript SDK
aspnet 7/9/2019 9:16:37 AM 0
autocomplete-location.zip
autocomplete location geo from google place, html + js
aspnet 7/4/2019 4:37:55 PM 2
WebAPI.zip
api for android access db (v1.0.0)
aspnet 7/4/2019 9:14:17 AM 8
KydientuPdf.zip
Ky dien tu file PDF su dung itextsharp
aspnet 4/9/2019 3:30:37 PM 9
GooglePlusLogin.zip
Login Google Plus account, C#, web asp.net ver2.0. Simple connect google APIs. Send key, get token, get full account info
aspnet 6/1/2018 10:41:12 AM 11
WebApplication1.rar
Sample su dung thuat toan ma hoa tripDES, co khoa bi mat (privateKey)
aspnet 3/30/2018 10:06:35 PM 8
NETMdbToolsTestApp.rar
dotNet MdbTools for Access 2003/2007/2016 without Microsoft Jet Engine, source C#, https://www.codeproject.com/Articles/283626/MsAccess-MdbTools-with-MFC-and-NET
aspnet 3/26/2018 11:43:16 PM 1
Cryptography_MD5_TriDES_src.zip
Thuật toán mã hóa 2 chiều TriDES, gồm Encrypt và Decrypt, aspnet 2.0
aspnet 3/22/2018 11:20:44 AM 3
mvc.rar
sample project MVC on C#
aspnet 3/20/2018 9:25:36 AM 9
EduPortal.rar
Edu portal frame work for VB.NET
aspnet 3/14/2018 12:00:41 AM 13
AutoEntity.rar
Gencode vb.net visual studio 2015. dotnet v2.0
aspnet 3/13/2018 11:59:16 PM 2
GenCode.rar
Gencode XML, XSLT, Info, DAL .. engine enterprise for quick app database
aspnet 2/5/2018 9:37:28 AM 9
DataXml.rar
Read DB from SQL to XML file, Convert string TCVN to Unicode
aspnet 1/29/2018 2:15:45 PM 4
DesktopModules.rar
Module quản lý tin tức, CMS, quản lý nhóm tin trên dotnetnuke 6.x
aspnet 3/7/2013 4:47:49 PM 1709
News Ticker Demo.rar
jQuery Carousellite cho cuộn các khối tin nhẹ nhàng mượt mà, sử dụng cho module Tin tức (CMS) hoặc giới thiệu sản phẩm
aspnet 5/7/2011 8:59:52 AM 1115
CODERVN.NET
Công ty cổ phần công nghệ và dịch vụ AWAS
Công ty cổ phần công nghệ và dịch vụ AWAS, cổng thông tin, chính phủ điện tử, phần mềm quản lý điểm, quản lý sinh viên, http://awas.vn, http://awas.com.vn, phần mềm ứng dụng, dịch vụ công trực tuyến, thiết kế website, thiet ke web, thiết kế web, điện lực, phần mềm quản lý đào tạo, cao đẳng, đại học,cổng thông tin tích hợp, cổng thông tin điện tử, webportal, thư viện điện tử, electric library, library online, email, web, quản lý quan hệ khách hàng, CRM, dịch vụ công trực tuyến, phần mềm hành chính một cửa,