Đăng nhập | Đăng ký

Danh sách thành viên | Cá nhân | Nhà đất, bất động sản

16392 members
<< First | Prev |
801802803804805806807808809810811812813814815816817818819820
| Next | Last >>
UserNamevankiemsau
FullNameBach Long
Emailnguyenxuansang_uit@yahoo.com
RegistedDate2008-06-21 10:47
Posts0
Slogan
UserNametientrung
FullNametien trung
Emailnhimyeuqn@yahoo.com.vn
RegistedDate2008-06-21 10:14
Posts0
Slogan
UserNamedkitpro
FullNametui
Emaildkitpr@gmail.com
RegistedDate2008-06-21 10:04
Posts0
Slogan
UserNamegianhut
FullNameluu gia nhut
Emailluugianhut@yahoo.com
RegistedDate2008-06-21 05:02
Posts0
Slogan
UserNameheart2heart0514
FullNamephan minh hoang
Emailminhhoang0511@ymail.com
RegistedDate2008-06-20 11:40
Posts0
Slogan
UserNamebichnn
FullName
Emailbichnn0610@yahoo.com
RegistedDate2008-06-20 11:20
Posts0
Slogan
UserNamedonbosco
FullNamedinh Vu Duy
Emaildvuduy@yahoo.com
RegistedDate2008-06-20 10:25
Posts0
Slogan
UserNamequanla
FullNamequanla
Emailleanhquan2000@yahoo.com
RegistedDate2008-06-20 10:09
Posts0
Slogan
UserNamesvday
FullNamefd fdfd
Emailfdfdf@fdfd.com
RegistedDate2008-06-20 09:58
Posts0
Slogan
UserNamelehung1192
FullNamelehung
Emaillehung1192@yahoo.com
RegistedDate2008-06-20 08:59
Posts0
Slogan
UserNamecrazyorcrazing
FullNameCrazy
Emailcrazyorcrazing@yahoo.com
RegistedDate2008-06-20 08:33
Posts0
Slogan
UserNameduongnt
FullNamesa
Emailxxx@xxx.com.vn
RegistedDate2008-06-20 04:17
Posts0
Slogan
UserNametranhieu5959
FullNameTran Hieu
Emailtranhieu5959@yahoo.com
RegistedDate2008-06-20 03:17
Posts0
Slogan
UserNamelifeme
FullNameLê Hùng
Emaillifeme.hung@gmail.com
RegistedDate2008-06-20 02:22
Posts1
Slogan
UserNameminhtv84
FullNameTranMinh
Emailmaichoem2000@yahoo.com
RegistedDate2008-06-20 01:46
Posts0
Slogan
UserNamethecuong2008
FullNameLê Thế Cường
Emailthecuong2008@yahoo.com
RegistedDate2008-06-20 01:20
Posts0
Slogan
UserNamedoremon
FullNamenguyen thi thuy dung
Emailthuydungnguyen2508@yahoo.com
RegistedDate2008-06-20 12:06
Posts0
Slogan
UserNamenhamnhi
FullNameNham Nhi
Emailnhamnhi@innamtran.com
RegistedDate2008-06-20 11:10
Posts0
Slogan
UserNameohlala2003
FullNameohlala
Emailvietcuong01t1@gmail.om
RegistedDate2008-06-20 10:45
Posts0
Slogan
UserNameruyen1993
FullNameHuỳnh Tấn Ruyễn
Emailruyen_1989@yahoo.com
RegistedDate2008-06-20 09:48
Posts0
Slogan
 
Tên file Người đăng Ngày Lượt
GooglePlusLogin.zip
Login Google Plus account, C#, web asp.net ver2.0. Simple connect google APIs. Send key, get token, get full account info
aspnet 6/1/2018 10:41:12 AM 1
WebApplication1.rar
Sample su dung thuat toan ma hoa tripDES, co khoa bi mat (privateKey)
aspnet 3/30/2018 10:06:35 PM 3
NETMdbToolsTestApp.rar
dotNet MdbTools for Access 2003/2007/2016 without Microsoft Jet Engine, source C#, https://www.codeproject.com/Articles/283626/MsAccess-MdbTools-with-MFC-and-NET
aspnet 3/26/2018 11:43:16 PM 0
Cryptography_MD5_TriDES_src.zip
Thuật toán mã hóa 2 chiều TriDES, gồm Encrypt và Decrypt, aspnet 2.0
aspnet 3/22/2018 11:20:44 AM 1
mvc.rar
sample project MVC on C#
aspnet 3/20/2018 9:25:36 AM 1
EduPortal.rar
Edu portal frame work for VB.NET
aspnet 3/14/2018 12:00:41 AM 5
AutoEntity.rar
Gencode vb.net visual studio 2015. dotnet v2.0
aspnet 3/13/2018 11:59:16 PM 2
GenCode.rar
Gencode XML, XSLT, Info, DAL .. engine enterprise for quick app database
aspnet 2/5/2018 9:37:28 AM 8
DataXml.rar
Read DB from SQL to XML file, Convert string TCVN to Unicode
aspnet 1/29/2018 2:15:45 PM 3
DesktopModules.rar
Module quản lý tin tức, CMS, quản lý nhóm tin trên dotnetnuke 6.x
aspnet 3/7/2013 4:47:49 PM 1693
News Ticker Demo.rar
jQuery Carousellite cho cuộn các khối tin nhẹ nhàng mượt mà, sử dụng cho module Tin tức (CMS) hoặc giới thiệu sản phẩm
aspnet 5/7/2011 8:59:52 AM 1112
cms_source_dll_sql_2010.rar
source C# + SQL Script + Dll module CMS trên DNN 5x, (bản chạy ổn định không lỗi)
aspnet 9/5/2010 6:05:54 PM 2881
killforever.rar
Script diệt virus forever.exe (lây nhiễm qua USB) mà không cần cài lại window
aspnet 7/28/2010 6:51:30 AM 410
CSharp Coding Standards.pdf
C# Coding standard, for all user, quy tắc viết mã lập trình c# dotnet.
aspnet 6/1/2010 8:27:39 AM 1876
weather_forex_gold.rar
module DNN : "vàng + thời tiết + tỷ giá ngoại tệ" của seekill
coder 3/11/2010 3:50:09 AM 1669
Training DotNetNuke.zip
Tài liệu hướng dẫn cài đặt DNN, tạo module DNN đơn giản, nâng cao
quanlv 9/30/2009 9:11:36 AM 4458
Viet va them 1 module don gian vao website.doc
Hướng dẫn viết module đơn giản trên DNN (word) có hình, gửi bởi vinahana
aspnet 9/18/2009 6:15:24 PM 2099
Moduel NEWs Demo.zip
Một số module bao gồm: News, WorkScheduler, QA, Comment, Menu, ...
quanlv 8/22/2009 10:44:15 AM 3796
MenuDNN5.rar
Menu DNN 51 Page.aspx
aspnet 7/21/2009 12:22:38 PM 2610
diendan.zip
Cài đặt diễn đàn (VSP) chỉ với 4 bước.
aspnet 6/15/2009 2:18:13 AM 2009
CODERVN.NET
Công ty cổ phần công nghệ và dịch vụ AWAS
Công ty cổ phần công nghệ và dịch vụ AWAS, cổng thông tin, chính phủ điện tử, phần mềm quản lý điểm, quản lý sinh viên, http://awas.vn, http://awas.com.vn, phần mềm ứng dụng, dịch vụ công trực tuyến, thiết kế website, thiet ke web, thiết kế web, điện lực, phần mềm quản lý đào tạo, cao đẳng, đại học,cổng thông tin tích hợp, cổng thông tin điện tử, webportal, thư viện điện tử, electric library, library online, email, web, quản lý quan hệ khách hàng, CRM, dịch vụ công trực tuyến, phần mềm hành chính một cửa,