Đăng nhập | Đăng ký

Danh sách thành viên | Cá nhân | Nhà đất, bất động sản

16836 members
<< First | Prev |
12345678910
| Next | Last >>
UserNamecazebceria
FullNameCazebceRia
Emailbunkalep@yandex.com
RegistedDate2018-10-23 07:11
Posts
Slogan
UserNameeleanoremody
FullNameEleanoremody
Emaileleanorrop@docx-expert.online
RegistedDate2018-10-23 04:33
Posts
Slogan
UserNamecharlesbub
FullNameCharlesbub
Emailbratgrl87@email.com
RegistedDate2018-10-23 01:09
Posts
Slogan
UserNamewalthonshoup
FullNameWalthonShoup
Emailvickreds@yandex.com
RegistedDate2018-10-23 11:53
Posts
Slogan
UserNamemiladug
FullNameMilaDug
Emailhwkffauby@yandex.ru
RegistedDate2018-10-23 10:35
Posts
Slogan
UserNamethaotrieuan
FullNamenguyễn thảo
Emailthaokdmaylanhtrieuan@gmail.com
RegistedDate2018-10-23 10:13
Posts1
Slogan
UserNamemarepmesk
FullNamemarepmesk
Emailbriandelacruz1@mail.com
RegistedDate2018-10-23 08:05
Posts
Slogan
UserNamekozaimded
FullNameKozaimded
Emailandry.zaims@mailert.ru
RegistedDate2018-10-23 02:33
Posts
Slogan
UserNamejaniely60
FullNamejaniely60
Emaildalelp69@yoshito3110.satoshi62.lady-and-lunch.xyz
RegistedDate2018-10-22 09:14
Posts
Slogan
UserNamekennethstazy
FullNameKennethstazy
Emailcripto61ru@mail.ru
RegistedDate2018-10-22 12:00
Posts
Slogan
UserNamesuzannepheta
FullNameSuzannePheta
Emailpyotrorekhov1999356fua@rambler.ru
RegistedDate2018-10-21 09:54
Posts
Slogan
UserNamegenesq16
FullNamegenesq16
Emailelizaij6@takumi72.eaglefight.top
RegistedDate2018-10-21 07:27
Posts
Slogan
UserNamejamestok
FullNameJamestok
Emailmaksima.rogova.52@bk.ru
RegistedDate2018-10-21 08:35
Posts
Slogan
UserNamedouglascoozy
FullNameDouglascoozy
Emailfghserf@bigmir.net
RegistedDate2018-10-20 04:34
Posts
Slogan
UserNamepayday_
FullNamePayday
Emailtaoarete@pochtar.men
RegistedDate2018-10-20 03:38
Posts
Slogan
UserNamenathazemava
FullNameNathazemava
Emailbalnetix@yandex.com
RegistedDate2018-10-20 10:54
Posts
Slogan
UserNameonline_lenders_
FullNameOnline Lenders
Emailmlgunter@rainmail.win
RegistedDate2018-10-20 12:38
Posts0
Slogan
UserNamejameswat
FullNameJamesWat
Emailalexsavinov@lenta.ru
RegistedDate2018-10-19 03:30
Posts0
Slogan
UserNamepayday_loans_
FullNamePayday Loans
Emailchaveze0718@regiopost.trade
RegistedDate2018-10-19 04:03
Posts0
Slogan
UserNamebrycejag
FullNameBrycejag
Emailnpn2017@ukr.net
RegistedDate2018-10-19 01:52
Posts0
Slogan
 
Tên file Người đăng Ngày Lượt
GooglePlusLogin.zip
Login Google Plus account, C#, web asp.net ver2.0. Simple connect google APIs. Send key, get token, get full account info
aspnet 6/1/2018 10:41:12 AM 8
WebApplication1.rar
Sample su dung thuat toan ma hoa tripDES, co khoa bi mat (privateKey)
aspnet 3/30/2018 10:06:35 PM 3
NETMdbToolsTestApp.rar
dotNet MdbTools for Access 2003/2007/2016 without Microsoft Jet Engine, source C#, https://www.codeproject.com/Articles/283626/MsAccess-MdbTools-with-MFC-and-NET
aspnet 3/26/2018 11:43:16 PM 0
Cryptography_MD5_TriDES_src.zip
Thuật toán mã hóa 2 chiều TriDES, gồm Encrypt và Decrypt, aspnet 2.0
aspnet 3/22/2018 11:20:44 AM 1
mvc.rar
sample project MVC on C#
aspnet 3/20/2018 9:25:36 AM 1
EduPortal.rar
Edu portal frame work for VB.NET
aspnet 3/14/2018 12:00:41 AM 5
AutoEntity.rar
Gencode vb.net visual studio 2015. dotnet v2.0
aspnet 3/13/2018 11:59:16 PM 2
GenCode.rar
Gencode XML, XSLT, Info, DAL .. engine enterprise for quick app database
aspnet 2/5/2018 9:37:28 AM 8
DataXml.rar
Read DB from SQL to XML file, Convert string TCVN to Unicode
aspnet 1/29/2018 2:15:45 PM 3
DesktopModules.rar
Module quản lý tin tức, CMS, quản lý nhóm tin trên dotnetnuke 6.x
aspnet 3/7/2013 4:47:49 PM 1693
News Ticker Demo.rar
jQuery Carousellite cho cuộn các khối tin nhẹ nhàng mượt mà, sử dụng cho module Tin tức (CMS) hoặc giới thiệu sản phẩm
aspnet 5/7/2011 8:59:52 AM 1112
cms_source_dll_sql_2010.rar
source C# + SQL Script + Dll module CMS trên DNN 5x, (bản chạy ổn định không lỗi)
aspnet 9/5/2010 6:05:54 PM 2882
killforever.rar
Script diệt virus forever.exe (lây nhiễm qua USB) mà không cần cài lại window
aspnet 7/28/2010 6:51:30 AM 410
CSharp Coding Standards.pdf
C# Coding standard, for all user, quy tắc viết mã lập trình c# dotnet.
aspnet 6/1/2010 8:27:39 AM 1878
weather_forex_gold.rar
module DNN : "vàng + thời tiết + tỷ giá ngoại tệ" của seekill
coder 3/11/2010 3:50:09 AM 1669
Training DotNetNuke.zip
Tài liệu hướng dẫn cài đặt DNN, tạo module DNN đơn giản, nâng cao
quanlv 9/30/2009 9:11:36 AM 4463
Viet va them 1 module don gian vao website.doc
Hướng dẫn viết module đơn giản trên DNN (word) có hình, gửi bởi vinahana
aspnet 9/18/2009 6:15:24 PM 2099
Moduel NEWs Demo.zip
Một số module bao gồm: News, WorkScheduler, QA, Comment, Menu, ...
quanlv 8/22/2009 10:44:15 AM 3796
MenuDNN5.rar
Menu DNN 51 Page.aspx
aspnet 7/21/2009 12:22:38 PM 2610
diendan.zip
Cài đặt diễn đàn (VSP) chỉ với 4 bước.
aspnet 6/15/2009 2:18:13 AM 2010
CODERVN.NET
Công ty cổ phần công nghệ và dịch vụ AWAS
Công ty cổ phần công nghệ và dịch vụ AWAS, cổng thông tin, chính phủ điện tử, phần mềm quản lý điểm, quản lý sinh viên, http://awas.vn, http://awas.com.vn, phần mềm ứng dụng, dịch vụ công trực tuyến, thiết kế website, thiet ke web, thiết kế web, điện lực, phần mềm quản lý đào tạo, cao đẳng, đại học,cổng thông tin tích hợp, cổng thông tin điện tử, webportal, thư viện điện tử, electric library, library online, email, web, quản lý quan hệ khách hàng, CRM, dịch vụ công trực tuyến, phần mềm hành chính một cửa,