Đăng nhập | Đăng ký

Danh sách thành viên | Cá nhân | Nhà đất, bất động sản

16267 members
<< First | Prev |
123456789101112131415161718
| Next | Last >>
UserNameskycloud
FullNameNguyễn Hoàng Anh
Emailskycloud1096@gmail.com
RegistedDate2017-09-04 05:32
Posts1
Slogan
UserNamekakakeke
FullNamekaka
Emailmybaby99992001@yahoo.com
RegistedDate2017-09-03 05:55
Posts0
Slogan
UserNamephuong171195
FullNamenguyen thị phượng
Emailnguyenphuong171195@gmail.com
RegistedDate2017-09-02 04:19
Posts0
Slogan
UserNamethanhvien123456
FullNameThanh Vien
Emailtraihd.1995@gmail.com
RegistedDate2017-08-31 09:03
Posts0
Slogan
UserNamehoangoanhbvmtn
FullNamehoàng oanh
Emailhoangoanhbvmtn@gmail.com
RegistedDate2017-08-31 08:42
Posts0
Slogan
UserNamecaptonphuc
FullNamecap ton phuc
Emailcaptonphuc@gmail.com
RegistedDate2017-08-30 03:03
Posts0
Slogan
UserName0968143699
FullNameTâm Anh
Emailnguyentam148@gmail.com
RegistedDate2017-08-29 10:32
Posts0
Slogan
UserNamenguyennhu
FullNameNguyen thi huynh nhu
Emailnthnhu200893@gmail.com
RegistedDate2017-08-29 08:33
Posts0
Slogan
UserNamenhokmonster1995
FullNameLê Anh Tú
Emailnhokmonster1995@gmail.com
RegistedDate2017-08-28 09:39
Posts0
Slogan
UserNamevanlang3456
FullNameBùi Thị Huế
Emaildieuhue1361985@gmail.com
RegistedDate2017-08-28 02:44
Posts8
Slogan
UserNametahuong12345
FullNametạ thị hường
Emailtathihuongk32dcdspbn@gmail.com
RegistedDate2017-08-28 10:42
Posts2
Slogan
UserNamengocvupro
FullNameNguyễn Ngọc Vũ
Emailngocvupro@yahoo.com
RegistedDate2017-08-24 04:14
Posts0
Slogan
UserNamehuethuong
FullNameVũ Thương
Emailhoacamtu321@gmail.com
RegistedDate2017-08-24 02:59
Posts1
Slogan
UserNamexuanbinhit
FullNameTrịnh Xuân Bình
Emailxuanbinhit@gmail.com
RegistedDate2017-08-23 03:50
Posts0
Slogan
UserNametesting090909
FullNametesting090909
Emailtesting090909@mailinator.com
RegistedDate2017-08-23 01:10
Posts0
Slogan
UserNameonline456
FullNameHung
Emailluquanghung567@gmail.com
RegistedDate2017-08-23 09:39
Posts0
Slogan
UserNamemanhtrung
FullNameTrung
Emailmanhtrung@tgcorp.com.vn
RegistedDate2017-08-22 09:16
Posts0
Slogan
UserNamehakikiennt
FullNamekien nguyen
Emailkiennguyen@gmail.com
RegistedDate2017-08-22 08:13
Posts0
Slogan
UserNamecongvan203
FullNameHuỳnh Công Văn
Emailcongvan203@gmail.com
RegistedDate2017-08-21 10:12
Posts0
Slogan
UserNamebutchikim
FullNameBut Chi Kim
Emailbutchikim@gmail.com
RegistedDate2017-08-19 10:39
Posts0
Slogan
 
Tên file Người đăng Ngày Lượt
WebApplication1.rar
Sample su dung thuat toan ma hoa tripDES, co khoa bi mat (privateKey)
aspnet 3/30/2018 10:06:35 PM 2
NETMdbToolsTestApp.rar
dotNet MdbTools for Access 2003/2007/2016 without Microsoft Jet Engine, source C#, https://www.codeproject.com/Articles/283626/MsAccess-MdbTools-with-MFC-and-NET
aspnet 3/26/2018 11:43:16 PM 0
Cryptography_MD5_TriDES_src.zip
Thuật toán mã hóa 2 chiều TriDES, gồm Encrypt và Decrypt, aspnet 2.0
aspnet 3/22/2018 11:20:44 AM 0
mvc.rar
sample project MVC on C#
aspnet 3/20/2018 9:25:36 AM 0
EduPortal.rar
Edu portal frame work for VB.NET
aspnet 3/14/2018 12:00:41 AM 4
AutoEntity.rar
Gencode vb.net visual studio 2015. dotnet v2.0
aspnet 3/13/2018 11:59:16 PM 1
GenCode.rar
Gencode XML, XSLT, Info, DAL .. engine enterprise for quick app database
aspnet 2/5/2018 9:37:28 AM 7
DataXml.rar
Read DB from SQL to XML file, Convert string TCVN to Unicode
aspnet 1/29/2018 2:15:45 PM 3
DesktopModules.rar
Module quản lý tin tức, CMS, quản lý nhóm tin trên dotnetnuke 6.x
aspnet 3/7/2013 4:47:49 PM 1690
News Ticker Demo.rar
jQuery Carousellite cho cuộn các khối tin nhẹ nhàng mượt mà, sử dụng cho module Tin tức (CMS) hoặc giới thiệu sản phẩm
aspnet 5/7/2011 8:59:52 AM 1110
cms_source_dll_sql_2010.rar
source C# + SQL Script + Dll module CMS trên DNN 5x, (bản chạy ổn định không lỗi)
aspnet 9/5/2010 6:05:54 PM 2881
killforever.rar
Script diệt virus forever.exe (lây nhiễm qua USB) mà không cần cài lại window
aspnet 7/28/2010 6:51:30 AM 410
CSharp Coding Standards.pdf
C# Coding standard, for all user, quy tắc viết mã lập trình c# dotnet.
aspnet 6/1/2010 8:27:39 AM 1874
weather_forex_gold.rar
module DNN : "vàng + thời tiết + tỷ giá ngoại tệ" của seekill
coder 3/11/2010 3:50:09 AM 1669
Training DotNetNuke.zip
Tài liệu hướng dẫn cài đặt DNN, tạo module DNN đơn giản, nâng cao
quanlv 9/30/2009 9:11:36 AM 4457
Viet va them 1 module don gian vao website.doc
Hướng dẫn viết module đơn giản trên DNN (word) có hình, gửi bởi vinahana
aspnet 9/18/2009 6:15:24 PM 2097
Moduel NEWs Demo.zip
Một số module bao gồm: News, WorkScheduler, QA, Comment, Menu, ...
quanlv 8/22/2009 10:44:15 AM 3794
MenuDNN5.rar
Menu DNN 51 Page.aspx
aspnet 7/21/2009 12:22:38 PM 2610
diendan.zip
Cài đặt diễn đàn (VSP) chỉ với 4 bước.
aspnet 6/15/2009 2:18:13 AM 2005
roll_updown.zip
Roll up, roll down news list using javascript, simple, easy to use.
radiogaga 6/1/2009 11:29:51 AM 585
CODERVN.NET
Công ty cổ phần công nghệ và dịch vụ AWAS
Công ty cổ phần công nghệ và dịch vụ AWAS, cổng thông tin, chính phủ điện tử, phần mềm quản lý điểm, quản lý sinh viên, http://awas.vn, http://awas.com.vn, phần mềm ứng dụng, dịch vụ công trực tuyến, thiết kế website, thiet ke web, thiết kế web, điện lực, phần mềm quản lý đào tạo, cao đẳng, đại học,cổng thông tin tích hợp, cổng thông tin điện tử, webportal, thư viện điện tử, electric library, library online, email, web, quản lý quan hệ khách hàng, CRM, dịch vụ công trực tuyến, phần mềm hành chính một cửa,