Đăng nhập | Đăng ký

Danh sách thành viên | Cá nhân | Nhà đất, bất động sản

23599 members
<< First | Prev |
11401141114211431144114511461147114811491150115111521153115411551156115711581159
| Next | Last >>
UserNamec9966552
FullNametrương phước lộc
Emailmen996655@yahoo.com
RegistedDate2008-08-14 04:28
Posts0
Slogan
UserNamedangky0909
FullNameLê Đăng Ký
Emaildangky0909@yahoo.com
RegistedDate2008-08-14 02:35
Posts0
Slogan
UserNamelekhanh1987
FullNamele van khanh
Emaillvkhanh.mmsoft@gmail.com
RegistedDate2008-08-14 01:25
Posts0
Slogan
UserNametieutruc
FullName
Emailtieutruc@gmail.com
RegistedDate2008-08-14 01:09
Posts0
Slogan
UserNamethewebsite
FullNameHo Hung Cuong
Emailcuongbuidoi@gmail.com
RegistedDate2008-08-14 07:49
Posts0
Slogan
UserNameduyhuu
FullNametran duy huu
Emailtraidatinh20054@yahoo.com
RegistedDate2008-08-13 11:23
Posts0
Slogan
UserNamebibihn1186
FullNameVietha
Emailvietha1106@gmail.com
RegistedDate2008-08-13 10:38
Posts0
Slogan
UserNamebungbu
FullName
Emailnm_thanh@yahoo.com
RegistedDate2008-08-13 07:49
Posts0
Slogan
UserNamentdcntt85
FullNamenguyen thanh dam
Emailntdcntt85@yahoo.com
RegistedDate2008-08-13 04:32
Posts0
Slogan
UserNamecuibap123
FullNamecuibap
Emailhonghoa9999@yahoo.com
RegistedDate2008-08-12 11:56
Posts0
Slogan
UserNamestupidnguyen
FullNamenguyenngochien
Emailstupidnguyen@yahoo.com
RegistedDate2008-08-12 09:24
Posts0
Slogan
UserNamecobelauca
FullNamedai ca
Emailtieuthuluu_manh@yahoo.com
RegistedDate2008-08-12 08:57
Posts0
Slogan
UserNamengo_tau
FullNamengotau
Emailngotau@ngotau.com
RegistedDate2008-08-12 08:35
Posts0
Slogan
UserNamemuluoitraibk
FullNameToan Trong
Emailmuluoitraibk@gmail.com
RegistedDate2008-08-12 04:36
Posts0
Slogan
UserNamesakervn
FullName
Emailsakervn@gmail.com
RegistedDate2008-08-12 04:19
Posts0
Slogan
UserNamemrhung
FullNamemrhung
Emailviethung.net@gmail.com
RegistedDate2008-08-12 02:23
Posts0
Slogan
UserNamephamthuy
FullNamePham Van Thuy
Emailphamthuy@gmail.com
RegistedDate2008-08-12 11:50
Posts0
Slogan
UserNamelyngochung
FullNameHung
Emaillyngochungvn85@yahoo.com
RegistedDate2008-08-12 11:42
Posts17
Slogan
UserNamenoinhotnn
FullNamefdsj
Emailnoinhotnn@yahoo.com
RegistedDate2008-08-12 10:47
Posts0
Slogan
UserNamepctuyen
FullNamepham cong tuyen
Emailx_men31182@yahoo.
RegistedDate2008-08-12 10:43
Posts0
Slogan
 
Tên file Người đăng Ngày Lượt
pdfjs.rar
pdfjs 2017 : hiển thị tốt trên iphone 11, 12, 13 không lỗi, bản 2012 sẽ lỗi trên iphone
aspnet 6/21/2022 11:52:48 AM 2
pdfjs2.rar
Xem file pdf bằng viewer.hml cua pdfjs (thư viện chuẩn mozilla) 2012. https://mozilla.github.io/pdf.js/getting_started/#download có thể download bản prebuild tại đây
aspnet 6/21/2022 11:52:04 AM 2
runner.zip
using three.js, orbitcontrol to view an object move random on map. Di chuyển 1 đồ vật ngẫu nhiên trên bản đồ, sử dụng với demo nhân viên di chuyển trong văn phòng. Toàn js download về là chạy
aspnet 12/5/2019 5:55:14 PM 0
gmap.zip
google map + marker
aspnet 7/17/2019 2:25:05 PM 1
vinsmarthomeservice.zip
java post json to api, use AsyncTask, event listener
aspnet 7/9/2019 5:00:10 PM 1
fblogin.zip
Login facebook bang javascript SDK
aspnet 7/9/2019 9:16:37 AM 0
autocomplete-location.zip
autocomplete location geo from google place, html + js
aspnet 7/4/2019 4:37:55 PM 2
WebAPI.zip
api for android access db (v1.0.0)
aspnet 7/4/2019 9:14:17 AM 8
KydientuPdf.zip
Ky dien tu file PDF su dung itextsharp
aspnet 4/9/2019 3:30:37 PM 9
GooglePlusLogin.zip
Login Google Plus account, C#, web asp.net ver2.0. Simple connect google APIs. Send key, get token, get full account info
aspnet 6/1/2018 10:41:12 AM 11
WebApplication1.rar
Sample su dung thuat toan ma hoa tripDES, co khoa bi mat (privateKey)
aspnet 3/30/2018 10:06:35 PM 8
NETMdbToolsTestApp.rar
dotNet MdbTools for Access 2003/2007/2016 without Microsoft Jet Engine, source C#, https://www.codeproject.com/Articles/283626/MsAccess-MdbTools-with-MFC-and-NET
aspnet 3/26/2018 11:43:16 PM 1
Cryptography_MD5_TriDES_src.zip
Thuật toán mã hóa 2 chiều TriDES, gồm Encrypt và Decrypt, aspnet 2.0
aspnet 3/22/2018 11:20:44 AM 3
mvc.rar
sample project MVC on C#
aspnet 3/20/2018 9:25:36 AM 9
EduPortal.rar
Edu portal frame work for VB.NET
aspnet 3/14/2018 12:00:41 AM 13
AutoEntity.rar
Gencode vb.net visual studio 2015. dotnet v2.0
aspnet 3/13/2018 11:59:16 PM 2
GenCode.rar
Gencode XML, XSLT, Info, DAL .. engine enterprise for quick app database
aspnet 2/5/2018 9:37:28 AM 9
DataXml.rar
Read DB from SQL to XML file, Convert string TCVN to Unicode
aspnet 1/29/2018 2:15:45 PM 4
DesktopModules.rar
Module quản lý tin tức, CMS, quản lý nhóm tin trên dotnetnuke 6.x
aspnet 3/7/2013 4:47:49 PM 1709
News Ticker Demo.rar
jQuery Carousellite cho cuộn các khối tin nhẹ nhàng mượt mà, sử dụng cho module Tin tức (CMS) hoặc giới thiệu sản phẩm
aspnet 5/7/2011 8:59:52 AM 1115
CODERVN.NET
Công ty cổ phần công nghệ và dịch vụ AWAS
Công ty cổ phần công nghệ và dịch vụ AWAS, cổng thông tin, chính phủ điện tử, phần mềm quản lý điểm, quản lý sinh viên, http://awas.vn, http://awas.com.vn, phần mềm ứng dụng, dịch vụ công trực tuyến, thiết kế website, thiet ke web, thiết kế web, điện lực, phần mềm quản lý đào tạo, cao đẳng, đại học,cổng thông tin tích hợp, cổng thông tin điện tử, webportal, thư viện điện tử, electric library, library online, email, web, quản lý quan hệ khách hàng, CRM, dịch vụ công trực tuyến, phần mềm hành chính một cửa,