Đăng nhập | Đăng ký

Danh sách thành viên | Cá nhân | Nhà đất, bất động sản

16267 members
<< First | Prev |
123456789101112
| Next | Last >>
UserNamemshue01
FullNameTrần Huế
Emailhue@nhantaiviet.info.vn
RegistedDate2018-01-31 10:05
Posts270
Slogan
UserNamelemai2018
FullNamelê thanh mai
Emaillemai201820182018@gmail.com
RegistedDate2018-01-30 11:05
Posts17
Slogan
UserNamealexmoro
FullNameAlexMoro
Emailnoknotar@gmail.com
RegistedDate2018-01-28 02:24
Posts0
Slogan
UserNamecaodavid
FullNamecao david
Emailcaodavid123@gmail.com
RegistedDate2018-01-27 11:40
Posts0
Slogan
UserNametungsenxanh
FullNameNguyễn Quang Tùng
Emailtungsenxanh@gmail.com
RegistedDate2018-01-26 03:56
Posts0
Slogan
UserNamehaonguyen
FullNameNguyễn Phú Hảo
Emailnguyenphuhao.it@gmail.com
RegistedDate2018-01-26 08:52
Posts0
Slogan
UserNamenonellldd
FullNamenone dd
Emailnonellldd@gmail.com
RegistedDate2018-01-24 01:51
Posts0
Slogan
UserNamevanlove101
FullNamepham thanh tung
Emailtungwin159@gmail.com
RegistedDate2018-01-22 08:11
Posts0
Slogan
UserNamebatluadocdao14
FullNameBật lửa độc đáo 14
Emailbatluadocdao14@gmail.com
RegistedDate2018-01-17 03:33
Posts4
Slogan
UserNamelinhqtri123
FullNameLê Hà Mạnh Linh
Emailodl_nobita@yahoo.com
RegistedDate2018-01-12 08:06
Posts0
Slogan
UserNametileo2007
FullNametileo2007
Emailanhphatcr000@gmail.com
RegistedDate2018-01-10 09:03
Posts0
Slogan
UserNametiethung78
FullNametiet hung
Emailtiethungltt@gmail.com
RegistedDate2018-01-07 09:09
Posts0
Slogan
UserNametandt123
FullNameTrọng Tùng
Emailtrongtung131996@gmail.com
RegistedDate2018-01-03 11:41
Posts0
Slogan
UserNamehelldemons
FullNameHell Demons
Emailhoangconghoa.92@gmail.com
RegistedDate2018-01-03 01:34
Posts0
Slogan
UserNamevanminh808
FullNamenguyễn văn minh
Emailvmcmuine@gmail.com
RegistedDate2018-01-01 07:52
Posts0
Slogan
UserNametrantichvan
FullNametra
Emailhoangtubongdemx19@gmail.com
RegistedDate2017-12-29 02:36
Posts0
Slogan
UserNameminhbzz
FullNamehoàng minh
Emailminhcongtuads2@gmail.com
RegistedDate2017-12-29 01:37
Posts1
Slogan
UserNametravelsoha
FullNameThanh Nguyên
Emailtravelsoha@gmail.com
RegistedDate2017-12-29 08:19
Posts0
Slogan
UserNametranducthuanngan
FullNametranducthuan
Emailtranducthuanzt@gmail.com
RegistedDate2017-12-24 08:18
Posts0
Slogan
UserNamedonthanhbinh
FullNamexuan son
Emailnchyenbai@gmail.com
RegistedDate2017-12-22 02:58
Posts0
Slogan
 
Tên file Người đăng Ngày Lượt
WebApplication1.rar
Sample su dung thuat toan ma hoa tripDES, co khoa bi mat (privateKey)
aspnet 3/30/2018 10:06:35 PM 2
NETMdbToolsTestApp.rar
dotNet MdbTools for Access 2003/2007/2016 without Microsoft Jet Engine, source C#, https://www.codeproject.com/Articles/283626/MsAccess-MdbTools-with-MFC-and-NET
aspnet 3/26/2018 11:43:16 PM 0
Cryptography_MD5_TriDES_src.zip
Thuật toán mã hóa 2 chiều TriDES, gồm Encrypt và Decrypt, aspnet 2.0
aspnet 3/22/2018 11:20:44 AM 0
mvc.rar
sample project MVC on C#
aspnet 3/20/2018 9:25:36 AM 0
EduPortal.rar
Edu portal frame work for VB.NET
aspnet 3/14/2018 12:00:41 AM 4
AutoEntity.rar
Gencode vb.net visual studio 2015. dotnet v2.0
aspnet 3/13/2018 11:59:16 PM 1
GenCode.rar
Gencode XML, XSLT, Info, DAL .. engine enterprise for quick app database
aspnet 2/5/2018 9:37:28 AM 7
DataXml.rar
Read DB from SQL to XML file, Convert string TCVN to Unicode
aspnet 1/29/2018 2:15:45 PM 3
DesktopModules.rar
Module quản lý tin tức, CMS, quản lý nhóm tin trên dotnetnuke 6.x
aspnet 3/7/2013 4:47:49 PM 1690
News Ticker Demo.rar
jQuery Carousellite cho cuộn các khối tin nhẹ nhàng mượt mà, sử dụng cho module Tin tức (CMS) hoặc giới thiệu sản phẩm
aspnet 5/7/2011 8:59:52 AM 1110
cms_source_dll_sql_2010.rar
source C# + SQL Script + Dll module CMS trên DNN 5x, (bản chạy ổn định không lỗi)
aspnet 9/5/2010 6:05:54 PM 2881
killforever.rar
Script diệt virus forever.exe (lây nhiễm qua USB) mà không cần cài lại window
aspnet 7/28/2010 6:51:30 AM 410
CSharp Coding Standards.pdf
C# Coding standard, for all user, quy tắc viết mã lập trình c# dotnet.
aspnet 6/1/2010 8:27:39 AM 1874
weather_forex_gold.rar
module DNN : "vàng + thời tiết + tỷ giá ngoại tệ" của seekill
coder 3/11/2010 3:50:09 AM 1669
Training DotNetNuke.zip
Tài liệu hướng dẫn cài đặt DNN, tạo module DNN đơn giản, nâng cao
quanlv 9/30/2009 9:11:36 AM 4457
Viet va them 1 module don gian vao website.doc
Hướng dẫn viết module đơn giản trên DNN (word) có hình, gửi bởi vinahana
aspnet 9/18/2009 6:15:24 PM 2097
Moduel NEWs Demo.zip
Một số module bao gồm: News, WorkScheduler, QA, Comment, Menu, ...
quanlv 8/22/2009 10:44:15 AM 3794
MenuDNN5.rar
Menu DNN 51 Page.aspx
aspnet 7/21/2009 12:22:38 PM 2610
diendan.zip
Cài đặt diễn đàn (VSP) chỉ với 4 bước.
aspnet 6/15/2009 2:18:13 AM 2005
roll_updown.zip
Roll up, roll down news list using javascript, simple, easy to use.
radiogaga 6/1/2009 11:29:51 AM 585
CODERVN.NET
Công ty cổ phần công nghệ và dịch vụ AWAS
Công ty cổ phần công nghệ và dịch vụ AWAS, cổng thông tin, chính phủ điện tử, phần mềm quản lý điểm, quản lý sinh viên, http://awas.vn, http://awas.com.vn, phần mềm ứng dụng, dịch vụ công trực tuyến, thiết kế website, thiet ke web, thiết kế web, điện lực, phần mềm quản lý đào tạo, cao đẳng, đại học,cổng thông tin tích hợp, cổng thông tin điện tử, webportal, thư viện điện tử, electric library, library online, email, web, quản lý quan hệ khách hàng, CRM, dịch vụ công trực tuyến, phần mềm hành chính một cửa,