Đăng nhập | Đăng ký

Danh sách thành viên | Cá nhân | Nhà đất, bất động sản

16267 members
<< First | Prev |
1234567891011121314151617
| Next | Last >>
UserNamehnvu80
FullNameVu Ho
Emailhnvuit@yahoo.com.vn
RegistedDate2017-09-17 08:04
Posts0
Slogan
UserNamenutiit
FullNameNguyễn Văn Dũng
Emaildungnguyen.hl108@gmail.com
RegistedDate2017-09-17 04:54
Posts0
Slogan
UserNamedaiton11892
FullNameVương Đại Tôn
Emaildaiton11892@gmail.com
RegistedDate2017-09-17 09:53
Posts0
Slogan
UserNametoanbeo114
FullNameNguyen Thanh Toan
Emailnguyenthanhtoantcag@gmail.com
RegistedDate2017-09-15 04:05
Posts0
Slogan
UserNamevietcong321
FullNamenguyen viet cong
Emailnguyencong3101@yahoo.com
RegistedDate2017-09-14 11:54
Posts0
Slogan
UserNamemanh_hung
FullNameNguyen Manh Hung
Emailhulkred001@gmail.com
RegistedDate2017-09-14 06:16
Posts0
Slogan
UserNametaichinhngueynle
FullNameLê Thị Thúy Lắm
Emailnductruong6@gmail.com
RegistedDate2017-09-14 03:18
Posts0
Slogan
UserName404unknow
FullName089726262738484
Emailyuxib@memek.com
RegistedDate2017-09-13 08:46
Posts0
Slogan
UserNamesnake_eyes
FullNameNguyễn Đình Hồng
Emailhong76739@gmail.com
RegistedDate2017-09-13 08:42
Posts0
Slogan
UserNamebuiminhphuong
FullNamebùi minh phương
Emailbuiminhphuong717@gmail.com
RegistedDate2017-09-11 03:20
Posts0
Slogan
UserNamedochoitre
FullNamephung khanh
Emaildochoinhatminh2020@gmail.com
RegistedDate2017-09-11 03:01
Posts0
Sloganhttps://travelus.vn/
UserNamethaovu
FullNameVũ Thảo
Emailthaovu300@gmail.com
RegistedDate2017-09-09 10:24
Posts0
Slogan
UserNamenguyenvuphattdt
FullNamenguyen vu phat
Emailnguyenvuphattdt@gmail.com
RegistedDate2017-09-08 09:40
Posts0
Slogan
UserNameminhdung89
FullNameĐào Thị Dung
Emailphamducminh8899@gmail.com
RegistedDate2017-09-08 10:13
Posts6
Slogan
UserNamezz15121998
FullNameTrần Quang Khải
Emailzz871997@gmail.com
RegistedDate2017-09-07 02:32
Posts0
Slogan
UserNamemanhhung
FullNamenguyen manh hung
Emailhuynhkhoan1212@gmail.com
RegistedDate2017-09-06 04:32
Posts0
Slogan
UserNamerchjcken
FullNameJohn Nguyen
Emailjohnnguyen1908@gmail.com
RegistedDate2017-09-06 09:57
Posts0
Slogan
UserNamecauamst
FullNameTrần Đắc Nghĩa
Emailcauamst@gmail.com
RegistedDate2017-09-05 03:01
Posts0
Slogan
UserNameqmjnh9x
FullName
Emailquangminhitc@gmail.com
RegistedDate2017-09-05 08:18
Posts0
Slogan
UserNamedanghuunghi
FullNamedang huu nghi
Emailnghidanghuu@gmail.com
RegistedDate2017-09-05 01:35
Posts0
Slogan
 
Tên file Người đăng Ngày Lượt
WebApplication1.rar
Sample su dung thuat toan ma hoa tripDES, co khoa bi mat (privateKey)
aspnet 3/30/2018 10:06:35 PM 2
NETMdbToolsTestApp.rar
dotNet MdbTools for Access 2003/2007/2016 without Microsoft Jet Engine, source C#, https://www.codeproject.com/Articles/283626/MsAccess-MdbTools-with-MFC-and-NET
aspnet 3/26/2018 11:43:16 PM 0
Cryptography_MD5_TriDES_src.zip
Thuật toán mã hóa 2 chiều TriDES, gồm Encrypt và Decrypt, aspnet 2.0
aspnet 3/22/2018 11:20:44 AM 0
mvc.rar
sample project MVC on C#
aspnet 3/20/2018 9:25:36 AM 0
EduPortal.rar
Edu portal frame work for VB.NET
aspnet 3/14/2018 12:00:41 AM 4
AutoEntity.rar
Gencode vb.net visual studio 2015. dotnet v2.0
aspnet 3/13/2018 11:59:16 PM 1
GenCode.rar
Gencode XML, XSLT, Info, DAL .. engine enterprise for quick app database
aspnet 2/5/2018 9:37:28 AM 7
DataXml.rar
Read DB from SQL to XML file, Convert string TCVN to Unicode
aspnet 1/29/2018 2:15:45 PM 3
DesktopModules.rar
Module quản lý tin tức, CMS, quản lý nhóm tin trên dotnetnuke 6.x
aspnet 3/7/2013 4:47:49 PM 1690
News Ticker Demo.rar
jQuery Carousellite cho cuộn các khối tin nhẹ nhàng mượt mà, sử dụng cho module Tin tức (CMS) hoặc giới thiệu sản phẩm
aspnet 5/7/2011 8:59:52 AM 1110
cms_source_dll_sql_2010.rar
source C# + SQL Script + Dll module CMS trên DNN 5x, (bản chạy ổn định không lỗi)
aspnet 9/5/2010 6:05:54 PM 2881
killforever.rar
Script diệt virus forever.exe (lây nhiễm qua USB) mà không cần cài lại window
aspnet 7/28/2010 6:51:30 AM 410
CSharp Coding Standards.pdf
C# Coding standard, for all user, quy tắc viết mã lập trình c# dotnet.
aspnet 6/1/2010 8:27:39 AM 1874
weather_forex_gold.rar
module DNN : "vàng + thời tiết + tỷ giá ngoại tệ" của seekill
coder 3/11/2010 3:50:09 AM 1669
Training DotNetNuke.zip
Tài liệu hướng dẫn cài đặt DNN, tạo module DNN đơn giản, nâng cao
quanlv 9/30/2009 9:11:36 AM 4457
Viet va them 1 module don gian vao website.doc
Hướng dẫn viết module đơn giản trên DNN (word) có hình, gửi bởi vinahana
aspnet 9/18/2009 6:15:24 PM 2097
Moduel NEWs Demo.zip
Một số module bao gồm: News, WorkScheduler, QA, Comment, Menu, ...
quanlv 8/22/2009 10:44:15 AM 3794
MenuDNN5.rar
Menu DNN 51 Page.aspx
aspnet 7/21/2009 12:22:38 PM 2610
diendan.zip
Cài đặt diễn đàn (VSP) chỉ với 4 bước.
aspnet 6/15/2009 2:18:13 AM 2005
roll_updown.zip
Roll up, roll down news list using javascript, simple, easy to use.
radiogaga 6/1/2009 11:29:51 AM 585
CODERVN.NET
Công ty cổ phần công nghệ và dịch vụ AWAS
Công ty cổ phần công nghệ và dịch vụ AWAS, cổng thông tin, chính phủ điện tử, phần mềm quản lý điểm, quản lý sinh viên, http://awas.vn, http://awas.com.vn, phần mềm ứng dụng, dịch vụ công trực tuyến, thiết kế website, thiet ke web, thiết kế web, điện lực, phần mềm quản lý đào tạo, cao đẳng, đại học,cổng thông tin tích hợp, cổng thông tin điện tử, webportal, thư viện điện tử, electric library, library online, email, web, quản lý quan hệ khách hàng, CRM, dịch vụ công trực tuyến, phần mềm hành chính một cửa,