Đăng nhập | Đăng ký

Danh sách thành viên | Cá nhân | Nhà đất, bất động sản

16267 members
<< First | Prev |
123456789101112131415
| Next | Last >>
UserNameribiari
FullNameNguyen Thanh Toan
Emailnguyenthanhtoantcag1996@gmail.com
RegistedDate2017-11-02 01:04
Posts0
Slogan
UserNamedangthanhphu
FullNameĐặng Thanh Phú
Emaildangthanhphu.vn@gmail.com
RegistedDate2017-11-01 03:27
Posts0
Slogan
UserNametringuyen0609
FullNameNguyễn Minh Trí
Emailnguyenminhtri06069@gmail.com
RegistedDate2017-10-30 09:07
Posts0
Slogan
UserNamebatluadocdao12
FullNamebatluadocdao12
Emailbatluadocdao12@gmail.com
RegistedDate2017-10-30 02:33
Posts3
Slogan
UserNameteoktvn
FullNametèo
Emailthaozigan@gmail.com
RegistedDate2017-10-29 10:09
Posts0
Slogan
UserNamequang44
FullNameĐoàn Mạnh Quang
Emailsogoodbye04@gmail.com
RegistedDate2017-10-28 07:21
Posts0
Slogan
UserNamenguyen567m
FullNamenguyen nguyen
Emailgamtommym@gmail.com
RegistedDate2017-10-25 04:57
Posts0
Slogan
UserNameduantong1991
FullNametống văn duân
Emailduantv.vci@gmail.com
RegistedDate2017-10-25 10:52
Posts2
Slogan
UserNamecaodangvanlang
FullNamemsphuong
Emailphuongnt@giaoducvietnam.edu.vn
RegistedDate2017-10-24 10:27
Posts10
Slogan
UserNamengocnguyen123
FullNamenguyễn ngọc đạt
Emailngocdatnguyen1995@gmail.com
RegistedDate2017-10-23 10:57
Posts0
Slogan
UserNamehungtran01
FullNametrần quốc hưng
Emailhungsujoki@gmail.com
RegistedDate2017-10-23 02:07
Posts0
Slogan
UserNametieuduong
FullNamelotuzz
Emailtieuduongtoppy@yahoo.com
RegistedDate2017-10-20 04:21
Posts0
Slogan
UserNamevanlang34567
FullNameBùi Thị Huế
Emailhuebt1361985@gmail.com
RegistedDate2017-10-19 04:44
Posts2
Slogan
UserNamevietqn
FullNameNT Việt
Emailvietqn1987@gmail.com
RegistedDate2017-10-19 08:54
Posts0
Slogan
UserNamequangdung
FullNamePhạm Quang Dũng
Emailquangdung17111997@gmail.com
RegistedDate2017-10-18 09:24
Posts0
Slogan
UserNamesidateo
FullNameNguyễn Văn Tèo
Emailsidateo@gmail.com
RegistedDate2017-10-18 11:11
Posts0
Slogan
UserNamehangoclam
FullNamehà lâm
Emailhangoclam94@gmail.com
RegistedDate2017-10-17 06:23
Posts0
Slogan
UserNameviettuyendung_thi
FullNameThi Nguyễn
Emailviettuyendung0610@gmail.com
RegistedDate2017-10-17 05:14
Posts1
Slogan
UserNamethuy_hoaaa
FullNamePhạm Thúy Hòa
Emailphamthuyhoa112345@gmail.com
RegistedDate2017-10-17 03:53
Posts0
Slogan
UserNamebitdeal
FullNameTrương Văn Sĩ
Emailinfo@bitdealviet.com
RegistedDate2017-10-16 10:59
Posts5
Slogan
 
Tên file Người đăng Ngày Lượt
WebApplication1.rar
Sample su dung thuat toan ma hoa tripDES, co khoa bi mat (privateKey)
aspnet 3/30/2018 10:06:35 PM 2
NETMdbToolsTestApp.rar
dotNet MdbTools for Access 2003/2007/2016 without Microsoft Jet Engine, source C#, https://www.codeproject.com/Articles/283626/MsAccess-MdbTools-with-MFC-and-NET
aspnet 3/26/2018 11:43:16 PM 0
Cryptography_MD5_TriDES_src.zip
Thuật toán mã hóa 2 chiều TriDES, gồm Encrypt và Decrypt, aspnet 2.0
aspnet 3/22/2018 11:20:44 AM 0
mvc.rar
sample project MVC on C#
aspnet 3/20/2018 9:25:36 AM 0
EduPortal.rar
Edu portal frame work for VB.NET
aspnet 3/14/2018 12:00:41 AM 4
AutoEntity.rar
Gencode vb.net visual studio 2015. dotnet v2.0
aspnet 3/13/2018 11:59:16 PM 1
GenCode.rar
Gencode XML, XSLT, Info, DAL .. engine enterprise for quick app database
aspnet 2/5/2018 9:37:28 AM 7
DataXml.rar
Read DB from SQL to XML file, Convert string TCVN to Unicode
aspnet 1/29/2018 2:15:45 PM 3
DesktopModules.rar
Module quản lý tin tức, CMS, quản lý nhóm tin trên dotnetnuke 6.x
aspnet 3/7/2013 4:47:49 PM 1690
News Ticker Demo.rar
jQuery Carousellite cho cuộn các khối tin nhẹ nhàng mượt mà, sử dụng cho module Tin tức (CMS) hoặc giới thiệu sản phẩm
aspnet 5/7/2011 8:59:52 AM 1110
cms_source_dll_sql_2010.rar
source C# + SQL Script + Dll module CMS trên DNN 5x, (bản chạy ổn định không lỗi)
aspnet 9/5/2010 6:05:54 PM 2881
killforever.rar
Script diệt virus forever.exe (lây nhiễm qua USB) mà không cần cài lại window
aspnet 7/28/2010 6:51:30 AM 410
CSharp Coding Standards.pdf
C# Coding standard, for all user, quy tắc viết mã lập trình c# dotnet.
aspnet 6/1/2010 8:27:39 AM 1874
weather_forex_gold.rar
module DNN : "vàng + thời tiết + tỷ giá ngoại tệ" của seekill
coder 3/11/2010 3:50:09 AM 1669
Training DotNetNuke.zip
Tài liệu hướng dẫn cài đặt DNN, tạo module DNN đơn giản, nâng cao
quanlv 9/30/2009 9:11:36 AM 4457
Viet va them 1 module don gian vao website.doc
Hướng dẫn viết module đơn giản trên DNN (word) có hình, gửi bởi vinahana
aspnet 9/18/2009 6:15:24 PM 2097
Moduel NEWs Demo.zip
Một số module bao gồm: News, WorkScheduler, QA, Comment, Menu, ...
quanlv 8/22/2009 10:44:15 AM 3794
MenuDNN5.rar
Menu DNN 51 Page.aspx
aspnet 7/21/2009 12:22:38 PM 2610
diendan.zip
Cài đặt diễn đàn (VSP) chỉ với 4 bước.
aspnet 6/15/2009 2:18:13 AM 2005
roll_updown.zip
Roll up, roll down news list using javascript, simple, easy to use.
radiogaga 6/1/2009 11:29:51 AM 585
CODERVN.NET
Công ty cổ phần công nghệ và dịch vụ AWAS
Công ty cổ phần công nghệ và dịch vụ AWAS, cổng thông tin, chính phủ điện tử, phần mềm quản lý điểm, quản lý sinh viên, http://awas.vn, http://awas.com.vn, phần mềm ứng dụng, dịch vụ công trực tuyến, thiết kế website, thiet ke web, thiết kế web, điện lực, phần mềm quản lý đào tạo, cao đẳng, đại học,cổng thông tin tích hợp, cổng thông tin điện tử, webportal, thư viện điện tử, electric library, library online, email, web, quản lý quan hệ khách hàng, CRM, dịch vụ công trực tuyến, phần mềm hành chính một cửa,