Đăng nhập | Đăng ký

Danh sách thành viên | Cá nhân | Nhà đất, bất động sản

16267 members
<< First | Prev |
801802803804805806807808809810811812813814
| Next | Last >>
UserNamehuan123
FullNameNguyen Van Huan
Emailk3huandev@gmail.com
RegistedDate2008-06-11 07:29
Posts0
Slogan
UserNamehonghai_it
FullNamehong
Emailhonghai_it@yahoo.com
RegistedDate2008-06-11 06:26
Posts0
Slogan
UserNamehqcantho
FullNameTrần Văn Thương
Emailtvthuong_vn2006@yahoo.com.vn
RegistedDate2008-06-11 04:53
Posts2
Slogan
UserNamelovely89
FullNamehii
Emailvuongquocbinhyen@gmail.com
RegistedDate2008-06-11 04:01
Posts1
Slogan
UserNamedungpt
FullNamenicotin
Emailnicotinvn@yahoo.com
RegistedDate2008-06-11 03:16
Posts0
Slogan
UserNamenicotin
FullNamenicotin
Emailwebmaster@vavina.com.vn
RegistedDate2008-06-11 03:14
Posts0
Slogan
UserNameloadofcomputer
FullNameBui Quoc Toan
Emailloadofcomputer@yahoo.com
RegistedDate2008-06-11 03:08
Posts0
Slogan
UserNamethanhdodl
FullNameNguyen Do
Emailthanhdodl@yahoo.com
RegistedDate2008-06-11 03:00
Posts0
Slogan
UserNamenhut2307
FullNamenguyen quoc nhut
Emailnhut2307@yahoo.com
RegistedDate2008-06-11 02:46
Posts0
Slogan
UserNametentamen
FullNametentamen
Emailhuu2uan@gmail.com
RegistedDate2008-06-11 01:24
Posts0
Slogan
UserNamehellmanager
FullNameHell Manager
Emaildangvinhcuong@live.com
RegistedDate2008-06-11 12:19
Posts0
Slogan
UserNamenivin
FullNameTinh Co van
Emailasqwert_123456@yahoo.com
RegistedDate2008-06-11 10:58
Posts0
Slogan
UserNamepaint8x
FullNameVo Hong Son
Emailpaint8x@gmail.com
RegistedDate2008-06-11 10:52
Posts0
Slogan
UserNamenickmtvvn
FullNameToi la Toi
Emailkhuemtvvn@yahoo.com
RegistedDate2008-06-11 10:02
Posts0
Slogan
UserNametloc
FullNametloc
Emailluoi88@yahoo.com
RegistedDate2008-06-11 09:43
Posts0
Slogan
UserNamehabien
FullNamehdsad
Emailhanh_tinh_xanh_03@yahoo.com
RegistedDate2008-06-11 09:25
Posts0
Slogan
UserNamebaccp
FullNameVu Hoang
Emailvuhoangbac@yahoo.com
RegistedDate2008-06-11 08:11
Posts0
Slogan
UserNamejclan
FullName
Emailardorness@gmail.com
RegistedDate2008-06-11 12:55
Posts0
Slogan
UserNamenerostamas
FullNameTran Nguyen Phuc
Emailajkdahsjkdh@yahoo.com
RegistedDate2008-06-10 08:46
Posts0
Slogan
UserNamevnlife2000
FullNamevan the vinh
Emailvan.the.vinh@binhdinh.gov.vn
RegistedDate2008-06-10 03:04
Posts0
Slogan
 
Tên file Người đăng Ngày Lượt
WebApplication1.rar
Sample su dung thuat toan ma hoa tripDES, co khoa bi mat (privateKey)
aspnet 3/30/2018 10:06:35 PM 2
NETMdbToolsTestApp.rar
dotNet MdbTools for Access 2003/2007/2016 without Microsoft Jet Engine, source C#, https://www.codeproject.com/Articles/283626/MsAccess-MdbTools-with-MFC-and-NET
aspnet 3/26/2018 11:43:16 PM 0
Cryptography_MD5_TriDES_src.zip
Thuật toán mã hóa 2 chiều TriDES, gồm Encrypt và Decrypt, aspnet 2.0
aspnet 3/22/2018 11:20:44 AM 0
mvc.rar
sample project MVC on C#
aspnet 3/20/2018 9:25:36 AM 0
EduPortal.rar
Edu portal frame work for VB.NET
aspnet 3/14/2018 12:00:41 AM 4
AutoEntity.rar
Gencode vb.net visual studio 2015. dotnet v2.0
aspnet 3/13/2018 11:59:16 PM 1
GenCode.rar
Gencode XML, XSLT, Info, DAL .. engine enterprise for quick app database
aspnet 2/5/2018 9:37:28 AM 7
DataXml.rar
Read DB from SQL to XML file, Convert string TCVN to Unicode
aspnet 1/29/2018 2:15:45 PM 3
DesktopModules.rar
Module quản lý tin tức, CMS, quản lý nhóm tin trên dotnetnuke 6.x
aspnet 3/7/2013 4:47:49 PM 1690
News Ticker Demo.rar
jQuery Carousellite cho cuộn các khối tin nhẹ nhàng mượt mà, sử dụng cho module Tin tức (CMS) hoặc giới thiệu sản phẩm
aspnet 5/7/2011 8:59:52 AM 1110
cms_source_dll_sql_2010.rar
source C# + SQL Script + Dll module CMS trên DNN 5x, (bản chạy ổn định không lỗi)
aspnet 9/5/2010 6:05:54 PM 2881
killforever.rar
Script diệt virus forever.exe (lây nhiễm qua USB) mà không cần cài lại window
aspnet 7/28/2010 6:51:30 AM 410
CSharp Coding Standards.pdf
C# Coding standard, for all user, quy tắc viết mã lập trình c# dotnet.
aspnet 6/1/2010 8:27:39 AM 1874
weather_forex_gold.rar
module DNN : "vàng + thời tiết + tỷ giá ngoại tệ" của seekill
coder 3/11/2010 3:50:09 AM 1669
Training DotNetNuke.zip
Tài liệu hướng dẫn cài đặt DNN, tạo module DNN đơn giản, nâng cao
quanlv 9/30/2009 9:11:36 AM 4457
Viet va them 1 module don gian vao website.doc
Hướng dẫn viết module đơn giản trên DNN (word) có hình, gửi bởi vinahana
aspnet 9/18/2009 6:15:24 PM 2097
Moduel NEWs Demo.zip
Một số module bao gồm: News, WorkScheduler, QA, Comment, Menu, ...
quanlv 8/22/2009 10:44:15 AM 3794
MenuDNN5.rar
Menu DNN 51 Page.aspx
aspnet 7/21/2009 12:22:38 PM 2610
diendan.zip
Cài đặt diễn đàn (VSP) chỉ với 4 bước.
aspnet 6/15/2009 2:18:13 AM 2005
roll_updown.zip
Roll up, roll down news list using javascript, simple, easy to use.
radiogaga 6/1/2009 11:29:51 AM 585
CODERVN.NET
Công ty cổ phần công nghệ và dịch vụ AWAS
Công ty cổ phần công nghệ và dịch vụ AWAS, cổng thông tin, chính phủ điện tử, phần mềm quản lý điểm, quản lý sinh viên, http://awas.vn, http://awas.com.vn, phần mềm ứng dụng, dịch vụ công trực tuyến, thiết kế website, thiet ke web, thiết kế web, điện lực, phần mềm quản lý đào tạo, cao đẳng, đại học,cổng thông tin tích hợp, cổng thông tin điện tử, webportal, thư viện điện tử, electric library, library online, email, web, quản lý quan hệ khách hàng, CRM, dịch vụ công trực tuyến, phần mềm hành chính một cửa,